Rakion Oyun Hikayesi

1. Alcon'un Doğumu

"Bir zamanlar, canavarlar dünyayı yönetirken insanlar yalnızca kü ük bir topluluktu. Beyaz Ejderhalar; yani canavarların kralı bu durumdan endişe duymaya başladılar. Dünya da, savaşlar ve sayısı ok fazla artan canavarlar yüzünden boşalmaya başlamıştı ve ortadaki durum hi i a ıcı görünmüyordu. Bundan yola ıkarak ok cesur bir hareket ile kendi yaratıklarını oluşturmaya ve dünyayı ele ge irmeye calışan diğer türlere karşı savaş a tılar.

Ama gün geldiğinde, insanların da büyü öğrenerek ve kendilerini geliştirerek canavarları alt etmeye alıştıkları ortaya ıktı. Beyaz Ejderhalar uykularından yeni uyanırken insanların Kralı Zadro, Beyaz Ejderhalar ile ateşkes imzalamaya alıştı ama başaramayacağını fark etti. Bu yüzden Zadro, Beyaz Ejderhaların kalelerine giderek gelen saldırıları durdurmayı, en, azından yavaşlatmayı hedeflemekteydi. Beyaz Ejderhalar insanları garip bir ilgi ile izlediler; ünkü insanlar canavarlar gibi değildi; isteklerini almak i in fedakarlık yapıyorlardı ve kendi hayatlarını riske atacak kadar yürekliydiler.

Son olarak Beyaz Ejderhalar, insanlara 500 sene daha vermeye karar verdiler ve uykularına geri döndüler. Canavarların liderleri hayat formlarını başka bir şeye evirdiler; göğe taşındılar. Kalan Beyaz Ejderhalar, insanların kralı Zadro'ya şöyle buyurdu: ""Gökteki liderlerimiz bu dünya ile her zaman bağlantı i indeler, her zaman aşağıda olup biteni izleyecekler; ama kendi kudretlerini kullanarak geri dönmemeye karar verdiler. Onlar sözlerini hakikaten yerinde tutacaklardır ama ya siz dediğiniz kadar var mısınız? Size sunduğumuz bekleme süresi bir felaket doğurabilir, veyahut duyduğumuz merhamet tam tersine dönebilir"".

Zadro insanlarına Beyaz Ejderhalar ile ilgili hikayelerini anlattı ve daha iki asır ge meden herkesin aklından silindi gitti."


2. Alcon'un Ziyareti

"Büyü gücü yüklü bir kuyrukluyıldız ""Alcon"", 1025 yılında yörüngesini kıtamıza doğru evirdi. Alcon'un büyülü gücü kıta üstündeki canavarları etkiledi ve sayılarını arttırdı. Saygıdeğer büyücü Rooman, kuyrukluyıldızın rotasını takip ederek Alcon'un kıtanın en büyük arazisi ""Roperd"" adlı araziye doğru yönlendiğini keşfetti.

Bu zamanda kıta 4 ayrı ülkeye bölünmüştü. Kuzeydeki uzak ve sapa ülke ""Crop Krallığı"", avcılık ve madencilik ile uğraşırdı. ""Çeteler Birliği"" deniz kenarında yaşardı, ""Kamec Krallığı"" kıtanın ortasında bulunurdu. Kamec Krallığı'ndan özgür bir şekilde yaşayan ""Yolka"" halkının oğunluğu alt sınıfa aitti; bazıları ise başarılı ticaret adamlarıydılar. Bu 4 ülke, barışı 100 sene boyunca korumuşlardır.

Rooman 4 ülkeyi de dolaştı. Her ülkenin liderlerini, Alcon'un yaratacağı tehlike adına uyardı ve bir ittifak kurmayı önerdi. Rooman'ın konuştuğu liderler ise O'na güvenmediler. Birbirleri arasındaki rekabet, sürekli artan canavar sayısı ve ayrıca kendi birliklerinin yetersizliği yüzünden ittifak kurmak gibi boş bir iş ile uğraşmak istemediler. Rooman hi bir liderden istediği desteği alamadı ve değerli zaman boşa gitti.

Yine de, ülkelerin hepsi bu kehanete inanmamış değillerdi. Kıtada canavarların arttığını ve gü lerinin yükseldiğini biliyorlardı. Ama kuyrukluyıldızın Roperd arazisine gitmesi her şeyi karmakarışık hale getirmişti. Öncelikle, Kamec Krallığı birliklerine güvenmekteydi ve ordusunun hi bir öğesini başka bir ülkenin sınırları dahiline sokma fikrinden nefret ediyordu. Kamec'in bir zamanlar par ası olan Yolka ise Alcon'un bir an önce düşerek Kamec'i yeryüzünden silmesini ummaktaydı. Çeteler Birliği silah ve zırh satma işi ile uğraşarak büyük paralar kazanırken, Crop Krallığı canavarların yaratacağı tehlikeyi göz ardı etmiş görünüyordu.

1027 yılında kuyrukluyıldız kıtaya yaklaşırken Dünya, Alcon'un gücünü hissetmeye başladı. Canavarların hepsi bir grupta toplanmaya başladılar. Roperd arazisinden başlayarak köyleri yakmaya, kaleleri ele ge irmeye başladılar. Büyücü Rooman'ın kehaneti ger ekleşmeye başlıyordu. Diğer ülkelerin durumları Kamec ile aynıydı. Bir ok insan kıtayı terketti. Kamec'in elde kalan birlikleri zor zamanlar ge iriyorken Dünya iyice kapkaranlık bir yere büründü. Roperd arazisinde canavarlar büyü dolu kuyrukluyıldızın gücü ile ılgına döndüler. En sonunda, Alcon'un Dünya ile macerası az daha sona eriyordu.

Büyücü Rooman, ittifak i inde olduğu 3 ülkenin birlikleri ile Alcon'un bulunduğu yerde onlarla savaşa tutuştu. Alcon'un merkezine yaklaşırken kendisi ve diğer büyücüler Alcon'u tamamen yeryüzünden silmek i in büyülerini birleştirdiler ve hayatlarını feda ederek Alcon'un gücünü kırdılar.

Alcon patlayarak parampar a oldu ve bir ok ufak par aya bölündü. Canavarlar ve müttefik ordular patlamanın etkisi ile hayrete düştüler.

Araziye sa ılan par alar tüm yaşam formlarını kendine ekmeye başladı. Saygıdeğer Rooman ve diğer ölümsüz kahramanlar Alcon'un par acıkları ile Alcon i ine büründükten sonra arazi sakinliğe büründü. İnsanlar araziye geldiklerinde canavarların tekrardan ortaya ıkacağından korkuyorlardı. Bu yüzden Alcon par acıklarının hepsini araziden toplayıp, yeraltının en derin yerinde bir yerinde saklamaya karar verdiler."


3. Şeytani Cane

"Alcon yok edileli 1000 sene olmuştu. İnsanlar Büyücü Rooman'ın o muazzam kötü gücü nasıl yendiğini, kahramanlığını ve kuyrukluyıldızı nasıl yok ettiğini hikayeler olarak anlattılar. Onca süre sonra kıta aşağı yukarı aynı kaldı ama artık Yolka ""Yolka Krallığı"" olmuştu ve orta arazi i inde canavarlar var olduğu halde bir harabeye dönmüştü. 1000 sene i erisinde kahramanlar ortaya ıktı, canavarları yok ederek kendi efsanelerini yarattılar. Bunun dışında arasıra birbirleriyle savaşmaları haricinde geri kalan 3 ülke barış halindeydi.

2030 yılında Cane adlı bir adam cinayet su undan yeraltında bir hapishaneye atıldı. Cane bir zamanlar şöhretli bir savaş ıydı ama bir savaştan sonra kolunu ve bacağını kaybetmişti. Bir gün yemeğini almaya alışan bir dilenciyi öldürdü ve cinayetten tutuklandı.

Hapishanede bir tutukluyu daha öldürdü ve hapisten ka ma girişiminde bulundu. Yakın zamanda Cane gü süz kaldı ve muhafızlar tarafından takip edildiğini biliyordu. Kemikli vücudunu kullanarak duvarda bir oyuğa yerleşti ve bu oyukta 3 gün boyunca toprağı eşeleyip durdu. En sonunda Rooman'ın muazzam başarılarının ve bazı uyarılarının anlatıldığı kocaman bir kapıya geldi. Cane büyük bir heyecan ile kapıyı a tı. Cezbolmuş bir halde ve heyecan i inde Cane bazı mühürlü par alar buldu. Par aların parlaklığından ok etkilendi ve yaklaşmayabaşladı. Alcon kendisini yeniden bulmak üzereydi.

2033 yılı geldiğinde Cane dünyaya kendini yeniden tanıttı. Bu sefer yalnız değildi; tüm canavarlar O'nun buyruklarına uyuyordu. Yeraltı hapishanelerinin tümünü yıktı ve Yolk Krallığı'nın altında kendine yeni bir ev inşa etti. Cane'in artık insani düşünceleri yoktu, dünyadan nefret eder olmuştu. Kendisini takip edenler dışında herkesi ve her şeyi öldürmeye ve yok etmeye başladı.

Bu sefer, Cane'e karşı savaş i in yeni bir ittifak kuruldu. Savaş hem Cane'i hem de ittifak ordularını tahrip etti. İnanılmaz sayılarda canavar öldürüldü. Cane, yeraltı krallığına geri sığındı ve yeni bir saldırı düzenleme planlarına başladı.”


4. Kılı , Büyü ve Hücre

"Cane ve birlikleri kıtanın ortasına doğru yola koyuldular. Yolk'un birlikleri Cane'i yeraltında tutmaya savaşırken yenildiler. Şimdi, Dünya yeni bir sorunla karşı karşıyaydı. Kalan tüm ülkeler birbirleriyle dayanışma i inde olmalıydılar. Ve, yeni bir ülke daha kuruldu. Şeytani bir ülke…

Cane ortaya ıktıktan sonra normal insanların hayatı kökten değişmişti. Tüm krallıklar Cane'e karşı savaş halindeydiler ve kraliyet halkı kendi otoritelerinden yardım alamıyorlardı. Cane'in müridi olmayan canavarlar köylülere büyük tehdit olmaya başladılar. Krallık i erisindeki Paralı Askerler'in yeni görevi, kraliyet sınırları i erisinde oradan oraya dolaşan canavarları öldürmek olmuştu. Köylüler kendi aralarında para toplayarak Paralı Askerler tutup bu canavarlara karşı savaş halinde olmak durumundaydılar.

Bu zaman dahilinde, Krallık birlikleri kıtanın ortasına doğru hareket ettik e yok olmaya başladılar. Bu yüzden Krallar veya arazi sahipleri Paralı Askerler tutup canavarları yok etmekle görevlendiler. Bir ka yıl ge ti ve insanlar Alcon par acıklarının potansiyelini fark ettiler. Bu par acıklara ""Hücre"" adı verildi. Bir hücre, 1000 sene öncesindeki savaşta Alcon'a yenik düşmüş askerler ve canavarlardan oluşur. Bu hücrelerin taşıdığı bu muazzam gücü yalnızca birka insan fark edebildi.

Bu hücreler yüksek fiyatlardan satılmaya başlandı ama kimse hücrelerin ger ek kimliğini önceden kestiremiyordu. Önceden belli olan kılı ve büyü kullanılarak yapılan standard savaşma şekli artık kılı , büyü ve Hücre taktiklerine dönüştü. Temel bir taktik olan Kılı askerlerinin savaş alanına koşma; ve ok u ve büyücülerin onları arkadan destekleme stratejisi artık kullanılamıyordu. Şimdi Kılı askerleri yalnızca hızlıca koşmuyorlar, hücrelerini kullanarak bir ok sayıda yaratık toplayıp daha etkili saldırılar düzenliyorlardı.

Ok uların saldırı menzili kısaldı ve büyücülerin rolü savunmadan ok saldırıya kaydı. Büyücüler ve demir ustaları bu arada kuvvetli hücreler yapmak i in alışmalarına devam ettiler. Dünya'daki diğer kıtalar hücrenin varlığının farkına vardılar; ve en ok Cane'in bu hücreleri kullanarak kendilerine karşı savaş a acağından korkmaktaydılar."


RAKION Dünyası'nın Görüntüsü

"Ülkeler ortak düşmanları Cane'le yüzleşmek i in birbiriyle iletişim ve destek halindeler. Bu yüzden krallıklar arası dayanışma bozulmamalı. Tüm krallıkların askerleri canavarlara karşı dövüşmek i in yetiştirildiler ve Krallıklar'a karşı büyük bir karşı saldırı dahilinde birbirlerine yardım etmek i in yemin etmiş durumdalar. Bununla birlikte, tüm askerler Krallığı korumakla yükümlü oldukları i in halk barışını korumak ve düzeni sağlamak gü lenmiş durumda. Bu güvenlik boşluğu i erisinde Krallık i erisinde bir ok değerli insan hayatını kaybediyor.

Dünya'yı dengede tutmak ve Cane'in gazabından korumak i in bir ok kahraman ölümüne savaş i in and i miş durumdalar. Bu kişiler yaşamak i in alışmak zorunda olmayan, Krallık ordusuna bağlı savaşmayan ve Paralı Asker statüsünde olan kişiler değillerdir. Bu insanlar, ailelerini koruma amacında olan normal insanlar. Yinede bazı Krallıklar, bu gönüllü savaş ılara sayıca oğaldıklarından ihtiyatlı davranıyorlar ama direk olarak savaş halinde değiller. "Birleşik Crop" ülkesi bu kahramanları teşvik eder ve canavar öldürdük e onlara mükafat verirler. Bu savaş ıların ana görevi Cane'e suikast düzenlemektir.

Hücreler kıtanın özel ürünleridir. Bir ok ticaret adamı bu ürünleri pazarlamak i in kıtalar arası ticaret yapmaktalar. Hücreler, büyü gibi değildir, kullanması kolaydır. Diğer kıtalar ise hücrenin gücünden korkar; eğer birisi bu özel maddeyi tekeli altına alırsa Cane gibi şeytani karaktere bürünebilir. Hücreler insanların yaşadığı kıtada oluşmuş olmalarına rağmen, diğer kıtalardan gelen ticaret adamları alışveriş yapmak i in Alcon'un bulunduğu kıtaya gelebilirler. Hücreler, büyü gibi değildir, hücreyi ele ge iren herkes O'nu istediği gibi kullanabilir.

Ayrıca, bir ok insan hücrede kendi ger eğini arar. Hücre toplar ve onların istatistiklerini yükseltirler. Onların amacı nihai efsanevi hücreyi ellerinde tutmaktır. Bazı kişiler yanlızca para kazanmak ister; diğerleri ise tüm bu işlem sırasında ustaca taktikler kullanarak diledikleri gibi savaşa devam ederler. Kahramanlar, Paralı Askerler ve kalplerinde fevkalade azim olan kişiler artık kıtadalar…"

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.