Kehanet Online Delfis Irkı ve Yetenekleri

Kehanet Online Delfis Irkı ve Yetenekleri

Bı akcıÖlümcül Zehir Kılıcı: Düşmana ağır hasar verir ve zehirli kılı kanla temas ettiğinde zehrini bırakır.

U an Kılıc Fırlatma: Menzildeki düşmanların üzerine bir ok u an kılı atar.

Yavaş Ölüm: Karanlık büyülerle düşmanı yakalayarak her saniye hasar verir ve hareketsiz hale getirir.

Nirvanaya Dönüş: Göz yanılmasıyla düşmanın görüş alanından ka ar ve gizli yürüyüş moduna ge er.

Katil Yüreği: İ erisindeki katil ruhunu uyandırarak büyü yapma başarı oranını artırır.

Yaşam Şansını Bitirme: Karanlık gölgelerden gelen ölüm vuruşuyla fiziksel hasar verir, ayrıca sersemletebilir.

Idam: Düşmana ölüm ayini yaparak fiziksel hasar verir.

Suikast i


Zehirli Ölüm Saldırısı: Ölümcül zehirli pen eleriyle saldırarak düşmanlarına fiziksel hasar verir, ''ölümcül zehir''le birlikte kullanılabilir.

Hayati Organlara Saldırma: Hızlı, sert ve isabetli bir şekilde düşmanının zayıf noktasına saldırır ve fiziksel hasar vermekle beraber bazı durumlarda sersemletebilir.

Ölümcül Hava: Daha az saklanarak öldürme i güdülerini serbes bırakır ve kritik saldırı oranı ve sıklığını yükseltir.

Silahsızlandırma: Rakibin elinden silahını alır, ancak bu sırada silah kullanamaz.

Ger ek Kasırga Rüzgarı: Vücudunu kasırga hızıyla hareket ettirerek dokunulmaz hale gelir, saldırılardan etkilenmez ve hızı artar.

Gizlice Yürüme: Karanlıkla bir olarak gölgede gizlice dolaşır, ancak hareket hızı düşer.

Yan Kesicilik: Canavarların taşıdığı eşyaları alar.

Ani Saldırı: Gizlice yürüme sırasında hızlı davranmasını sağlar ve zamanında tepki vermesinden ka ınır.

Tuzak Kaldırma: Gizlice yürüme sırasında evikliği arttırır ve kurulu tuzakları bozar.

Hız düşürme iksiri yapma: Düşmanlarını hareket hızını düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

Erozyon Iksiri Yapma: Düşmanlara erozyon hasarı veren bir iksir yapma yeteneği verir.

Uyku İksiri Yapma: Düşmanların büyü yapma hızını düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

Ülser Yapan Iksir Yapma: Düşmanların canını yenileme hızını düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

Kötüleştiren Iksir Yapma: Düşmanların saldırı gücünü düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

Asura


Hızlı Darbe: Tüm eviklik ve hırsıyla düşmana saldırır, fiziksel hasar verir.

Pen e Ustalığı:Pen e kullanma yeteneği verir, fiziksel ve büyü saldırılarını gü lendirir.

Vahşet Dansı:Bedenindeki vahşi büyü gücünü kullanarak fiziksel saldırı, saldırı hızı ve YP artışını gü lendirir.

Rüzgar Hızı:Vücudunu bir kasırga gibi hızla hareket ettirerek hareket hızını arttırır.

Ger ek Kasırga Rüzgarı:Vücudunu kasırga hızıyla hareket ettirerek dokunulmaz hale gelir, saldırılardan etkilenmez ve hızı artar.

Gü Vuruşu Oku:Düşmana hasar veren gü lü bir ok atar.

Koparma:Düşmanı pen eleriyle par alar.

Ölüm Ve Yaşam İsteği:Ölmek üzereyken ruhunu en yüksek seviyeye odaklayarak saldırı ve saldırma hızını arttırır.

Ka ınma Gü lendirici:Ka ınma oranını artırmak i in savaşta ka ınma pratikleri yapar.

Asura Adımı:Hayaletvari bir figür oluşturarak fiziksel ve büyü ka ınma oranını ve isabetliliğini artırır.

Arbalet Ustalığı:Arbalet kullanma yeteneği verir, fiziksel ve büyü saldırılarını gü lendirir.

Zehirli Ölüm Saldırısı:Ölümcül zehirli pen eleriyle saldırarak düşmanlarına fiziksel hasar verir, "ölümcül zehir"le birlikte kullanılabilir.

Silahsızlandırma:Rakibin elinden silahını alır, ancak bu sırada silah kullanamaz.

Gizlice Yürüme:Karanlıkla bir olarak gölgede gizlice dolaşır, ancak hareket hızı düşer.

Donuk Ok:Donmuş deniz suyunu keskin oklar haline getirerek düşmanına atar ve su türü hasar oluşturur, "Dondurucu"yla birlikte kullanılabilir.

Hayati Organlara Saldırma:Hızlı, sert ve isabetli bir şekilde düşmanının zayıf noktasına saldırır ve fiziksel hasar vermekle beraber bazı durumlarda sersemletebilir.

Asura Darbesi:Hedef alandaki düşmanlara silahlarını bıraktırır ve etkili olduğu sürece düşmanlar silah kullanamaz.

Şok Patlaması:Yakınındaki düşmanlarına yıkıntı ve umutsuzluk özü serperek hasar verir ve fiziksel savunmalarını ge ici olarak yavaşlatır.

Tuzak Kaldırma:Gizlice yürüme sırasında evikliği artırır ve kurulu tuzakları bozar.

Ani Saldırı:Gizlice yürüme sırasında hızlı davranmasını sağlar ve zamanında tepki vermesinden ka ınır.

Yan Kesicilik:Canavarların taşıdığı eşyaları alar.

Kırık Kalp:Ölmek üzereyken kritik saldırı oranı ve kritik saldırı sıklığını artırır, ayrıca fiziksel savunması da artar.

Ölümcül Hava:Daha az saklanarak öldürme i güdülerini serbest bırakır ve kritik saldırı oranı ve sıklığını yükseltir.

Ölüm Uluması:İ erisindeki öldürme isteğini a ığa ıkararak menzildeki düşmanlarına fiziksel hasar verir ve saldırı hızlarını düşürür.

Kum Atma:Yerden kum alarak düşmanının üzerine savurur, düşmanın isabetliliğini düşürür.

Merhametsiz Çarpma:Düşmanı ani bir zıplamayla ezer, fiziksel hasar verir.

İdam:Düşmana ölüm ayini yaparak fiziksel hasar verir.

Kötüleştiren İksir Yapma:Düşmanların saldırı gücünü düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

Ülser Yapan İksir Yapma:Düşmanların canını yenileme hızını düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

Uyku İksiri Yapma:Düşmanların büyü yapma hızını düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

Erozyon İksiri Yapma:Düşmanlara erozyon hasarı veren bir iksir yapma yeteneği verir.

Hız Düşürme İksir Yapma:Düşmanların hareket hızını düşüren bir iksir yapma yeteneği verir.

İyileşme Hızlandırıcı:Gücünü toplaman i in dinlenme. Oturur durumdayken yetenek aktive edilir ve YP sürekli olarak artar.

Ok u


Çoklu Ok: Arbaletini gökyüzüne evirir ve bütün gücüyle ateşler, menzildeki düşmanlara hasar verir.

Buz Dikeni Oku: Deniz suyunu dondurarak keskin bir ok haline getirir ve düşmanlarına su türü saldırı yapar, ayrıca dondurabilir.

Odaklanma Gözü: Bir avcının ısrarcılığı ve dikkatiyle yakınındaki takım arkadaşlarının fiziksel ve büyü isabetliliğini artırır.

Hedef Transferi: Canavarların düşüncelerini karıştırarak kendi takım arkadaşına saldırmasını sağlar.

Uzaktan Saldırı Engelleme: Yakın dövüş srasında ok atarak yaralar.

Buz ve Ayazın Yardımı: Buz elementinin gücünü kendisinde toplayarak fiziksel ve büyü savunmasını artırır, ayrıca yaklaşan düşmanlarını yavaşlatır.

Atış Pozisyonu: Bir noktada atış yaparak saldırı mesafesi ve gücünü artırıri ancak hareket hızı azalır.

Paladin


Ok Yağmuru: Aynı anda bir ok ok atarak evredeki düşmanlara hasar verir.

Hızlı Ka ış Oku: Parlak bir ışıkla okunu atarak evresindeki düşmanların gözünü alır, bir süreliğine fiziksel ve büyü saldırıları isabetliğini düşürür.

Yağmuru: Bahar yağmuru ağırarak YP artırır ve ka ınma oranını yükseltir.

Şoku Dalgası: Arbelet yayıyla şok dalgaları oluşturarak sersemletme veya ağır yaralanma durumu oluşturur.

Soğuk Pranga: Hedefini keskin bir buz kelep esiyle yakalar ve hareketsizleştirirken, her saniye YP düşürür.

Su Elementi Çağırma: Su elementinin gücünü ağırarak düşmanlara karşı savunmada kullanır.

İzci Pozisyonu: Bir izcinin inceleme noktasına ge ereki atış menzili, saldırı gücü ve hareket hızını artırır.

Buz ve Ayazın Yardımı: Elementteki buzun gücünü kendi üsüne eker, böylece hem fiziksel hem de büyüsel savunmasını % 100 gü lendirir ve mevcut durum 30 saniye boyunca sabit kalır. Aynı zamanda % 70 şans oranıyla yaklaşan hedefin saldırı hızını % 50 kadar hareket hızını ise % 25 kadar düşürür ve mevcut durum 6 saniye boyunca sabit kalır.

Şahin Gözü: Şahin keskinliğinde gözleriyle fiziksel ve büyü isabetliliğini artırır.

Avci


Gü Vuruşu Oku: Düşmana hasar veren gü lü bir ok atar.

Arbalet Ustalığı:Arbalet kullanma yeteneği verir, fiziksel ve büyü saldırılarını gü lendirir.

Vahşet Dansı:Bedenindeki vahşi büyü gücünü kullanarak fiziksel saldırı, saldırı hızı ve YP artışını gü lendirir.

Atış Pozisyonu:Bir noktada atış yaparak saldırı mesafesini ve gücünü artırır, ancak hareket hızı azalır.

Hedef Transferi:Canavarların düşüncelerini karıştırarak kendi takım arkadaşına saldırmasını sağlar.

Ka ınma Gü lendirici:Ka ınma oranını artırmak i in savaşta ka ınma pratikleri yapar.

Çoklu Ok:Arbaletini gökyüzüne evirir ve bütün gücüyle ateşler, menzildeki düşmanlara hasar verir.

Donuk Ok:Donmuş deniz suyunu keskin oklar haline getirerek düşmanına atar ve su türü hasar oluşturur, "Dondurucu"yla birlikte kullanılabilir.

Avlanma İşareti:Takım arkadaşlarına haber vererek hedefi en kısa sürede öldürmeleri gerektiğini bildirir, takım arkadaşlarının saldırı gücü ve hızı artar.

Keskin Nişancı Pozisyonu:Keskin nişancı moduna ge er ve saldırı mesafesi, saldırı gücü artar ancak hareket hızı ve fiziksel ve büyü savunmaları düşer.

Odaklanma Gözü:DBir avcının ısrarcılığı ve dikkatiyle yakınındaki takım arkadaşlarının fiziksel ve büyü isabetliliğini artırır.

Patlayan ok:Ucunda patlayıcılar bulunan oklar atarak hedef evresindeki düşmanlara ateş türü hasar verir.

Buz Dikeni Oku:Deniz suyunu dondurarak keskin bir ok haline getirir ve düşmanlarına su türü saldırı yapar, ayrıca dondurabilir

Ölüm Hedefi:Saldırılan yere ölüm işaretini bırakır, bir süre sonra patlama gere ekleşir ve düşmanlara karanlık tür hasar verir.

Saklı Pozisyon:Kamufle olarak kendisine olan ilgiyi düşürür ve düşmanların nefretini azaltır.

Şahin Gözü:Şahin keskinliğinde gözleriyle fiziksel ve büyü isabetliliğini artırır.

Pen e Ustalığı:Pen e kullanma yeteneği verir, fiziksel ve büyü saldırılarını gü lendirir.

Zırh Delen Ok:Zırh delen okuyla fiziksel hasar verirken, rakibin zırhında hasar bırakabilir.

Hızlı Darbe:Tüm eviklik ve hırsıyla düşmana saldırır, fiziksel hasar verir.

Buz ve Ayazın Yardımı:Buz elementinin gücünü kendisinde toplayarak fiziksel ve büyü savunmasını artırır, ayrıca yaklaşan düşmanlarını yavaşlatır.

Rüzgar Hızı:Vücudunu bir kasırga gibi hızla hareket ettirerek hareket hızını artırır.

Koparma:Düşmanı pen eleriyle par alar.

Meteor Oku:Ölümcül okuyla düşmana ışık türü hasar verir.

Uzaktan Saldırı Engelleme:Yakın dövüş sırasında ok atarak yaralar.

İyileşme Hızlandırıcı:Gücünü toparlamak i in dinlenme. Oturur durumdayken yetenek aktive edilir ve YP sürekli olarak artar.

Kum Atma:Yerden kum alarak düşmanının üzerine savurur, düşmanın isabetliliğini düşürür.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.