Kehanet Online Büyüleme Sistemi


Büyüleme Hakkında


Büyüleme süreci, bilinen simya kurallarını kullanarak ekipmana özel gü ler eklemektir. Her büyük şehirdeki tüccarların farklı büyüleme kuralları vardır. Oyuncular gerekli ham maddelerin parasını ödedeiği sürece ekipman yeteneklerini geliştirebilirler.

Her büyülemenin taşıdığı bir risk vardır. Büyüleme seviyesi arttık a, sürecin başarısız olma ve ekipmanın hasar alma ihtimali artar. Diğer yandan, büyüleme seviyesi arttık a silahın alabileceği yeteneklerin gücü artar.

Büyüleme Seviyesinin Sınırlandırılması


Büyüleme sürecinde ekipmanın seviye sınırlandırmaları vardır. Düşük seviye ekipmanlar, yüksek seviye büyülemelere dayanamayacak kadar zayıftır. 70. seviyenin altındaki ekipmanlar 6. seviye ve altı büyülere dayanabilirler.

Büyüleme Süreci


Öncelike bir "Büyüleme Tüccarı" bulmalı ve onunla konuşarak büyülemek istediğiniz ekipmanı yerleştireceğiniz büyüleme arayüzünü a malısınız. (Not: Büyülenecek ekipman antanızda olmalı.) Büyüleme tüccarı ekipmanınıza uygun büyüleme se eneklerini size sunar. İstediğiniz büyüleme se eneğini se ebilirsiniz. Bunun ardından büyüleme i in gerekli ham maddeler ve büyülenmiş ekipmanın özellikleri görülür.


Bu durumda, ekipman ve ham maddelerle gereken miktarda altını yerleştirmeniz gerekir. Bunun ardından bitirme tuşuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Büyüleme Süreci İ in Gerekli Ham Maddeler


Büyüleme i in gereken hammaddeler 3 yolla elde edilebilir: canvarlardan düşen eşyalar, koleksiyon yetenekleri ve işleme süreci. Büyüleme i in kullanılan ham maddeler ok değerlidir. Çantanızı temizlerken dikkatli olmalısınız, aksi takdirde bu değerli materyalleri OOKlere ok ucuza satabilirsiniz.


Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.