Aika Online Sunak Savaşı Rehberi

Aika Online Sunak Savaşı Rehberi

Her ulus Verband Bölgesi’nde taş muhafızlar tarafından korunan ve gizemli taşlardan oluşan bir sunağa sahiptir. Ayrıca Verband’da dört muhafızın bir elmasın etrafında durduğu bölgeler vardır. Peki bu korumanın amacı nedir ? Aika’nın sunaklarının altında hangi hazine yatırıyor olabilir ?

Aika sunağı her ulusun vatandaşlarına ve yöneticilerine verilmiş, kıymetli madenlerden ve hazinelerden oluşan bir hediyedir. Her sunak vergi olarak verilen paranın %10’unu ve kutsal taşları yükseltmek için gerekli olan nadir eşyaları barındırır. Düşmanların uluslarına zenginlik ve şöhret kazandırmak için saldırdıkları ilk hedef burasıdır. Kutsal taş yükseltildiğinde, vatandaşlara verdiği bonus daha da artar. Böylece sunağı koruyan vatandaşlar, güç bakımından daha avantajlı olurlar.

Sunağa yapılan baskınlarda birçok sorunlar karşılaşabilirsiniz ama sunağı ele geçiren kişi depolanan altının büyük bir kısmını ve büyük miktarda EXP’e sahip olur. Saldıran ulus yada ulusların vatandaşları sunakta depolanan tüm altına sahip olacaklardır. Bu yüzden sunağı elinizden geldiğince iyi savunmanız gerekmektedir.

Sunağa saldırmak ordunun gücüne bağlı olduğu gibi, saldırının zamanına da bağlıdır. Sunaklar dört Muhafız Taşı tarafından korunur. Bunlardan üçü sadece günde 2 saat görünür, sunağa sahip olmak için bu taşların yok edilmesi gerekmektedir. Bu üç taş Verband’da Aika Sunağı’nın çevresinde yer alır. Bu taşlar güçlü muhafız NPC’ler tarafından korunur. Dördüncü taşı ele geçirmek için, bu üç taşın yok edilmesi gereklidir. Dördüncü taş ortaya çıktığında daha çok muhafız NPC de beraberinde gelir. Dördüncütaşta ortadan kaldırılınca, Sunak savunmasız kalır ve ulus gözetmeksizin herhangi biri tarafından ele geçirilebilir.

Sunak ele geçirildikten sonra, Aika’nın azabı sunağı savunamayan ulusun üzerine çöker. Sonuç olarak, belli süre canavarlardan alınan hasar artacak ve eşya düşme oranı azalacaktır. Ulus ayrıca büyük miktarda altın ve ulusun gururu sayılan değerli eşyaları kaybedecektir. Bu risk ulusun vatandaşlarını sunağı korumaya gelmeleri konusunda cesaretlendirecektir.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.