Aika Online Kutsal Taş Yükseltme Rehberi

Aika Online Kutsal Taş Yükseltme Rehberi

Kutsal taş yükseltme sistemi, bir ulusun Mareşal ve vatandaşlarının gereken para ve kaynakları karşılamak için beraber çalışmalarını gerektiren bir sistemdir. Kutsal taş yükseltildiği anda, ulus vatandaşlarının; stat, exp ve eşya düşürme oranı kayda değer bir miktarda artar. Kutsal taş yükseltme işlemine katkıda bulunan ulus vatandaşları, exp ya da “kendin yap” tarifleri(KY) kazanırlar.

Kutsal taşları yükseltmek için, öncelikle kutsal taşın ulusun tapınağında korunması gerekir. Mareşal yükseltme işlemini gerçekleştirmek için kutsal taşı aktif eder. Daha sonra normal vatandaşlar Regenshein’in merkezindeki Kutsal Taş Yükseltme Theletar’ına yükseltme için gereken eşyaları bağışlarlar.

Bir kutsal taşı başarılı bir şekilde yükseltmek için üç kaynağa ihtiyacınız vardır. Bunlar: maden, EXP ve altındır. Madenler, Verband, Amarkand ve Sigmund Çölü etrafında bulunan özel facion madenleridir. Bu madenler canavarlar gibi HP’ye sahiptir, elde edebilmek için önce Elterin saldırıp parçalamaları gerekmektedir. Maden parçalandıktan sonra olası üç durum vardır. Birincisi, Elter tüm madeni elde edebilir, elde ettiği maden direk Aika Sunağı’na saklanmak için gider. İkincisi, Elter facion parçaları elde edebilir, elde ettiği bu madenleri Kutsal taş Yükseltme Theletar aracılığı ile ‘KY’ sistemi ile çeşitli ürünler yapabilir. Üçüncüsü, Elter hiçbir facion elde edemez.

Diğer madenleri parçalamak zorken, Elterler sadece kendi ulusunun dışarısındaki madenleri kolayca parçalayabilirler. Bu madenleri diğer uluslarda elde etmeye çalışırlarken, saldırırlara karşı savunmasız olacaklarından, bu Elterler için oldukça zor bir çaba gerektirecektir.

Kutsal taşların yükseltilmeleri için binlerce maden ihtiyaç vardır, sadece cesur Elterler uluslarına madenleri  toplamak için yardımcı olabilirler.

Kutsal taşı yükseltmek için ayrıca belli miktarda EXP’e ihtiyaç vardır. EXP bağış eşyalarıyla ya da vatandaşların ekipmanlarından elde edilir. Nadir ya da değerli bir eşya, yüksek miktarda EXP bağışı sağlar. Vatandaşlar,  kutsal taşı yükseltmek için eşya bağışı yaptıklarında, onlarda kutsal taşa yapılan bağışa eş değerde EXP elde ederler.  Bağış için neredeyse tüm eşyalar kullanılabilir. EXP değeri 1 ile 1000 arasında farklılık gösterir.

Son olarak, yeterli miktarda maden ve yeterli EXP biriktiğinde, Mareşal daha önce etkin kutsal taşı yükseltme yetkisine sahip olur. Yükseltem seçeneğini seçtikten sonra, otomatik olarak ulusun kasasından yüksek miktarda altın alınır ve yükseltme işlemi tamamlanır.

Kutsal taşı yükseltmek küçümsenecek birşey değildir.  Motive olmuş bir halka ve ulusunun daha da güçlenmesi için elinden gelen herşeyi yapacak bir Mareşal’e ihtiç vardır. Kutsal taş yükseltildikten sonra diğer uluslar bu yükseltilmiş taşı ele geçirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Eğer çok sayıda yükseltilecek kutsal taş var ise Mareşal’in hangisinin ulusa daha fazla yarar sağlayacağına karar verip, onu önce yükseltemesi gereklidir. Aynı zamanda çok sayıda kutsal taş etkinleştirilebilir, ama ulusun bu yükseltemleri sağlayacak miktarda facion madenine, EXP’e ve altına ihtiyacı olacaktır. Çok sayıda kutsal taşa sahip olan uluslar, başka ulustaki Elterlerin ya da hiçbir ulusa ait olmayan Elterlerin, o ulusun vatandaşı olma isteklerini arttıracaktır. Müttefik ulusların vatandaşları da seyehatleri sırasında kutsal taşların etkilerinden faydalandıklarından, kutsal taşları yükseltmek uluslararası ilişkileri de etkiler. Kutsal taş yükseltme sistemi uluslara hem PVP’de hemde PVE’de büyük katkılar sağlar.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.