Wolfteam Tüm Haritalar

Wolfteam Tüm Haritalar

Wolfteam Tüm Haritalar

TAKSİM

TAKSİM

Harita büyüklüğü: Kü ük (50m x 50m) / 8 Rkp 8
A ıklama: Wolfteam 1. Taburu Taksim Meydanını kendi üsleri haline getirerek gü lerine gü katmak istemektedir. Taksim Meydanını korumak isteyen Türk Hükümeti ile Wolfteam taburu arasında büyük bir savaş patlak verir.


COVOLT KÖPRÜSÜ

COVOLT KÖPRÜSÜ

Harita büyüklüğü: Orta, 8'e 8.
A ıklama: Covolt Köprüsü Roxanne ve Avrupa arasında bir konrol noktasıdır.Bu köprü eskiden uyuşturucu ticareti i in kullanılıyordu, bu nedenle her iki ülke bu köprünün ge işi i in fazladan önlem almış durumdalar. Köprünün her iki ucunda ge işi engellemek i in koruma silahları yerleştirilmiş durumda.


PAIEN LABORATUVARI

PAIEN LABORATUVARI

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Burası Paien'in kalıtımsal hastalıkların tedavilerini geliştirdiği Uzak Asya'da bulunan bir laboratuvardır. Paien bir ok yasal olmayan deneyler ger ekleştirdiği i in laboratuvarlarını gizlice yönetibildikleri izole edilmiş bir bölgeye kurmuşlar. Burası aynı zamanda eski zamandan kalma Kurt DNA'larının ilk bulunduğu araştırma bölgesi, ve WolfTeam'in ilk üyelerinin yetiştirildiği bölgedir.


KURT ŞEHRİ

KURT ŞEHRİ

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Burası Alaska'da petrol ıkan bölgelerinden birine yakın endüstriyel bir şehirdir. Petrol bittikten sonra iş iler kenti terk ettiler ve şehir hayalet bir şehre dönüştü. Petrol boruları şehrin her yerinde hala var ve etrafta ilgili materyaller bulunuyor.


İSTASYON

İSTASYON

Harita Büyüklüğü : Büyük, 8'e 8.
A ıklama : Bu sisli ve yüksek rakımlı şehrin tam ortasında bir tren yolu var. Şehrin i erisine medya ve siviller İsvi re Ordusu tarafından alınmıyor. Tren istasyonunun tam ortasında bir ok durdurulmuş ve yağmalanmış trenler var, bir taneside Afrika'lı teröristlerin i eriye sokmak istedikleri nükleer bomba dolu bir tren.


SAVAŞ ALANI

SAVAŞ ALANI

Harita Büyüklüğü : Kü ük, 8'e 8.
A ıklama : Kurt DNA'ları kalıntılarının bulunduğu bölgeden uzak olmayan bir yerde, bir başka eski kalıntı daha bulundu. Bu yer eski zamanlarda Kurt'ların savaş i in eğitildiği ve savaş provaları yaptığı bir yerdir. Bu bölgede eski teknoloji kullanılarak yüksek bir arazide yapılan ok büyük bir taş, geceleri savaş yapabilmenize olanak sağlayacak.


İKİ TAPINAK

İKİ TAPINAK

Harita Büyüklüğü : Büyük, 8'e 8.
A ıklama : Fransız Ordusu tarafından bulunan eski kalıntılar bölgesi. Burası aynı zamanda Kurt'ların orijinal bedenlerinin Paien'e verildiği yerdir. Bölge, Klan'lar tarafından kutsal sayılır. Ancak Klan'lardan gü lü olmak istiyen gruplar, kendilerini a ığa ıkarmamak i in İki Tapınak'ı yıkmak istiyorlar.


ÜS KODU 3275

ÜS KODU 3275

Harita Büyüklüğü : Büyük, 8'e 8.
A ıklama : ÜS 3275 Fransız Ordusu'nun gizli operasyonlarını yönettiği askeri bir bölgedir. WolfTeam'in ilk üyeleri bu kampta eğitim gördüler. Arazide eğitim tesisleri ve kü ük bir laboratuvar da bulunuyor. Üs şu an kapalıdır.


GİRİŞ

GİRİŞ

Harita Büyüklüğü : Büyük, 8'e 8.
A ıklama : ÜS 3275 Fransız Ordusu'nun gizli operasyonlarını yönettiği askeri bir bölgedir. WolfTeam'in ilk üyeleri bu kampta eğitim gördüler. Arazide eğitim tesisleri ve kü ük bir laboratuvar da bulunuyor. Üs şu an kapalıdır.


DEPO

DEPO

Harita Büyüklüğü : Büyük, 8'e 8.
A ıklama : Klan'lar üye toplamak ve daha gü lü olmak i in Anti-Epoxyn'e gerek duyarlar, ama Paien işler rayından ıktıktan sonra maddenin üretimini durdurmuştu. Bu karışıklık i erisinde Paien'in son üretim Anti-Epoxyn'leri bir ka değişik araştırma merkezinden alınmış ve şu anda bir ok Klan kendi Anti-Epoxyn'inlerini ele ge irmek i in tüm gü leriyle savaşıyorlar. Kalan Anti-Epoxyn'in büyük bir miktarı Fransa'da Carcassonne kalesinde korunmaktadır.


NÜKLEER SANTRAL

NÜKLEER SANTRAL

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Kuzey Avrupa'da yeni kurulan bir devlet olan Roxanne'in bulunması zor bir bölgeye inşa edilmiş nükleer santrali. Ayrılık ı gruplar santrale karşı saldırılarda bulunmuşlar ve bu nedenden dolayı devlet Kurt Klan'larına bu bölgenin savunma sorumluluğunu vermişti. Ayrılık ılar santrali birka defa ele ge irmeye alışmışlar, ama Kurt Klan'larının üstün gücü bu saldırıyı geri püskürtmüştü. En sonunda Ayrılık ılar Kurt Klan'ları ile anlaştılar ve yeni bir santral kurmaya karar verdiler ve şimdi ise Klan'lar santrali tek başlarına ele ge irmek i in birbirleriyle mücadele ediyorlar.


ZEPLİN

ZEPLİN

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Zeplin'lerin anısına Almanya'nın önde gelen şirketlerinden Siemens, askeri amaca hizmet eden ve gü lü motoru ile yanmaz madde kumaş güvenliği sağlanarak üretilen "NeoZeplin"'i inşa etti. NeoZeplin Almanya ve İngiltere arasında insan ve malzeme taşıma seferlerine başladı. Bir Almanya – İngiltere hattı seferi sırasında teröristler büyük miktarda silah ve bomba taşıyan Zeplin'i ka ırdılar. Teröristlerin amacı 1. Dünya savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'yi havadan bombaladığı gibi İngiltere'yi bombalamak. Şu anda Zeplin Dover Boğazı'ndan ge mek üzere olmasına rağmen Zeplin'i uzaktan imha etmek imkansız görünüyor, ünkü Zeplin'in i erisinde dünya apında bir ok VIP var.


GÜL

GÜL

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : "Gül" adı verilen, Yunanistan'ın Rodos adasında bulunan yat fabrikası şu anda bakım ve onarımdan ge iyor. Paien'in başkanı suikaste kurban gitti, ve Epoxyn formülleri Rose'da saklı tutuluyor. Yat Fabrikasına sızın. Epoxyn'leri ele ge irin veya tümünü imha edin.


TREN FABRİKASI

TREN FABRİKASI

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Latin Amerika'nın en büyük uyuşturucu üretici ülkesi olan Kolombiya, uyuşturucu kartelleri ve isyancıları bastırmak i in 4 ay süren "Beyaz Kurşun" operasyonunu başlatmıştı. İsyankarlar ve uyuşturucu kartelleri WolfTeam Klan'larını bu görev i in tuttular ve 2021 yılında zafere ulaştılar. Bu duruma karşın Kolombiya hükümeti Klan'lardan birisini karşı mücadele i in kiraladı. 17 Ekim 2021 tarihinde Bogota tren istasyonunda büyük bir uyuşturucu partisi yakalandı ve bu uyuşturucu parasının kartellerin isyancıları desteklemek i in kullanacağı ortaya ıktı. Uyuşturucu karteli treni yeniden ele ge irdi ve treni başka bir yöne göndermeye alışıyor. Kolombiya hükümeti'nin kuvvetleri trenin koruması ile görevliydiler ama WolfTeam Klan'ları tarafından yok edildiler. Bir karşı hamle olarak hükümet Klan'lardan birisini bu işe el koymak adına tekrar kiraladı.


DONMUŞ ŞEHİR

DONMUŞ ŞEHİR

Harita Büyüklüğü : Büyük, 8'e 8.
A ıklama : Amerika'da bulunan Çok Uluslu Silah Şirketi GD, F-Bomb adında bir bomba üretti. F-Bomb patladığında binalardaki ve canlılardaki ısıyı emerek tüm sıcaklığı düşürdü. F-Bomblar'dan biri patladığında diğer 3 tanesinin yeri tespit edilemedi ve kayıp olduğu anlaşıldı. Diğer 3 F-Bomb'u bulmak i in savaş başlıyor.


SARAY

SARAY

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Tüm Asya'daki savaşların sırrı Japonya Kyoto'daki bu bölgede yatıyordu. Bu gücün kırılması ile savaş Asya'dan ıkıp başka yerlere yönlendirilebilirdi. Bazı klanlar bu bölgenin korunması gerektiğine inanırken diğerleri ise buranın yokedilmesi gerektiğine inanıyorlar. Klanlar arası savaş başlıyor.


SOKAK

SOKAK

Harita Büyüklüğü : Kü ük, 8'e 8.
A ıklama : Axion isimli terörist grubu, para kazanmak i in Meksika'da uyuşturucu satışı yapıyordu ve bir anda bu bölge uyuşturucu trafiğinin merkezi oldu. Meksika hükümeti, uyuşturucu ticaretinin yasadışı olduğunu a ıkladığında tüm bu ticaretin merkezinin Mazatlan (liman şehri) bölgesindeki bir sokak olduğunu keşfetti ve bu bölgeyi temizlemek i in klanları kiraladı.


SAVAŞ FABRİKASI

SAVAŞ FABRİKASI

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Amerika'daki en büyük silah üreticilerinden biri olan Maxim firması bu bölgede silah denemeleri yapıyordu fakat Amerikan hükümeti, bu fabrikanın kapanması i in Maxim'e baskılar yapmaya başladı. Maxim firması, fabrikayı korumak i in klanlar tutmaya karar verdi fakat Amerikan hükümeti de başka klanlarla anlaşıp Maxim'i durdurmaya kararlıydı.


ŞEHİR MEYDANI

ŞEHİR MEYDANI

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : Paien laboratuvarı, anti-epoksin2 alışmaları sırasında Kara Öfke Omesa isimli bir terörist grubun saldırısına uğradı ve bu saldırı sonucu bölgede korku oluştu. Kahverengi klan lider Crawl, bu saldırıların arkasında duran isimdi ve yeni saldırılar i in örgütlenmelerle uğraşıyor ama bir yandan da Paien de yeni klanlarla anlaşıp kendini korumayı ama lıyor.


HURDALIK

HURDALIK

Harita Büyüklüğü : Orta, 8'e 8.
A ıklama : 2000 yılından bu yana Amerikan hükümeti, Singapur'daki silahları yoketmek i in biyokimyasal ve yeni nesil silahları üretip test ediyor. Dünyanın en ünlü silah satıcısı Waco, Singapur limanını savunmak i in bir klan kiraladı fakat Amerikan hükümeti de bu limana baskın yapmak i in klanını hazırlamıştı.


KÖPRÜ

PRÜ

Harita büyüklüğü: Orta (8 Rkp. 8), Londra İNGİLTERE
A ıklama: Karşı klanın sözcüsü “Takım Giyen Adam”dan bir süre önce şüphelenilmeye başlanmıştır ve en tehlikeli adam olan “Kırmızı Tırnak Klanı”nın lideri ‘Romer’ ona suikast düzenlemeye hazırlanır.

Romer, Takım Giyen Adam’a İngiltere hükümetinden bir görev almak i in gittiği Londra yolculuğu sırasında “Royal Albert Köprüsü”nde suikast düzenlemeye alışır fakat Takım Giyen Adam’ın klanıyla arpışmak zorunda kalır.

Takım Giyen Adam’ın koruma klanı ve Romer’in suikast klanı arasında şiddetli bir savaş yaşanır.


KALE

KALE

Harita büyüklüğü: Orta(8 Rkp. 8), Kyoto JAPONYA
A ıklama: Japonya, Kyoto’daki Asya ülkeleri tarafından görevlendirilmiş ve toprak anlaşmazlığının kanıtını ortadan kaldırmaya alışan her bir klana karşı direnmektedir.

Asya ülkeleri, yakın zamanda yerinin Matyama Kalesi, Okayama olduğunu ortaya ıkardığı toprak anlaşmazlığı kanıtını yok etmeye alışır.

Japonya savunma gücü ve taarruz klan grupları arasında başka bir savaş daha yaşanmaktadır.


Kum Fırtınası

KUM FIRTINASI

Harita büyüklüğü: Orta(8 Rkp. 8), Orta Doğu’da bir öl
A ıklama: Güvenli i me suyunun bulunabilmesi i in, vahanın yanındaki köyü korumak zorudasınız.

Axion i me suyu i in savaşmak, düşmanları püskürtmek ve vahanın yanındaki alanı güvende tutmak zorunda.

İ me suyu i in mücadele devam ediyor…


Petra

PETRA

Harita büyüklüğü: Büyük / 8 Rkp 8 (Çöl)
A ıklama: Fransız Hükümeti Arap Yarım Adasında İsyancıların lideri Pedro Gomes’i yakalamak i in Christopher Smith liderliğinde bir Wolfteam bölüğünü görevlendirir.

Eski Wolfteam görevlisi Pedro Gomes ile bölüğün yeni lideri Christopher arasında olacak bu savaşta heyecan dorukta olacaktır. Bu harita sniper modu i in geliştirilmiştir.

Kırmızı ve Mavi Takımların doğdukları yer arasındaki uzaklık olduk a büyüktür.

Kum fırtınaları ve arkasına saklanılabilecek yer şekilleri ile oynaması olduk a zevkli bir haritadır.


Kurtuluş

KURTULUŞ

Harita büyüklüğü: Kü ük (25m x 42m) / 8 Rkp 8 (Brezilya’nın kuzeyindeki Amazon ormanları)
A ıklama: Wolfteam bölüğünde en iyileri eğitmek i in Fransız hükümeti tarafından gizlici kurulmuş eğitim kampı.

Sadece sağ kalabilen askerler Wolfteam bölüğü askeri olabilecek. Geride kalanlar ise ölüme terk edilecek.


Metro

METRO

Harita büyüklüğü: Kü ük (25m x 42m) / 8 Rkp 8
A ıklama: Wolfteam 1. Bölükteki bazı askerler Fransız Hükümeti tarafından gizlice sürdürülen anti-epoksi projesiyle savaşamaz hale gelmişti.

Geride kalan ok az kişi Fransız Hükümetine ve yeraltında ikamet eden, projeden sorumlu Paien grubuna karşı direnişe ge tiler.

Fransız Hükümeti ger eklerin dışarı sızmasını önlemek i in onları bastırmaya alışır.


Metro

YÜK GEMİSİ

Çok Yakında!


Metro

GİZLİ LABORATUVAR

Çok Yakında!


Metro

KAFES

Çok Yakında!


Metro

KURT MERKEZİ

Çok Yakında!

Related posts

Leave a Comment