Wolf Team Hikayesi

Wolf Team Hikayesi

Yakın zamanda mutlak insan sağlığını bulma, koruma ve yaşatma araştırmaları sırasında DNA‘ları kurtlarınki ile benzeşen kimi insanlar keşfedildi.Bu insanların oğunun mükemmel fiziksel performans gösteren atletler ve paralı askerler olduğu ortaya ıktı ve hepsinin diğer insanlardan daha kısa bir yaşam süresi olduğu saptandı.

“Epoxyn” adlı yeni ilacını, DNA‘ları kurtlara benzeyen insanların tedavisi i in piyasaya ıkaran uluslararası şirketler grubu Pfien, aynı zamanda tam olarak ters tepki yaratan “Anti-Epoxyn”i buldu ve büyük bir gizlilik i inde bu zehri Fransız Ordusu’na sattı.Fransız Ordusu, “WolfTeam” yani Kurt Takımı adında, 2. Yabancı Lejyon olarak da bilinen yeni ve özel bir gü kurdu.

Kurulan bu takım i in dünya apında araştırmalar yapan Fransız Ordusu, buldukları özel birliklerle Wolfteam’i gün ge tik e gü lendirdiler.Takıma girebilmenin tek kuralı, basit bir fizik testinden ge mek ve “Anti-Epoxyn”e uyumlu olunup olunmadığını anlamak i in yapılan kan testiydi.

“Yabancı Lejyonlar” kurallarına göre, Lejyona alınan birliklerin yaşları, fiziksel kabiliyetleri ve kendi ülkelerinde yasal olmayan işlere bulaşıp bulaşmadıkları herhangi bir değer taşımıyordu.

“WolfTeam”’in kuruluş amacı, Anti Epoxyn’in yarattığı gü ile insanüstü performans gösteren, askeri taktikler ve casusluk gibi stratejilerde dünya apında rakibi olmayan özel bir savaş örgütü haline gelmekti.”WolfTeam”in ünü sürekli olarak büyüdü ama zaman ilerledik e Fransız Ordusu bu gücün kontrolden ıktığını fark etti. WolfTeam takımındakiler, görevlerini tamamladıktan sonra gereksiz cinayetler işliyorlar, savaştıkları bölgeyi darmadağın ediyorlar ve bir kere kan banyosu başladığında hi bir emre itaat etmiyorlardı.

Her “WolfTeam”in bir lideri vardı ve takım üyeleri liderlerine eksiksiz olarak itaat etmek zorundaydı. Ama zamanla, “WolfTeam” savaş ılarının rütbe ile orantılı olmayan bir takım i i düzeni oluşmuştu. Fransız Ordusu bu düzensizliğin Anti-Epoxyn’in bir yan etkisi olduğunu düşündü ve Pfien ile birlikte araştırma başlattı.Bir gün, yedi “WolfTeam” üyesi savaş bölgesi dışında birbirlerini öldürdüler. Askeri Polis ve Pfien’in araştırmacıları konuyu özüme ulaştırmak i in bölgeye sevk edildiler ama suikasta kurban gittiler; bu noktadan sonra tüm “WolfTeam” üyeleri ordu ile bağlarını kopardılar.

“WolfTeam” üyeleri artık ordudan bağımsız paralı askerler olarak yaşamlarını sürdürüyorlar ve Fransız Ordusu’nun kendilerini kovalamasına karşı tüm gü leri ile savaşıyorlar.

Related posts

Leave a Comment