Renaissance Heroes’a İlk Bakış

Renaissance Heroes’a İlk Bakış

Renaissance Heroes

Oyunun Hikayesi

Rönesans; 16. Yüzyılın başlarında yeniden doğuşun filizlendiği dönemdir. Anahtar kişi Da Vinci, aynı zamanda bilim devrimini üzerinden yükselmeye çalışan Cumhuriyetçi güçlerin bir üyesiydi.
Cumhutiyetçi güçler asillerden, sanatçılardan, bilim insanlarından ve orta çağ boyunca boyunduruk altında tutulmuş öncülerden oluşuyordu. Cumhuriyetçiler aynı zamanda küçük Türk ve İslam birliklerince de destekleniyordu.
Cumhuriyetçilerin amacı; kilisenin ve kraliyet yönetiminin liderliğini alaşağı ederek yeni bir çağ başlatmaktı.
Elbette kilise, Cumhuriyetçilerin bu hareketinden endişe duyuyordu. Kilise yanlıları da bir araya gelerek bir grup oluşturdular ve kendi harekatlarına başladılar.
Kilise kuvvetleri; Cumhuriyetçilere ve bilim teknolojisine karşı savaşmak için; Rönesans’ın filizlendiği Firenze kentinin yönetimini elinde tutan “Medici” ailesinden, eski papalık askerlerinden ve kilisenin kucak açtığı simyagerlerden oluşan bir birlik meydana getirdi.
Bu iki kuvvet birbiriyle gizlilik içinde çarpıştı. Cumhuriyetçiler, kendilerine kiliseden gelecek olası bir sindirme hareketini halkın önünde karşılamak istemedi. Kilise de halkın önünde otoritesinin zayıflamasından çekindi.
Leonardo Da Vinci, Cumhuriyetçi kuvvetlerin merkezindeki insandı ve kiliseye karşı savaşmak için “Dönüşüm Makinesi” denen yeni makineyi geliştirmek için çok uğraştı.
Bu makine çok önemliydi çünkü; zamanı ve uzamı bükebilirdi. Yeni bir çağı oluşturacak muazzam bir gücü vardı. Kilise de bu makineyi istiyordu. Bu nedenle, Da Vinci’nin çalışmalarına asla karışmadılar ama onu dikkatle takip ettiler. Ancak “Dönüşüm Makinesi” düzgün çalışmadı. Da Vinci’de bu yüzden şoka girerek öldü. Her şey bitmiş gibi görünüyordu ama Da Vinci’nin bıraktığı miras hala ortadaydı; Bitmemiş “Dönüşüm Makinesi”nin çizimleri.
Çıkan kargaşada hırsızlar laboratuvarı yağmaladılar ve makinenin çizimlerini ve kurulumunu gösteren şemaları çaldılar.
Ve 8 kahraman, çizimleri aramak için yola çıktı.

Karakterler

Renaissance Heroes’de birbirinden farklı 8 karakter bulunmaktadır. Bunlar özelliklerine ve hikayelerine göre sıralanmıştır;

Rossi – Da Vinci’nin öğrencisi

1.jpg

Cinsiyet: Erkek
Yaş: 23
Da Vinci’nin bilinmeyen öğrencisi. Da Vinci’nin rüyasını gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Medici – Medici Ailesi’nin kilisenin yanında yer alan, gayrimeşru çocuğu.

2.jpg

Cinsiyet: Erkek
Yaş: 28
Kilise muhafızlarının lideri ve Medici ailesinin bir üyesi. Dünyaya hükmetmek için DaVinci makinesini istiyor.

Bart- Deli Kilise Muhafızı

3.jpg

Cinsiyet: Erkek
Yaş: 64
St Gregory Manastırı’nın son muhafızı. Kilisenin etkisini kaybettiği bir zamanda öfkeden kendinden geçerek Jaque’ı dirilltir ve kendi kafasına göre yol almaya başlar. Da Vinci makinesini, kiliseyi eski gücüne kavuşturmak için ister.

Jaque – Bart tarafından diriltilen robot şövalye

4.jpg

Cinsiyet: Erkek
Yaş: Bilinmiyor (Tahminen 390)
Bir zamanlar barış kuvvetlerinde yer almış, ebedi istirahatına çekilmiş bir askerken Bart tarafından diriltildi ve Bart’a hizmet etmeye zorlandı. DaVinci makinesini mezarına geri dönebilmek için istiyor.

Barossa – İslam birliklerinin muhteşem korsanı

5.jpg

Cinsiyet: Erkek
Yaş: 39
Kiliseden intikam almanın yollarını arayan muhteşem bir korsan. DaVinci makinesini köle pazarında satılan kardeşlerini bulmak ve kiliseden intikam alabilmek için istiyor.

Aisha – Türk İmparatorluğu’nun gizli suikastçısı

6.jpg

Cinsiyet: Kadın
Yaş: 23
Türk İmparatorluğunda yetişmiş, dansçı kılığındaki suikastçi. Özgürlüğünü elde edebilmek için DaVinci makinesini istiyor.

Alphon – Kaşif

7.jpg

Cinsiyet: Erkek
Yaş: 26
Büyük palavracı kaşif. Da Vinci makinesini, Eden bahçesini bulmak ve dünyaya kendini kanıtlamak için istiyor.

Sika – Kilisenin kucak açtığı simyacı

8.jpg

Cinsiyet: Kadın
Yaş: 17
Cumhuriyetçilere karşı savaşan, kilisenin yanına sığınmış simyacılardan. Simyacılar kilise için çalışageldiler ancak hiçbir zaman efsanevi Semender’e ulaşamadılar. Simyacı bir ailenin soyundan gelen Sika, DaVinci makinesini; Semender’i bulmak için istiyor.

Oyunun Haritaları

– Harem Bahçesi
– Su Kanalı
– Mezarlık
– Hamam
– Kütüphane
– Annex Kütüphanesi
– Villa
– Atölye
– Fort Petra
– Skyros Kalesi
– Matmata

Oyun Seçenekleri

9.jpg

Oyunun seçeneklerini kendi sisteminize göre ayarlayabilir ve kontrol tuşlarını dileğinizce düzenleyebilirsiniz.

Oyun seçeneklerine klavyenizde bulunan ESC tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

Kontrol Tuşları

10.jpg

– Renaissance Heroes; diğer FPS’lerde olduğu giib W,A,S,D tuşlarıyla oynanır.
– Kamera ayarı fareden yapılabilir. Aynı zamanda silah değişimi de fareden yapılır.
– Boşluk tuşu ile zıplanır.
– 1-4 tuşlarıyla silah değişimi yapılabilir.
– Shift tuşu ile hızlı koşma, yakın dövüş silahını çıkarma ve sağ fare tıkı ile bomba fırlatma gibi aktiviteler yapılabilir.

Kontrol seçeneklerine klavyenizde bulunan ESC tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

Related posts

2 Thoughts to “Renaissance Heroes’a İlk Bakış”

  1. Videolu Anlatım Yapsamıssınız

Leave a Comment