Renaissance Heroes Tüfek Türleri

Renaissance Heroes Tüfek Türleri

renaissance_heroes_

Tüfekler

Caber

Caber Kalesi Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in dedesi Süleyman Şah’ın mezarı buradadır. II. Abdülhamit devrinde buradaki türbe yeniden yaptırılmıştır.

Resim1(67).jpg

Caber, Vinci’nin elyazmaları arasında bulunan, üç mermi fırlatabilen bir tüfeğin prototipinden uyarlanarak yapıldı. Yüksek oranda isabet yapabilir; özellikle yakın menzilli savaşlarda çok yararlı bir silahtır.

Özellikler

Resim1(80).jpg

Çifte

İki namlulu av tüfeğine verilen isimdir.

Resim1(68).jpg

Çifte, Paris’in yetenekli sanatçılarından olan Carlo di Lasso tarafından tasarlandı. Silahın çifte atış özelliği çok iyidir. Bu modelin hasar oranı diğer tüfeklerinkinden daha iyidir ancak atış oranı düşüktür. Çifte, di Lasso’nun ilk çalışmasıdır.

Özellikler

Resim1(81).jpg

Balyemez-R

Özellikle kale dövmek için kullanılan orta çapta uzun menzilli top. Osmanlı ordusunda özellikle XVI. ve XVII. yüzyıllarda kuşatma savaşlarında kullanılmıştır. Osmanlı ordusu için İstanbul ve Budin tophanelerinde dökümü yapılmıştır.

Resim1(69).jpg

Balyemez’in ikinci modeli olan Balyemez-R Boricelli’nin Roma’daki atölyesinde tasarlandı. Atış miktarı artırılmış ancak silahın dengesini sağlamak amacıyla hasar miktarı azaltılmıştır.

Özellikler

Resim1(82).jpg

Balyemez

Balyemez, Osmanlıların XVI. asrın başlarından XIX. asrın başlarına kadar, özellikle kale muhasaralarında kullandıkları uzun menzilli bir batarya topudur.

Resim1(70).jpg

Balyemez her atışa kendi imzasını atmak isteyen kullanıcılar için uygundur. Boticelli’nin bu icadı tekli ve çoklu atışlarda hedefi on ikiden vurur. Hasar oranı “Navarin”den daha düşük olmasına rağmen, isabeti bu kusurunu kapatmaktadır.

Özellikler

Resim1(83).jpg

Vulkan-R

Vulcanus (ayrıca Vulcan veya Vulkan), Roma mitolojisinde Jüpiter’in ve Juno’nun oğlu, Maia veVenüs’ün kocasıdır. Ateşin ve yanardağların tanrısıdır, sanatın, silahların, demirin ve tanrılarla kahramanların zırhlarının üreticisidir.

Resim1(71).jpg

Firenze’nin en yetenekli sanatkarı Lucatony, Vinci’nin kayıp el yazmasını orijinal bir taramalı tüfek tasarımına uyarladı. Vulkan’ın ikinci modeli Vulcan-R’de daha çok hasar oranına odaklanıldı. Ancak isabet oranı bir parça düştü.

Özellikler

Resim1(84).jpg

Vulkan

Vulkan, diğer adıyla Volkan; magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağdır.

Resim1(72).jpg

Firenze’nin en yetenekli sanatkarı Lucatony, Vinci’nin kayıp çizimini, orijinal bir taramalı tüfek tasarımına uyarladı. Bu güçlü silahın isabet oranı düşük ancak atış oranı yüksektir.

Özellikler

Resim1(85).jpg

Sarsılmaz-R

Sarsılmaz, Türkiye yapımı toplu tabancadır.

Resim1(73).jpg

Sarsılmaz’ın ikinci modeli olan Sarsılmaz-R Paris’te Clement Atölyesi’nde tasarlandı. Sarsılmaz’ın üst modelidir. Hasar oranı yüksek, atış oranı düşüktür.

Özellikler

Resim1(86).jpg

Sarsılmaz

Türkler tarafından üretilen ve tarihi bir geçmişi olan silahtır.

Resim1(74).jpg

Sarsılmaz’ın atış ve isabet oranı mükemmeldir ancak yakın menzilli çarpışmalarda çok işe yarayabilecek olan hasar oranı düşüktür.

Özellikler

Resim1(87).jpg

Navarin-R

Navarin Kalesi, Yunanistan’daki Mora Yarımadası’nın batı kıyısında Pylos’ta yer alan bir kaledir. Navarin Deniz Savaşı bu kalenin açıklarında gerçekleşmiştir.

Resim1(75).jpg

Navarin’in ikinci modeli olan Navarin- R Andrea del Veorrochi’nin atölyesinde dizayn edilen bir tüfektir ve ilk modelinden daha yüksek hasar vermeye ayarlıdır. Ancak silahın atış hızı biraz düşüktür.

Özellikler

2gOdVxZ.jpg

Navarin

Osmanlı İmparatorluğu’nun donanmasının batılı devletlerce yakıldığı bir yunan limanıdır.

Resim1(76).jpg

Navarin Andrea del Veorrochi tarafından dizayn edilen bir tüfektir ve daha yüksek hasar vermeye ayarlıdır. Ancak silahın atış oranı düşüktür. İlk kez ateşlendikten sonra isabet oranı ve atış hızı düşer.

Özellikler

Resim1(89).jpg

Azamiye-R

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534 yılında yaptırılan bir kaledir.

Resim1(77).jpg

Firenze’deki Mezza Atölyesi’nde yapılmış iki iyi silah vardır: birincisi Mezza Atölyesi öğrencilerinden Gallio tarafından tasarlanmış “Azamiye-R” dir. Azamiye’nin geliştirilmiş halidir. Gallio bu silahı daha fazla hasar verecek biçimde tasarladı ancak silahın isabet oranı biraz düşüktür.

Özellikler

Resim1(90).jpg

Azamiye

Şii saldırılarından ve Dicle taşkınlarından sık sık zarar gören İmâm-ı Azam Ebu Hanife külliyesini korumak amacıyla yapılan Azamiye Kalesi, aynı adlı mahallenin etrafını çeviriyordu.

Resim1(78).jpg

Azamiye Firenze’de Mezza Atöltesi’nde dizayn edildi. Bu tüfek yüksek oranda güçlü atışlar yapmaktadır.

Özellikler

Resim1(91).jpg

Kırıkkale-R

Kırıkkale, 1941 yılında Belediye statüsüne kavuşmuş bir şehirdir. Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür.

Resim1(79).jpg

Kırıkkale-R, “Kırıkkale”nin geliştirilmiş halidir. Da Vinci bu silahı daha sağlam hasar verecek ve daha hızlı atış oranına sahip olacak şekilde tasarladı. Kullanımı daha yararlı olduğundan orijinal versiyonundan daha ünlüdür.

Özellikler

Resim1(92).jpg

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.