Prince of Persia: The Forgotten Sands Tam Çözüm

Prince of Persia: The Forgotten Sands Tam Çözüm

THE RAMPARTS

İlerleyin ve yarıklardan karşıya atlayın. Geldiğiniz odadaki adamları öldürdükten sonra sağdan yukarı tırmanın ve soldan devam edip buradan da tırmanın. Geldiğiniz yerdeki adamları öldürün ve duvardan yürüyerek karşıya ge in. Tutunarak ilerlemeniz gereken yere geleceksiniz. Çıkıntıya tutunun ve sola doğru tutunarak devam edin. En sonunda düşmanların saldıracağı yere geleceksiniz. Burada hepsini hakladıktan sonra ilerleyin ve vazoları kırarak odadan i eri girin. Burada tam karşınızdaki ıkıntıya tutunun ve sağa gelerek yukarı tutunun. Buradan iki kere karşı duvarlara atlayın. Sol tarafa doğru tutunarak ve zıplayarak ilerleyin, en sonunda a ıklık bir alana geleceksiniz.

Karşıya ge in ve duvardan yürüyerek karşı kısma ulaşın. Oklar atıldığında sol tarafa doğru devam edin. En sonunda tutunarak aşağı inin ve sola karşıya devam edin. Bayrağın olduğu yere gelip, tutunarak aşağı inin ve karşıya devam edin. Duvardan karşıya, atlayın ve bayrağa tutunup aşağı inin. Ortadaki düğmeye basın ve kapı a ıldıktan sonra adamları haklayın, kapıdan ge ip ilerleyin. Duvardan yürüyüp karşı kısma ge in. Tekrar sağdaki ıkıntıya tutunun ve karşıya atlayın. Buradan da önünüzdeki platforma atlayın. Solda duvarda bulunan düğmeye basıp hemen karşıya atlayın ve kapıdan ge in ve yukarı kısma tutunup tırmanarak platforma ulaşın.THE FORTRESSTahtadan dikkatlice yürüyerek karşıya ge in. Tekrar karşıya atlayın ve tutunarak aşağı inin. Adamları haklayın ve diğer odaya ge in, buradaki ıkıntıya tutunun. Tırmanarak sonunda tahtanın üzerine gelin. Tahtalardan karşıya atlayın ve bayrağı kullanarak aşağı inin. Adamları hakladıktan sonra diğer odaya ge in ve tuğlalara tutunarak yukarı devam edin. Yukarı ulaştıktan sonra duvardan yürüyerek düğmeye basın, karşıya doğru devam edin. Duvardan yürüyerek karşıdaki tahtanın üzerine gelin ve sonra sütunun üzerine tırmanın. Tuğlalardan devam edin ve sütunun diğer tarafına ge in. Aşağı inerek diğer tahtanın üzerine gelin ve sonra karşıdaki tuğlalara atlayarak aşağı inin. Diğer odaya ge erek adamları haklayın ve devam edin.

Tahtayı kullanarak yukarı ıkın. Tekrar yukarı tırmanın ve ortadaki tahtaya atlayın. İlerleyip karşıdaki tuğlaları kullanarak yukarı devam edin. En sonunda yere basabileceğiniz kısma ulaşacaksınız. Duvardan yürüdükten sonra tahtalardan zıplayın ve tekrar yere basabileceğiniz kısma gelin. Karşıya atlayın ve tuğlaları kullanıp aşağı kısma gelin. Sağdan devam edin ve tahtalardan atlayarak karşı kısma ulaşın. Ortadaki tahtanın üzerine gelin. Buradan tuğlaları kullanarak yukarı kısma ulaşın. Ara videodan sonra tahtanın üzerine gelerek hızlıca soldaki ve sağdaki düğmelere basın. A ılan kısımdaki düğmeye basın ve tekrar ara videoyu izleyin.

Videodan sonra geri zıplayın ve soldan devam edin. Karşıya zıplayıp sağa devam edin ve tuğlaları kullanarak aşağı inin. Karşıya ge in ve diğer odaya geldikten sonra duvardan yürüyüp karşıdaki tuğlalara atlayın. Tuğlalardan da yürüyerek karşı kısma atlayın. Buradaki elemanları öldürdükten sonra duvardaki düğmeye basın, kapıdan ge in, saldıran herkesi öldürün. Adamların geldiği koridora gelin ve koridorun sonunda duvarda bulunan düğmeye basın. Koridordan geri dönerek sola devam edin ve hemen a ılan kapının altından ge in. Geldiğiniz yerde duvardan yürüyün ve tuğlaları kullanarak karşı kısma ulaşın. İlerleyip geldiğiniz odada kolonları kullanarak yukarı kısma ulaşın ve üst kata gelin.

THE PALACE COURTYARD

Ara videodan sonra hemen karşınızdaki kolona ve ardından da diğerine atlayın. Böylelikle karşı kata ulaşacaksınız. Buradaki kolona tırmanın ve sonra diğerine atlayın. Karşıya atladıktan sonra da, burada bulunan tüm adamları öldürün. Koridordan ilerleyin ve duvardan yürüyerek karşıdaki kolona zıplayın. Kolonları kullanarak ilerleyin ve en sondakinden aşağı inerek karşıya bayrağa atlayın ve aşağı kata ulaşın. Aşağı indikten sonra üzerinize saldıran herkesi öldürün ve merdivenlere devam edin.Ara videodan sonra karşınızdaki tuğlalara tutunup yukarıya ulaşın ve sonra da karşıdaki kolona zıplayın. Kolonları kullanarak karşıya ilerleyin ve sonra da karşı kata ulaşın, buradaki demire tutunun ve sallanarak karşıya atlayın. Geldiğiniz yerde tekrar demir var, tutunun ve diğerine atlayın. Buradan da karşı kata ulaşın ve ilerleyip geldiğiniz yerde duvardan yürüyerek demire tutunun. Buradan da karşıya atlayın.THE TREASURE VAULTSTutunarak aşağı inin. İlerleyin ve tahtadan karşıya atlayıp duvara tırmanın, ilerleyin. Duvardan yürüyüp demire zıplayın ve karşıya atlayarak devam edin. Tekrar demirden karşıya atlayıp duvara tırmanın ve geldiğiniz odada duvardan duvara zıplama yaparak üst kata ulaşın. Burada ilerlerip bayrağa tutunun ve aşağı inin, geldiğiniz katta da aynı işlemi yapın. İlerleyin ve duvardan yürüdükten sonra duvardan duvara atlama yapıp üst kata ulaşın.Geldiğiniz hazine odasında önce adamları öldürün ve daha sonra odanın sonunda bulunan kafese tırmanın. Buradan karşıdaki sütuna atlayın. Soldaki sütuna ge tikten sonra karşıya demire ve sonra da karşıya bulunan diğer sütunlara devam edin. En sonunda karşı kata ulaşacaksınız. Buradan da demirleri kullanarak yukarı doğru devam edin. Geldiğiniz koridordan ilerleyin. Altın kola tutunarak kapıyı a ın ve ilerlemeye devam edin. Merdivenlerden ıkın ve yeni bir odaya gelin.

Ara videodan sonra ilerleyin ve yarığı ge in. Yarıkları ge erek koridorlardan ilerlemeye devam edin. En sonunda ışınlanacağınız odaya geleceksiniz. Burada su hüzmesinin i ine girin. Geldiğiniz yerde merdivenlerden devam edin ve tekrar ara videoyu izleyin. Videodan sonra ilerleyin ve diğer su hüzmesinden girin. Koridordan devam edin. Burada zamanı geri alacaksınız. Şimdi tekrar az evvel öken yere yaklaşın ve bu sefer duvardan yürüyerek bu yarığı ge in. İlerleyin ve öken yerlere dikkat ederek devam edin. Eğer yanlışlıkla yarıklara düşerseniz, zaman geri alın. Koridorlardan ilerlemeye devam edin. En sonunda geniş bir alana geleceksiniz.

THE STABLES

Buradaki tüm iskeletleri öldürün. Odanın sol tarafında yerde yana odunların yanından devam edin ve tahtaya tırmanın. Sonra demirlere atlayarak devam edin ve üst kata ulaşın. İlerleyin ve tahtalara tutunup sola doğru ilerleyin, duvarda yürüyüp sütuna zıplayın. Sütunları kullanarak karşı kısma ulaşın ve tahtaya tutunarak sağa devam edin. Tekrar karşıya sütunlara atlayın ve bunları kullanıp tutunacağınız diğer kısma gelin. Soldan giderek aşağı kata ulaşın ve ilerleyip altın kola tutunarak indirin. Buradan karşıya tutunup atlayarak devam edin ve kapıdan ge in. İlerleyince tuzağın olduğu yere geleceksiniz. Yuvarlanarak dikkatli bi imde ge in ve ilerlemeye devam edin. Buradaki tuzağı da ge in ve a ıklık alana gelin.

Geldiğiniz yerdeki bütün iskeletleri öldürün ve odanın sağ tarafına doğru gelin. Burada tutunabileceğiniz demiri göreceksiniz. Duvardan zıplayarak ona tutunun. Böylece diğer demirleri de aktif hale getireceksiniz. Buradan inin ve tam karşınızdaki demire, duvarı kullanarak atlayın. Buradan da duvardaki tahtalara tutunun ve sonra da bir üstteki demire ge in. Demirlerden atlayarak karşı kısma ulaşın ve sola devam edin, karşıdaki tuğlalara tırmanın. Buradan karşıya zıplayın ve tahtalarda yürüyüp demire zıplayın. Buradan tahtaları ve demirleri kullanarak odanın sonuna ulaşın ve sonra bayrakları kullanıp aşağı inin.Burada düğmeye bastıktan sonra tuzaklara yakalanmadan kısa bir zaman i erisinde karşı kapıya ulaşmanız gerekiyor. Seri bi imde tuzakların gelişlerini hesaplayarak kapıdan i eri atlayın ve yeni bir odaya gelin. Buradaki kolu, sapı geldiğiniz yere bakacak şekilde evirin. Daha sonra geldiğiniz kısmın sağ tarafına ge in ve duvarı kullanarak demire tutunun. Buradan üst kata doğru ge in ve sonra da kolu indirirerek platformun yükselmesini sağlayın. Bayrağa tutunarak tekrar ana koridora inin. Yine ortadaki kolu bu sefer sapı tam tersi tarafa bakacak şekilde ayarlayın ve bu sefer odanın sol tarafına kapakların değiştiği yere doğru gelin. Duvardan duvara atlama yöntemiyle tahtanın üzerine ıkın ve karşıya atlayıp kolu indirin. Başka bir platform daha a ılacak, bayrağa tutunarak aşağı inin.Burada tekrar iskeletler saldıracak. Hepsini öldürdükten sonra yükselen platformlarda birbirlerine zıplayarak en üst noktaya ulaşın. Geldiğiniz odada ara videodan da görebileceğiniz gibi hidden sarcophagus bulunuyor. Bundan extra experience kazanabiliyorsunuz. İlk önce ona ulaşmak isterseniz, kapıya tırmanıp hemen karşıya tahtaya atlayın ve sonra da tuğlaları kullanarak üst kısma ve ardından da sarcophagus'un olduğu kısma gelin. Power Attack ile onu par alayabilir ve extra experience kazanabilirsiniz. Odanın ortasındaki tahtaları kullanarak aşağıya ulaşın. Diğer odadan devam edin. Tuzakları ge mek i in atlama ve yürümelerdeki zamanlamalarınıza dikkat edin. Koridordan devam edin.Ara videodan sonra bayrağı kullanarak aşağı inin. Geldiğiniz yerde kapıyı kullanarak kola zıplayın ve böylece sütunun yükselmesini sağlayın, sütunu kullanarak karşı kısma ge in. Buradaki kolu da kapıyı kullanarak ekin ve yine bir sütunu yükseltin. Burada önce duvarda yürüyerek düğmeye basın ve hızlıca sütunlardan karşı karşıya atlayarak kapıdan ge in.

THE WORKS

Geldiğiniz yerde önce duvarın kapanmasını bekleyin ve karşıya yürüyün. Geldiğiniz platformda da duvarın oluşmasını bekleyip hemen karşı platforma ge in. Karşıya zıplayın ve tekerleğe yaklaşarak a ık kısmını bekleyin. Buradan ge in ve diğer platforma gelin. Duvarların kapanmasını bekleyin ve karşıya devam edin. Tuğlalardan yukarı devam edin. Tutunacağınız yere geldikten sonra tekerleklerin a ıklıklarını bekleyerek karşıya ge in. Tutunarak ilerleyin ve a ılıp kapanan duvara gelin. A ıldığında hemen karşıdaki sütunları kullanın. Duvarın tutunabilir kısmını ayarladıktan sonra ve diğer duvarın da üzerinde yürünebilir kısmı denk geldiğinde bunu hemen kullanın ve yandaki demiri tutun, karşıya devam edin. Tekerleğin a ıklığını da hesaplayarak devam edin ve bayrağı tutarak aşağı inin, soldan ilerleyin.

Geldiğiniz geniş odada öncelikle kolun olduğu yere gelin ve bulunduğunuz platformun tahtasını sol tarafa denk getirin. Karşıya atlayın ve duvardaki bı ağa dikkat ederek karşıya ge in. Diğer tuzağı da dikkatlice ge tikten sonra yukarı doğru tutunun. Dikkatlice bir üst yeri de tutun ve arkanıza doğru atlayın. Tutunma yerinden devam ettikten sonra bı ağa dikkat edip karşıya ge in. Kapıdan tırmanıp direkt olarak kola atlayın ve ekin. Böylece ortadaki platform yükselecek, hemen üzerine atlayın. Kolu evirerek tahtayı tam karşıya doğru ayarlayın ve zıplayarak o platforma ulaşın. Bı aklara dikkat ederek duvarlardan yürüyün ve son geldiğiniz platformda yine tutunun. Bı akları dikkatli bi imde ge erek karşı kısma ge in ve buradan ilerleyip tekrar kolun olduğu kısma gelin. Kapıyı kullanarak kolu indirin ve platformun tekrar yükselmesini sağlayın, yine buraya atlayın.

Burada kolu, duvardaki düğmeye gelecek şekilde ayarlayın ve düğmeye tırmanarak tam karşınızdaki kapının a ılmasını sağlayın. Kolu hemen o kapıya doğru yöneltin ve zaman dolmadan altından atlayın. Geldiğiniz yeni odada önünüzdeki kolu bir yere evirerek, sağdaki kısma atlayabileceğiniz platformun gelmesini sağlayın ve daha sonra buraya ve sonra da karşıya atlayın. Buradaki altın olu ekerek platformun yükselmesini sağlayın ve karşıya atlayın. Buradaki demirleri kullanarak karşıya doğru devam edin. Geldiğiniz yerdeki kolu bir kere evirerek ortadan bir yayın yükselmesini sağlayın, şimdi demirleri kullanarak ve sonunda bayrağa tutunarak tekrar aşağı gelin. Buradaki kolu tekrar evirin ve böylece ortada bir sütun oluşturun. Buradan tekrar az önceki yüksek kısma ıkın ve karşıya demire, oradan da oluşturduğunuz sütuna atlayın. Buradan sağa atladıktan sonra karşıya iskeletlerin olduğu bölüme atlayın, hepsini öldürün.İlerleyin ve tuzağa dikkat edin. İki tuzağın olduğu diğer koridora gelin ve dikkat ederek ilerlemeye devam edin. Özellikle zıplama ve yuvarlanma se eneklerini kullanın. Daha sonra koridordan ilerleyin.THE FORTRESS COURTYARDÖncelikle üzerinize saldıran herkesi öldürün. Ara videodan sonra soldaki duvarı kullanarak demire tutunun. Demirlere tutunarak karşıya ge in ve tutunarak tuzakları ge in. Daha sonra sütunları kullanarak karşıya devam edin ve tuğlalara tırmanın. En yukarı ulaştıktan sonra bı aklara dikkat ederek diğer tarafa ge in ve demire zıplayın. Devam ederek platformun üzerine gelin. Buradan da bı akları ge tikten sonra sütunları kullanarak karşı kısma gelin, buradaki adamları indirin. Tuzağın altından devam edin. Platformlardan bı aklara dikkat ederek ilerleyin. Demirleri ve tahtaları kullanarak karşıya atlayın ve sonra bayrakla birlikte aşağı inin. Burada öncelikli olarak karşı kısımda bulunan sarcophagus'tan experience alabilirsiniz. Daha sonra geri dönün ve sola gidip buradaki duvardan karşıya yürüyün.

Buradaki bı aklara dikkat ederek karşıya ge in ve düğmeye basıp hemen karşıya atlayın. Kapanmakta olan kapının altından hemen ge in. Ara videodan sonra hemen yoldan devam edin ve karşıya yürüyün. Çöken koridorlardan ge tikten sonra adamların saldırdığı yere gelin. Adamları indirin ve yukarıdaki kolu ekmek i in duvarda yürüyün, zıplayın ve kolu ekin. Kapıdan ge in ve koridorlara dikkat ederek ilerleyin, merdivenlerden aşağı inin. Önce soldaki bı aklara dikkat ederek sağdaki platforma atlayın, buradan da yine bı aklara dikkat ederek düğmeye basın ve a ılan kapıdan devam edin. İlerledikten sonra ara ekran girecek ve yaratıkla karşılaşacaksınız. Üzerinize koştuğu anlarda yuvarlak tuşunu kullanın, böylece hem diğer yaratıkları da öldürecek hem de size ona hasar verebilmek i in zaman kazanmış olacaksınız. Yaratığı öldürdükten sonra duvarın üzerinde bulunan düğmeye basın. Duvar a ılacak ve bununla birlikte karşı platforma atlayabileceksiniz. Atladıktan sonra duvarda yürüyüp ortadaki sütuna tırmanın. Sütunlarla birlikte karşıya ulaşın ve üstteki platforma gelin, burada duvarda yürüdükten sonra kolay atlayın indirin. Karşıdaki kapı a ılmış olacak. Demir ve tahtalardan atlayarak ilerleyin ve kapıdan girin, buradaki tuzağa da dikkat edin.

İlerleyin ve tuzaklara dikkat ederek koridorlardan ge meye devam edin. En son büyük tuzağın olduğu yerde tahtaya tutunarak ilerleyin ve buradan da ıkın. Geldiğiniz yerde yine iğneli tuzaklar var. Öncelikle ilk kısımdan zıplayarak ge in ve daha sonra hem hareketli hem de iğneli tuzakların olduğu yerden de duvarı kullanarak ge in. Son kısmı ge meden önce sağdaki tuğlalara tırmanın ve tutunacak yere geldikten sonra sola devam edin. Burada bir ok fı ı var, sağlık ve enerji takviyesi yapabilirsiniz. Sonra tuğlalara tırmandığınız yere gelin ve tuzakların üzerinden hızlıca koşun. Geldiğiniz odada yaratıkları öldürün ve devam edin. Hızlıca ve dikkatli tüm tuzaklardan koşarak ka ın ve yeni bir odaya gelin.Buradan öncelikle kolu ekin ve daha sonra da düğmeye basın. Böylece platform serbest kalacak hemen platforma atlayın ve karşıya ge erek tutunma yerine atlayın, yukarı tırmanın. Burada iki kol ve bir düğme bulunuyor. Ama , solda bulunan dişliyi diğeriyle birleştirerek, sıkışıklık yaratan tahtayı büyük dişliden kurtarmak. Kollardan birisi dişliyi, diğeri de L şeklindeki platformu döndürüyor. Bunun i in öncelikli olarak L şeklindeki platformu soldaki dişlinin önünden ekin ve sonra o dişliyi diğeriyle birleştirene kadar kolu evirmeniz. İkisi birleştikten sonra düğmeye basın ve platformu kurtarın. Çabucak karşıdaki tuğlalara ve sonra soldan tutunma yerlerine doğru devam edin ve zaman dolmadan serbest bıraktığınız platforma ge in. Yukarı tırmandıktan sonra diğer odaya ge eceksiniz.THE FORTRESS GATESGeldiğiniz geniş odada bu sefer ü tane kol var. En soldaki dişliyi, diğerleri de L şeklindeki yolları eviriyor. Burada amacınız, yolları kullanarak dişliyi en sondaki ana platformun dişlisine kadar ilerletmek. Bunun i in dişliyi sürekli o yuvarlardan yürütebilecek şekilde yol yapmanız gerekiyor. En dişliği en sona kadar getirdikten sonra, soldaki kol ile yürüttüğünüz dişliyi boşa evirin ve böylece platform dişlisinin de dönmesini sağlayın. Ara videodan sonra serbest bırakmış olduğunuz platforma ge in. Karşıdaki tuğlalara tırmanın ve en tepeye geldikten sonra arkanızdaki demire zıplayın. Buradan tekrar platforma zıplayın ve ara videoya ge in.Videodan sonra saldıran bütün yaratıkları öldürün. Yine videodan sonra a ılan kapıdan ge in ve tuzaklara dikkat ederek koridorlardan devam edin. Zamanlamalara dikkat ederek buradaki tuzakları ge in ve daha sonra solda su hüzmesi bulunan yere gelin, buradan i eri girin. Burada suyu dondurabilme yeteneğini kazanacaksınız. Merdivenlerden aşağı inin ve su hüzmesinden ge erek tekrar koridorlara gelin. Soldan gidin ve buradaki suyu dondurup tutunun ve karşıya ge in. Unutmayın ki su sınırlı bir süre katı olarak kalıyor. Geldiğiniz odada yine suyu dondurarak sütun olarak kullanın ve karşıya devam edin. Geldiğiniz yerde düğmeye basın ve suları dondurarak karşıya doğru atlamaya devam edin. Geldiğiniz yerdeki kolu serbest bırakın ve suları a ın. Yine dondurarak zıplamaya devam edin ve son olarak dondurup yukarı tırmanabileceğiniz yere gelin, öyle yapın. Yukarı ulaştıktan sonra ilerleyin ve yerdeki düğmeye basarak hızlı bi imde tuzaklardan ka ın ve kapıdan atlayın.

THE PRISON

Geldiğiniz yerde önce duvarda yürüyüp karşıya tutunun ve sonra bayrağı da kullanarak aşağı inin. Burada üzerinize saldıranları öldürdükten sonra ileride bulunan sütuna tırmanın ve sonra karşıya atlayarak tutunun. Burada duvardan yürüyün ve zıplayıp kolu indirin. Sular gelecek, dondurarak karşıya doğru devam edin. Sütunları kullanarak karşı kısma gelin ve tekrar geldiğiniz yerde suları dondurarak zıplamaya devam edin. İlerleyin ve daha sonra platformun üstüne ıkarak bir üst kata ulaşın. İlerleyin ve kapının üzerindeki oyuğa tırmanıp sağa doğru ge in. Tuğlaları kullanarak yukarı devam edin. Buradan karşıya atlayın ve kolu ekin, sular a ılacak. Duvardan tutunarak devam edin. En sonunda duvardan yürüyün ve tuzaklara düşmeden hemen karşıdaki sütuna atlayın.

İlerledikten sonra kafese tutunacaksınız. Buradan bir sonrakine ge in. Buradan suyu dondarak karşıya atlayın ve bir sonraki kafese ge in. Suları sütun olarak kullanarak ilerleyin ve bir başka kafesten karşıya tutunma yerine ge in ve buradan diğer tutunma yerine doğru devam edin. İlerleyin ve hem kafesleri hem de suları kullanarak bayrakla aşağı inebileceğiniz kısma doğru gelin. Buradaki herkesi öldürdükten sonra, odanın arka köşesinde duvarın üzerinde düğme var, buna basın. Buradan duvarı kullanarak platformun üzerine atlayın ve karşıdaki kolu ekerek suları a ın. Burada yine dondurarak üzerine atlayın ve sağdaki su kolonunun üzerine atlayın. Buradan da karşısındaki kolun üzerine atlayıp ekin. Tekrar aşağı inin ve adamları haklayın. Daha sonra bu sefer karşı tarafa doğru gidin ve suyu dondurduktan sonra duvara atlayıp suya tutunun. Buradan tekrar bu duvara atlayın ve yukarı tırmanıp ıkıntıya tutunun, sağa doğru ilerleyin. Buradan yine suyu kullanarak karşıya ge in ve tahtaya ulaştıktan sonra sütuna atlayın ve sonra da kolu indirin. Diğer taraftaki sular a ılacak. Şimdi odanın o ucundaki duvara doğru gelin ve suyu dondurarak atlayın.Buradan tekrar zıpladığınız duvara ge in ve yukarı tırmanma hareketi yapıp hemen karşısındaki suya atlayın. Buradan da karşıdaki tahtaya ge in. Suyu dondurduktan sonra abucak tutunarak herbirinin üzerinden atlayın ve sondaki duvarın olduğu yere geldiğinizce yukarı tırmanıp hemen tahtaya atlayın ve böylece üst kata ulaşın. Burada yerdeki düğmeye basın ve tuzaklardan abucak ge erek karşıdaki kapıdan ge in. İlerleyin ve suyu dondurup karşıya atlayın. Geldiğiniz yerde tekrar su sütunlarına tutunarak karşıya atlayın. İlerleyin ve bı ak tuzaklarının olduğu yere gelin. Duvardan dikkatlice karşıya yürüdükten sonra suların aktığı yere gelin.THE SEWERRampadan atladıktan sonra düşmanları öldürün ve su akan yerlerin tam ortasında durduktan sonra burada suyu dondurun. Duvardan duvara atlayarak tepeye ıkın. Burada soldaki platformdan devam edin ve bı ak tuzaklarına dikkat ederek sol tarafa doğru ge in. Buradan yine dikkatlice üst kısma gelin ve ortada su olan yere kadar yanaşın. Burada suyu dondurun ve hemen karşıya duvardan yürüyün. Bu işlemi tekrarladıktan sonra ilerleyin ve son olarak suyu kullanarak karşıya zıplayın ve son olarak da koridordan girip devam edin. Hemen sütunu dondurup atlayın ve tahtaya geldikten sonra sütunları kullanarak karşıya devam edin.Geldiğiniz alanda önce düşmanları öldürün ve sonra odanın kenarındaki duvarlardan birbirlerine atlayarak üst kısma tırmanın. Buradaki kolu önce yatay tutunma yerleri akacak şekilde ayarlayın ve buralara tırmanarak en sondaki kolu indirin, böylece odadaki kapı a ılacak. Şimdi tekrar kolu ektiğiniz yere gelin. Burada bu sefer kolu dikey kolonlar gelecek şekilde ayarlayın. Bulunduğunuz yerden kolonları dondurarak karşıya atlayın ve kapıdan ge in. Burada önce tahtaya atlayın ve sonra da soldaki tuğlalara ge in. Burada karşılıklı olarak tuğlaları kullanarak ilerleyin ve en sonunda yeni bir odaya giriş yapın.

Burada önce adamları öldürdükten sonra kolun olduğu yere tırmanın ve kolu ekin. Sütunlar a ılacak, buradan inin ve tırmanabileceğiniz tahtalı kısma gelin. Buraya tırmandıktan sonra dondurarak su sütunlarına atlayın ve kolun bulunduğu yere gelin. Kolu kullanarak suları birbirlerinden uzaklaştırın ve tekrar odaya gelerek az evel yukarıdaki kolu ektiğiniz platforma ıkın, buradan sütunları kullanarak karşıya tahtaların olduğu kısma atlayın ve devam edin. İsterseniz sol taraftan giderek sarcophagus alabilirsiniz. Bunun i in oradaki tahtanın üzerine gelin. Burada suyu dondurduktan sonra ilk kısma atlayın, burada karşıya atladıktan sonra ok kısa bir zaman i erisinde dondurma işini bırakıp tekrar dondurun. Saliselerle bunu ayarlamanız lazım. Sarcophagus'u kırdıktan sonra tekrar aynı yöntemle geri dönebilirsiniz. Şimdi suyun olduğu kısma gelin.

Burada değirmenin döndüğü kısımdan yukarı ıkın ve ilerleyip suyu dondurarak karşıya yürüyün. Bu işlemi birka defa tekrarladıktan sonra geldiğiniz bir kısımda, duvardan tam atlarken dondurma işlemini kesin ki şelalenin i inde ge ebilesiniz. Daha sonra tekrar dondurun ve duvardan zıplama sistemiyle birlikte yukarı ulaşın.

THE BATHS

Geldiğiniz yerde öncelikli olarak yerdeki butona basın ve suyu dondurarak hemen duvar olarak kullanın, orada bulunan kolu indirin. Kapı a ılacak, buradan gelen adamları indirin. Bunu yaparken, öncelikle büyücü olanları mutlaka öldürün. Daha sonra adamların geldiği odaya girin ve sağdaki soldaki kolları indirerek suyu a ın. Burada yine suyu dondurarak duvardan duvara atlama yöntemiyle yukarı tırmanın. Yukarı ulaştıktan sonra ilerleyin ve duvardan yürüyerek karşıdaki platforma ulaşın, sağdan devam edin. İlerleyin ve sular tam aynı anda a ıldığında dondurun karşıya böyle atlayın. Karşı tarafta da aynı şekilde suyu sondurun ve karşı kısma atlayarak ilerlemeye devam edin.Ara videodan sonra hemen suyu dondurup karşınızdaki kısma atlayın ve karşıdaki platforma ulaştıktan sonra duvardan yürüyüp kolu ekin. Burada a ılan sütunlarda da suyu dondurarak karşıya atlayın. En sonunda gene bir kol ekeceksiniz, karşıdaki platforma atlayın ve sağdan devam edip yeni a ılan sütunları dondurarak atlamaya devam edin. Bir yerden sonra odanın ortasındaki ve diğer tarafındaki sütunlara ge eceksiniz. Tek tek atlamaya devam edin ve sonunda karşıdaki platforma ge in, bir sonraki odaya geldiğinizde karşınızdaki demire atlayın. Suyu dondurduktan sonra karşıya tırmanıp hemen üstünüzdeki demire ıkın. Burada da dondurma işlemi yapmadan karşıya atlayın. Tuzaklara ve zamanlamanıza dikkat ederek koridorlardan ilerlemeye devam edin.En sonunda komplike olan bı akları da ge tikten sonra balkona gelin ve buradan da bayrağa tutunarak aşağı inin.THE ROYAL CHAMBERSBayraktan karşıya atlayın ve demirden diğer taraftaki bayrağa atlayarak aşağı inin. Geldiğiniz yerde düğmeye basıp suyu dondurun ve karşıya zıplayarak üst kısma gelin. Burada tam sular ıktığında tekrar düğmeye basın ve dondurun. Karşıya tutunabileceğiniz kısma atlayın. Buradan da yukarıdaki tahtaya atlayın ve karşıdaki demire ge in. Burada karşıya atlayın ve suyun i inden ge tikten hemen sonra dondurun ve karşıdaki kısma tutunun. Buradan da karşıdaki tahta kısma gelin ve demirden karşıya atlayın.Videodan sonra saldırılara dikkat ederek devam edin ve dondurup hemen karşıya ve oradan da tahtaya atlayın. Su sütununa atlayın ve aşağı inip alt kattaki balkona ge in. Burada önce duvardan yürüdükten sonra sütunu dondurup atlayın ve böylece karşıya kadar devam edin. Son kısımda dondurma işlemini havadayken bırakın ve karşıya doğru devam edin. Geldiğiniz yerde duvarda yürüyüp sütuna ve oradan da karşıya atlayın. Yukarı tırmanıp tutunun ve ilerleyip karşıdaki tutunma yerine atlayın, aşağı inip karşıdaki sütuna tutunun. Buradan da bayrağa atlayın ve aşağı inin. Buradaki adamları öldürdükten sonra diğer odaya ge in. Burada önce suyu dondurun ve karşıya atlayın, dondurmayı iptal ettikten sonra karşıya atlayın ve bu sırada tekrar dondurun. Buradan da karşıya atlayın.

Duvardan yürüdükten sonra soldaki yere dondurarak atlayın ve karşıya ge tikten sonra yine dondurarak önce duvarda yürüyüp karşıya sütuna ve buradan da yine dondurarak sütunlara atlayın. İlerleyip duvardan yürüyerek tahtaya atlayın ve karşı platforma ıkın. Burada yine dondurma işlemlerini zamanlamalı olarak yapmanız gerekiyor. Tutunurken dondurun atlarken bırakın ki ortadaki sulara takılmamış olun. Böylece burayı ge tikte sonra diğer odaya geleceksiniz. Burada tüm herkesi öldürdükten sonra yukarıda ortada demir olan kısma gelin. Suyu dondurduktan sonra soldaki şelaleye tırmanıp demire atlayın ve diğerine tırmandıktan sonra öteki demire ve buradan da yukarı tırmanın. Soldan tahtadan yürüyerek devam edin ve geldiğiniz yerin sonunda duvara tırmanıp demirlere tutunun.

Karşıya tek tek atladıktan sonra bir balkona geleceksiniz. Burada da duvara tırmanıp demirlere ve oradan da kapıyı a an kola atlayın. Kapıyı a tıktan sonra karşıya atlayın ve karşıya ge in. İlerleyin ve dondurarak tekrar sütunlardan atlamaya devam edin. Son kısımda dondurma işlemini kesmeyi unutmayın. Daha sonra suyu dondurun ve yukarı doğru duvardan duvara atlama sistemiyle ıkın. Yukarı geldikten sonra yine sütunları dondurarak ilerleyin ve ara videoya kadar devam edin. İlerleyin ve tuzakların olduğu yerden ge in. En sonunda adamları da hakladıktan sonra koridorlardan ge in. Değirmenin döndüğü yere geldiğinizde önce yukarı tırmanın ve tam değirmen aralık kaldığında karşıya yürüyün. Daha sonra yukarı tırmanın ilerleyip yeni bölüme gelin

THE OBSERVATORY

Sağdan ilerleyin ve dondurup karşı kısma tutunun. Tekrar dondurarak sulardan atlayın ve kapının olduğu yere gelin. Kapıya tırmanıp kolu indirin. Soldan devam edin ve dondurarak atlayın, kolun bulunduğu yere gelin. Kolu, dönen materyalin platformu az evvel kolu evirdiğiniz yere gelecek şekilde ayarlayın. Daha sonra o döndürmüş olduğunuz platforma atlayın ve suyu dondurarak sütunlardan atlayın. En sonunda soldaki duvara tutunacaksınız. Buradan ileri doğru devam edin ve platforma atlayın. Burada tuğlaları kullanarak yukarı doğru devam edin ve tepeye ulaştıktan sonra sağdan devam edin. Kapının önünde kol olan yere gelin ve kapıyı da kullanarak kolu ekin. Böylece az evvelki platform yukarı uzuyacak. Şimdi tuğlalardan geldiğiniz yere dönerek, beyaz olan platformun a ılmasını sağlayın ve sonra, ilk olarak altın kolun ve ardından da diğer taraftaki dönen kolun yanına gelin. Bu dönen kolu, o 2 platform tam altın kolun önüne denk gelecek şekilde ayarlayın.Tekrar altın kolun olduğu yere gelin ve platformlardan ge ip, yeşilli olan platformdaki kolun olduğu yere gelin. Bunu döndürerek, karşıda tutunma yerine denk gelebilecek şekilde ayarlayın ve buralardan ge erek demire tutunun. Buradan karşıya atlayın ve soldan ilerleyin. İlerledikten sonra üst kısma ge in. Sola ge ince tekrar kol olan yere geleceksiniz. Kapıyı kullanarak kolu ekin ve böylece 2 tane dönen kolu serbest bırakın. Burada öncelikli olarak tam karşı balkona doğru bakın. Sağdaki kolu bir kere evirdikten sonra, soldaki kolu platformlar ard arda sıralanıncaya kadar evirin. Ara videodan sonra platformların tekrar sıralanmasını bekleyin ve hemen dondurun. İlk platformdan sonra hemen su kolona ve sonra da beyaz platforma atlayın. Burada bir süre bekleyin. Sonra hemen karşınızdakine tekrar atlayın. Buradan itibaren yapmanız gereken, karşınıza ıkan her a ılan platforma ge mek. Sonunda balkona atlayabilir durumda olacaksınız. Balkondan devam edin.Sağ tarafa doğru ilerleyip ıkıntıya tutunun ve buradan ilerledikten sonra bayrağa gelin, buradan kendinizi aşağı bırakın. İlerleyin ve duvardan yürüyerek ıkıntıya tutunun. Yukarı tırmanın ve ilerleyin. Suyu dondurduktan sonra duvarda yürüyün ve ilk sütuna atlayın. Burada sütundan sütuna atlarken suların yoğun aktığı zamanda dondurmaya dikkat edin. Sonunda duvardaki bayrağa atlayın ve aşağı inin. Buradaki düşmanları ve büyük yaratığı öldürdükten sonra a ılan yarıktan yukarı devam edin. İlerleyin ve tuzaklara dikkat ederek duvarlardan yürümeye devam edin. Tuzakları ge tikten sonra yeni bölüme ge miş olacaksınız.THE THRONE ROOMGeldiğiniz odada eğer soldaki tuğlalara tırmanırsanız sarcophagus'a gidebilirsiniz. Normal yolumuz sağ taraftan, buradan devam edin. Geldiğiniz yerde soldan gelin ve suları zamanlamalı bi imde dondurarak karşıdaki duvarın üzerine ulaşın. Buradan karşısındakine atlayın. İlerideki oyuğa tutunun ve sağa gelip buradan bayrakla aşağı inin. Suyu dondurup karşıya atlayın ve geldiğiniz yerde duvarın üstünde durduktan sonra karşıdaki sütuna atlayın. Sütunlardan atladıktan sonra tuğlalardan yukarı tırmanın ve ara videoyu izleyin.

Videodan sonra yaratıkla kapışmanız gerekiyor. Burada yaratığın bacaklarına vurarak ve onun saldırısından da bacak arasından yuvarlanarak kurtulabilirsiniz. Yaratık ka tıktan sonra karşıdaki tuğlalardan yukarı devam edin. İlerleyin ve suyu dondurup karşıya atladıktan sonra geldiğiniz yerde tuğlalardan devam edin. İlerleyin ve rampaya atlayarak yaratığın olduğu yere gelin, gene ka acak. Şimdi karşıdaki su sütunlarını kullanarak tekrar onun olduğu yere ge meniz gerekiyor. Zamanlamalı olarak su sütunlarını durdurup üzerlerine atlayın ve tekrar onun olduğu yere gelin. Bu sefer hem onunla hem de yanındaki ufak yaratıklarla kapışacaksınız. Hepsini öldürün ve son olarak yaratığın da işini bitirin, videoyu izleyin.

Videodan sonra a ılan kapıdan devam edin. Tuzaklara dikkat ederek koridorlardan ilerlemeye devam edin. En sonunda solda su hüzmesi olan yere geleceksiniz. Buradan girin ve videoyu izleyin. Sonra merdivenlerden inerek tekrar su hüzmesine girin ve koridorlardan devam edin. Buradaki uzun yarıktan atlayın ve O tuşuyla birlikte düşmanlara saldırın. İlerleyin ve tuzaktan sonra yine yarıktan uzun atlama yapıp düşmanlara saldırın. Tuzaklara dikkat ederek ilerleyin ve en sonunda balkon kısmına geleceksiniz.

THE TERRACE

Sağ tarafa giderek uzun atlama yapın ve düşmanları öldürün. İlerleyin ve duvarın üzerindeki düğmeye basarak platforma ıkın ve karşıdaki düşmanları da atlayarak öldürün. İlerideki düğmeye basarak hemen gelen duvardan karşıya demire oradan tekrar geldiğiniz duvara ve tırmanma yapıp karşıdaki tuğlaya atlayın. Tuğladan karşıdaki ıkıntıya tutunup ilerleyin ve tekrar karşıya, oradan da sütunların bulunduğu yere atlayın. Sütunlardan atlayarak ilerleyin ve demire atlayın. Karşıya atlayn ve düşmanları öldürdükten sonra diğer tarafa ge in, duvardaki düğmeye basın Hızlıca demirlerden karşıya atlayın ve düşmanları öldürün. Sonra duvardaki düğmeye basın, Karşıdaki demire atlayın ve tekrar duvara atlayıp tırmanın, tahtaya ge in ve sonra da karşıdaki demire atlayın. Karşıda düşmanın olduğu yere atlayın ve onu öldürüp kolu evirerek aşağı inin.

Hemen karşıya atlayıp düşmanları indirin. Sağdaki ıkıntıya ge tikten sonra binanın düğmelerle sarılı olduğu görüyoruz. İlerleyip düğmeye basın ve platforma ge tikten sonra yukarı kalkmasını bekleyin. Sonra diğer düğmeye basıp öteki platforma ge in. Buradan kendinizi aşağı bırakın ve diğer düğmeye basın. Öteki platforma ge tikten sonra yukarı ıkın ve soldaki düğmeye basın. Hızlı olarak sütunlara atlayın ve sağdaki platforma ge in hemen diğer düğmeye de basın ve aşağı inin. Buradaki düğmeye de basın ve karşıdaki sütuna atlayın. Diğer sütuna da ge tikten sonra düğmeye basın. Hemen sütuna geri dönün ve diğerine atlarak yukarı yükselen platforma tutunun, buradan da yandaki tuğlalara ge in. Böylece balkona ulaşacaksınız.

Burada üzerinize saldıran tüm yaratıkları öldürdükten sonra karşıda a ılan kapıdan karşıya atlayıp buradakileri de indirin. Karşıya demire ve buradan da ıkıntıya atlayın, önce düğmeye basın, sonra seri hareket ederek hareketli platforma ge in. Sağa hareket ettikten sonra aşağı inin ve ıkıntıdan devam edin. Burada tırmanıp diğer tarafa ve tekrar tırmanıp öteki tarafa atlayın, böylece düğmeye basacaksınız. Hemen tekrar karşıdaki ıkıntıya atlayın ve diğer platforma ge in. Platforma ulaştıktan sonra sağa ge ecek ve buradan yukarı tırmanıp bir sonraki düğmeye basacaksınız. Hemen karşıdaki ıkıntıya atlayın ve en sondaki düğmeye ulaşıp demiri a ın. Demirlerden hızlıca atlayın ve karşıda iskeletlerin olduğu kısma uzun atlama yaparak gelin. Hepsini öldürün.

İlerleyin ve diğer odaya ge tikten sonra bayrakla aşağı inin. Demirlere ve bayraklara atlayarak en aşağı inin. Buradaki adamları öldürdükten sonra koridordan devam edin. Tahta ve demirlerden atlayıp tuzakları dikkatlice ge in. En son iskeletin saldırdığı yere geleceksiniz. Onun saldırılarına dikkat ederek suyu dondurun ve duvarda yürüyüp karşıya atlayın. Son olarak uzun atlamayla düşmanı indirin. Ortadaki düğmeye basın ve dondurup duvardan duvara atlama yapın. İlerleyin ve yine dondurup tutunarak yukarı devam edin. En son üst kısma ulaşın ve ilerlemeye devam edin. Suyu dondurup tutunarak karşıya atlayın ve rampadan dikkatlice zıplayıp diğer koridordan devam edin. Geldiğiniz yerde rampadan devam edin ve düşmana atlayıp öldürün. Buradan sağdaki kısma atlayın ve duvarı kullanarak kolu indirin.

THE ROOFTOP GARDENS

Koldan karşıya atlayın ve suyu dondurup devam edin. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıp düşmanın üstüne atlayın. Sağdan devam edin. Suyu dondurup üstüne yürüyün ve hemen sağdaki düşmanın üzerine atlayın. İlerleyin ve yarıktan atlayıp yine düşmanı indirin. Orada bulunan kolu indirdikten sonra dondurun ve önce duvardan yürüyün. Sonra yatay ve dikey tutunma yerlerini zamanlama kullanarak ve dondurarak ge in. Son sütundan yukarı tırmanın ve balkona atlayın.

Videodan sonra tekrar dondurun ve suları kullanarak karşıya atlayın. İsterseniz oradaki sarcophagus'u kırabilirsiniz. Sağdan devam edin. Yine sağa dönün ve rampadan atlayarak düşmanı indirin. Geldiğiniz yerdeki kolu ekin. Karşıya atlayın ve ilerleyip soldaki platforma ge in, düşmanı öldürmeyi ihmal etmeyin. İlerleyin ve suyu zamanlamalı bi imde dondurarak karşıya kadar atlayın ve şelalenin aktığı yerden düşmana doğru atlayın. İlerleyin ve rampadan kaydıktan sonra duvarda yürüyün ve buradan yine su dondurarak karşıya atlayın. En son yarıkta tekrar düşmana doğru atlayın. Dondurma işlemlerine devam ederek duvardan atlayın ve yaratığı indirin. İlerleyin ve geldiğiniz yerde dondurarak seri bi imde duvara tırmanın ve suya atlayın. Arkanızı dönün ve duvardaki ıkıntıya atlayarak devam edin.Yine zamanlamalı olarak suları dondurun ve sonunda düşmanı da yok ederek koridordan devam edin. Rampalardan devam ederken suyu dondurun ve duvarda yürüyüp karşıya ve tırmanma yapıp hemen diğer karşıya atlayın, ilerlemeye devam edin. Tuzaklı koridorlardan dikkatlice ge in. En son geldiğiniz yerde düşmanları indirin ve devam ederek duvardan yürüyün, karşıya atlayın. Düşmanları öldürerek ilerlemeye devam edin. Ortada su kolonu olan yere gelin. Dondurun ve üstüne tırmanın. Buradan yine zamanlamalı olarak karşıya atlayın ve sonra düşmanın olduğu yere atlayın, onu indirin. İlerleyin ve duvarı kullanarak üstteki su yerlerine dondurarak tutunun. İlerleyin ve düşmanı indirin. Şelalenin altından ge erek suyu dondurun ve duvarla karşılıklı olarak zıplayarak üst kısma gelin. Sağdan devam edin ve dondurarak duvardan yürüyün, kolonlara da zamanlamalı olarak atlayın. Son olarak orta kısma atlayın, düşmanların hepsini yok edin. Buradan sonra karşıya elemanın olduğu yere atlayın ve onu indirin. Dondurarak duvarda yürüyün ve tutunarak karşıya atlayın. Birka atlama yaptıktan sonra ıkıntıya tutunun. İlerleyin ve demire atlayın. Buradan da koridora atlayarak devam edin.THE AQUEDUCTSDondurarak rampadan karşıya atlayın ve zamanlamalı olarak kolonlara atlayıp düşmanın olduğu yere gelin, onu da indirin. İlerleyin ve dondurup önce suya sonra duvara ve tırmanarak da bir üstteki suya tutunun. Atlayarak ilerleyin ve sonra tuzağın olduğu yere atlayın. Dondurup yan tarafa yürüyün ve üst kısma tırmanın. Buradan tuğlaların olduğu yerden devam edin ve dondurup duvardan yürüyün ve sonra da karşıya atlayın. Balkondan ilerleyin ve geldiğiniz yerde dondurup kolona duvardan atlayarak tırmanın. Sonra karşıya düşmanın olduğu yere ge in ve onu öldürüp rampadan devam edin. Buradan dikkatli bir dondurma yaparak ve duvardan yürüyerek kolona atlayın. Zamanlamalı olarak kolonlara atlayın ve son kolona tırmanarak üst balkona ge in, video girecek.Videodan sonra karşıya atlayın ve ilerleyerek tuzaklı koridorlardan dikkatlice ge in. En sonunda kuşların ıktığı yere geleceksiniz. Burada yarıklardan atlama mantığı gibi kuşlara tutunup daha sonra karşıya atlayabiliyoruz. Geldiğiniz yerde aynen böle yaparak yarıklardan atlayın. Son olarak bayraktan aşağı inin ve kuşları kullanarak tek yönden ilerlemeye devam edin. Geldiğiniz meydandaki tüm düşmanları öldürün ve hepsinin işi bittikten sonra yakınızdaki kuşu kullanın. Burada seri bi imde kuşları ve dondurarak suları kullanın ve duvardaki ıkıntıyı tuttuktan sonra biraz dinlenin. Sonra üst kata tırmanın ve ileride su dolu yere tutunun. Ters dönmeden abucak arkanızdaki kafese atlayın. Oradan diğerine ve sonra da su dolu yere atlayın. Çabucak duvardaki tuğlalara atlayın ve aşağı devam edin. Suyu dondurarak karşıya düşmana atlayın ve buradakileri de temizleyin.İlerleyince kuşun sizi beklediğini göreceksiniz. Atlayın ve oradan diğerine ge in. Geldiğiniz bir yerde önce duvara atlayın yürüyün ve tekrar kuşa atlayın. Kuşlardan devam edin ve son olarak adamı indirerek atlayabileceğiniz yere gelin. Buradan yürüyerek devam edin. Tuzak dolu koridorlardan ge tikten sonra a ıklık alana gelin. Burada geldiğiniz yerde suyu dondurun ve duvarı kullanarak ayrıca suyla da karşılıklı atlayarak üst kısma ulaşın. Düşmanları öldürdükten sonra kuşları kullanın. Tepeye ulaşın.

SOLOMON'S TOMB

Karşılaşacağınız elemanın ataklarından, bacak aralarından yuvarlanarak ka abilirsiniz. Bunun dışında hem gönderdiklerine hem de kendisine sürekli saldırın. Havaya yükseldiği zaman etrafta bulunan taşlardan birisinin arkasına saklanın, böylece hasar almayacaksınız. İyice hasar verdikten sonra ara video girecek ve kontrol tekrar size ge ecek. İlerleyin ve kuşu kullanarak karşıya atlayın. Elemanları öldürün ve kuşları kullanarak zıplamaya devam edin. Bir yandan da konduğunuz platformlardaki elemanları öldürün. Kuşları kullanarak tekrar büyük adamın olduğu yere gelin ve bol bol saldırın. Tekrar ara video girecek ve kendinizi başka bir alanda bulacaksınız. Koridordan devam edin.

İlerleyin ve önce suyu dondurarak karşıya ge in, rampadan inerken de suyu dondurun ve düşmeden duvarda yürüyüp karşıya atlayın. Geldiğiniz yerde tuzaklara dikkat ederek yukarı doğru tırmanmaya devam edin. Burada zamanlamalara hakikaten dikkat edin. Daha sonra bı akların olduğu koridordan da, yolu tam olarak ortalayarak ge in. Sonra duvarda yürüyüp rampalara atlayın ve bunu birka defa yapın. Son kısımda da suyu dondurarak yürüyün ve a ıklık alana gelin. Burada üzerinize saldıran tüm böcekleri öldürün ve kolu döndürün ve adamın elindeki mızrağı tamamlayın. Şimdi a ılan merdivenlerden yukarı ıkın.

Buradaki heykelini mızrağını yerleştirmek daha zor. Orada akmakta olan suyu dondurma özelliğinizden yararlanmanız gerekiyor. Çünkü heykelin üzerinde dönen par alar, suyu dondurarak döndürdüğünüzde oraya takılıyorlar. Bu şekilde uzun ve kısa par ayı ilk başta oradaki suyu dondurarak ve oraya takılmalarını sağlayarak üst üste getirin. İkisi bir araya geldiğinde artık normal bir şekilde evirin ve böylece su kolonlarını serbest bırakın. Buradaki kolonları dondurarak karşıdaki heykelin bulunduğu yere ge in. Burada dönen 3 par a var. Yine oradaki suyu dondurarak önce alttan iki par ayı birleştirin, son olarak da üstüne tepe kısmını denk getirin. Böylece merdivenler a ılacak. Şimdi orada bulunan bayrağı kullanarak aşağı inin. Daha sonra rampayı, duvardan yürümeyi ve bayrakları kullanarak en aşağı kadar gelin ve daha sonra tuzaklı koridordan i eri girin.Tuzaklara dikkat ederek koridorlardan devam edin. Tuzaklardan bittikten sonra solda su hüzmesi var. Oraya girin ve videodan sonra merdivenleden inerek tekrar su hüzmesine geri girin. Koridordan devam edin. Burada zemin yaratma yeteneğimiz devreye giriyor. Zemin yaratın ve ilerleyin, ilerleyince duvar da yaratacaksınız. Böylece koridorlardan ilerlemeye devam edin. Bir alanda sadece tek bir kere zemin yaratabiliyoruz, bu yüzden zaman zaman bir zemin yaratırken altınızdakinin de önceden yaratılmamış olduğundan emin olmanız gerekiyor. Koridorlardan birince zıpladıktan sonra bir zemini yaratmanız gerekiyor. Burayı da ge tikten sonra ilerlemeye devam edin. Geldiğiniz a ıklık alanda duvar yaratın ve üzerinden yürüyerek devam edin. Yine duvar yaratın ve karşısına zıplayın. Geldiğiniz yerde düşmanları öldürün.THE RUINS OF REKEMÖnce duvar yaratın ve buradan duvardan duvara atlama sistemiyle yukarı tırmanın. Koridorlardan ilerleyin ve bayrakla aşağı inin. Burada giren ara videodan sonra yaratığı yine bacak aralarından ka arak ve diğer elemanlarını da yok ederek kapışın. Onu alt ettikten sonra ilerideki duvarı oluşturun. Oraya gidin ve duvarda yürüyüp demirlerden zıplayarak tahtanın üzerine gelin. Burada tekrar duvar oluşturun ve zıplamaya devam edin. Bu sefer zıplama demirini oluşturun ve karşıya zıplamaya devam edin. Bir platforma geldikten sonra önce duvarı oluşturun ve burada yürüyüp kolona atlayın. Diğer kolonları da oluşturarak karşıya kadar devam edin ve sonunda tuğlalara atlayın. Buradan aşağı inin ve platforma ge in. Burada duvarı oluşturun ve duvardan duvara atlayarak yukarı tırmanın.Duvarı oluşturun ve ilerleyin kolona atlayın. Buradan da ilerleyin ve demirleri oluşturacağınız yere gelin. Oluşturun ve ilk demire atlayın. Sonra buradan diğerine atlamak i in önce zıplayın ve diğerini havada oluşturun, yoksa aşağı düşersiniz. En son olarak kolona gelin ve aşağı gelip karşıdaki tahtayı oluşturun ve oraya zıplayın. Burada oluşturmanız gereken zeminlerin hepsini havadayken oluşturun. Daha sonra bayrakla aşağı inebileceğiniz yere gelin. İlerleyin ve duvarı oluşturup oradaki aralıktan duvardan duvara atlayarak tepeye ulaşın. Burada düğmeye basın ve bayrakla aşağı inin. A ılan kapıdan ge in ve tuzaklı koridorlardan dikkatlice ilerleyin. En son tuğlalarla ykarı ıkacak ve geniş bir alana geleceksiniz. İlerleyip tahtın olduğu bölüme gelin.

REKEM'S THRONE ROOM

Ara videodan sonra saldıran böcekleri ve yaratıkları öldürün. Sonra tahtın sol tarafındaki tuğlalara tırmanın. Sonra demirleri oluşturarak ileriye doğru atlayın ve son olarak tahtanın üzerine gelin. Burada önce duvara yürüyün ve bu sırada üstteki demiri oluşturup oraya atlayın. Sonra karşıdaki ıkıntıya atlayın ve duvarı oluturup buradan devam edin. Üst kattaki ıkıntıya ge in ve ilerleyip hemen karşıdaki duvarda bulunan ıkıntıya ge in. Buradan ilerleyin ve alttaki platformu oluşturup buraya ge in. Burada şimdi zemini yok edin ve alt kata inin. Burada da bir sarcophagus var. Burada sola devam edin ve karşıdaki tahtaya sonra da diğer taraftaki tahtaya zıplayın. Karşıya ge in ve yukarı tırmanın. Zemin oluşturun ve kapının altından ge in ve sonra soldaki sütuna tırmanın. Çıkıntıyı oluşturup buradan devam edin.

Diğer kapının olduğu yere geleceksiniz. Burada kolu indirin ve böylece gizli ge idi a ın. Duvardaki ıkıntıları kullanın ve oluşturmayı da ihmal etmeyin. Bayrağı kullanarak aşağı inin ve a ılan gizli ge itten tuğlaları kullanarak inin. Tuzaklara dikkat ederek duvardan ilerleyin. Tuğlalı duvarda da zamanlamaya dikkat ederek ilerleyin ve yerdeki düğmeye basıp kapıyı a ın, buradan da ge in. Burada saldıran herkesi öldürdükten sonra karşıya atlayıp düşmanı haklayın. Suyu dondurarak karşıya zamanmalı olarak atlayın ve sonra düşmanı haklayın. Geldiğiniz yerdeki elemanları da indirin ve suyu dondurarak duvardan duvara atlayın ve sonra şelalenin i inden düşmanın üzerine atlayın. Elemanları öldürün ve karşı platformdaki tüm düşmanların üzerine atlayarak öldürün. Büyük yaratığın olduğu yere geldiğinizde de hem böcekleri hem de yaratığı yok edin. Kapı a ılınca buradan i eri girin.

THE SACRED FOUNTAIN

Burada saldıran tüm yaratıkları öldürün. Daha sonra a ılan kapıdan devam edin ve tuzaklara dikkat ederek ilerleyin. Geldiğiniz yerde duvarı oluşturun ve suyu da dondurarak buradan ilerleyin ve karşıya atlayın. Böcekleri öldürün ve önce duvarı oluşturup ardından da suyu dondurarak duvardan duvara atlama şekliyle yukarı tırmanın. İlerleyin ve yeni bölüme ge in.THE REKEM RESERVOIRGeldiğiniz yerde bütün yeteneklerinizi zamanlamalı olarak kullanmanız gerekiyor. Öncelikli olarak duvarı oluşturun ve suyu dondurun sonra karşıya atladığınız sırada sütunu oluşturun. Sonra kolonu dondurun ve atladıktan sonra da zemini oluşturun, böylece platforma geleceksiniz. Geldiğiniz yerde önce karşıdaki sütunu oluşturun ve suyu dondurarak tutunun. Karşıya doğru zamanlamalı olarak atlamaya devam edin. Geldiğiniz platformda düşmanlar saldıracak. Hepsini öldürdükten sonra kuşlar gelecek. Karşınızdaki duvarı oluşturun ve hemen ilk kuşa atlayın. Bu arada oluşturduğunuz duvarın sol tarafından giderseniz bir sarcophagus bulabilirsiniz.Kuştan sonra atladığınız sütunu hemen havada oluşturun ve sonra karşıdaki suları dondurarak zamanlamalı bi imde karşıya atlayın. Kolonları dondurup oluşturarak yerdeki platforma gelin. Burada sağa gidin ve duvarı oluşturup duvardan duvara atlayarak üst kısma ulaşın. Burada suları dondurup zeminleri oluşturarak ilerleyin ve son geldiğiniz kısımda duvarı oluşturarak yine yukarı tırmanın. Geldiğiniz yerde zamanlamalı olarak suları dondurun ve tam zamanında zeminleri oluşturarak dikkatli bi imde bir sonraki platforma gelin. Burada sol tarafta eğilip ge ebileceğiniz yerde bir ok vazo bulunuyor. Şimdi yukarıdaki sütunu oluşturun ve böylece su akmasını sağlayın. Bunu dondurarak karşıya zamanlamalı bi imde dondurarak atlayın. İlerleyin ve sonunda dikenli tuzağın olduğu yere gelin. Burada zeminleri zamanlamalı bi imde oluşturarak tuzaklardan kurtulun ve koridorlardan ilerleyin. En son geldiğiniz yerde düşmanları öldürün ve sağdan suyu donduarak ilerleyin. Buradaki rampadan suyu donduarak ve zeminleri oluşturarak ilerleyin ve aşağı kısma ulaşın.

SOLOMON'S HALL

Burada üzerinize saldıran tüm adamları indirin. Daha sonra bayrağın olduğu yere gelin ve duvara tırmanıp kuşu kullanın ve düşmanın olduğu yere atlayın. Burada da suyu dondurarak karşı kısımlara atlamaya devam edin. Geldiğiniz odada tekrar elemanları öldürün, daha sonra kapının önündek duvarı oluşturun ve duvardan duvara atlama sistemiyle yukarı kata gelin. Koridorun etrafından dolanarak kolonların bulunduğu yere gelin. Burada duvarı kullanarak ilk kolona atlayın. Daha sonra kolon yaratın ve kolonlarla tahtaları kullanarak karşıya ulaşın. Burada önce kolu kullanarak heykelin kolunun kapıyı göstermesini sağlayın ve daha sonra da düğmeye basın. Şimdi düğmeyi bırakmadan zamanı dondurun ve bu vaziyette kapıya kadar geldiğiniz yoldan geri gidin ve sonra da kapıdan girin.

Ara videodan sonra ilerleyin ve duvar oluşturarak devam edin. Tuzaklardan dikkatlice ge in. Tuzakları ge tikten sonra en sonda tekrar su hüzmesine gireceksiniz. Ara videodan sonra tekrar merdivenlerden devam edin ve su hüzmesinden girin. Tuzakların olduğu koridordan devam edin. İlerleyince düşmanların saldırdığı bir yere geleceksiniz. Onları da indirip tuzaklı koridorlardan devam edin. İlerleyin ve düşmanları öldürmeye devam edin. Geniş alana geldiğinizde tekrar öldürün ve karşıya zıplayıp düşmanı haklayın. Orada önce demiri oluşturun ve duvarı kullanarak buraya atlayın. Kuşları kullanarak karşıdaki platforma ge in. Buradaki düşmanları da öldürdükten sonra, karşıdaki merdivenleri oluşturun ve buraya zıplayın.Kolonu oluşturun ve kuşları kullanıp karşı platformu oluşturduktan sonra oraya ge in. Şimdi duvardan yürüyün ve atlarken kolonu oluşturup oraya ge in. Sonra kuşu da kullanarak karşıya doğru devam edin ve platforma indikten sonra bir alt kata geniş yere atlayın. Buradaki düşmanları öldürün ve videoyu izleyin.THE KING'S TOWERKapıdan girdikten sonra sol taraftaki kısmı oluşturun ve buradan devam edin. İlerideki demirleri de oluşturun ve daha sonra karşıdaki ıkıntıyı tutun. Duvarda yürüyerek karşınızdaki duvarın tepesine duvardan duvara atlama yöntemiyle ge in ve kolonu oluşturup hemen oraya atlayın. Kolonları oluşturarak bir sonraki balkon kısmına gelin. Burada duvardan duvara yöntemini duvarları oluşturarak yapın ve üst kısma ulaşın. Burada kuşları ve kolonları kullanarak yere basabileceğiniz platforma kadar gelin. Burada da karşınızdaki demirleri oluşturarak zıplamaya devam edin. Tuğlalardan tırmanın ve üst kısma ulaşın.

Sol taraftaki kısmı oluşturduktan sonra duvardan ilerleyin ve kolonlarla duvarları oluşturarak ilerleyin. Havada zamanlamalı bi imde kolonları oluşturun ve balkon kısmına gelene kadar ilerleyin. Daha sonra karşınızdaki kısmı da oluşturun ve buraya ıkın. Bir ok kuştan atlayarak ve zeminleri oluşturarak ilerleyin ve tahtalara atlayacağınız platforma gelin. Buradan ilerleyin ve tuzakların arasından da ge erek bir sonraki bölüme ge in.THE PALACEİlerleyin ve geniş alanda düşmanlarla kapışacağınız yere gelin. Burada öncelikli olarak hemen duvardaki ilk düğmeyi, sonra da diğerini a ın. Yoksa yukarıdaki büyücüler sürekli üzerinize adam salıyorlar. Daha sonra a ılan altın kolu ekin ve buradan da büyücülerin üstüne u un. Kapıdan ge erek devam edin. Çıkıntılardan yukarı tırmanın ve düşmanları öldürerek ilerleyin. Platformlardaki düşmanların üzerine u arak devam edin. Son geldiğiniz odada düğmeye basın ve hemen geri atlayıp kapının altından yuvarlanın. İlerleyin ve geldiğiniz koridorda duvardan sı rayarak devam edin. Duvardaki düğmeye bastıktan sonra hemen karşıya sı rayın ve kapının altından ge in.

Geldiğiniz yeni bölgede ortadaki avizeye zıplayın. Ara videodan sonra düşmanları öldürün ve sütunların yakınında bulunan duvardan demire zıplayın. Demirden karşıdaki düğmeye ve hemen demire geri zıplayarak karşıdaki kapıya gidin. Buradan devam edin ve duvardaki düğmeye basıp karşıdaki ıkıntıya atlayın. Kendinizi aşağı bırakın ve ilerideki balkonda bulunan kapıdan ge in. Geldiğiniz odada tüm düşmanları halledin. Burada önce sağdaki düğmeye basın ve suyu dondurarak yukarı tırmanın. Yukarıdaki demiri tuttuktan sonra tekrar suya atlayın ve karşıya doğru su dondurarak gelin. Buradaki kolu döndürün. Şimdi buradan bayrağı tutarak aşağı inin ve aynısını diğer taraftaki kol i in de yapın ve a ılan kapıdan devam edin. İlerleyin ve ıkıntılara tutunarak devam edin. Bı akların bulunduğu kısmı ge in. Tuzakların bulunduğu koridorlardan ge in ve geniş salona gelin.

THE FINAL CLIMB

Önce odanın ortasındaki düğmeye basın ve sonra ilerideki sular dondurarak aralarında duvardan duvara atlama yöntemini uygulayın ve sonra iyi bir zamanlamayla soldaki suya tutunun. Buradan yine zamanlamalı olarak sulara tutunarak ilerleyin. Daha sonra zamanlama yaparak tutunma yerlerinden ve kolonlardan ilerlemeye devam edin. Tekrar duvardan duvara yöntemi kullanacağınız kısma geleceksiniz. Buradan yukarı ıkın. Burada ok dikkatli zamanlamalar ile suları dondurup bırakmanız duvardan duvara yaparak karşıya atlamanız gerekiyor. Sabırlı bi imde burayı halledin ve tekrar platforma inin. Buradaki düğmeye basın. Şimdi tekrar az evvelki gibi sabırlı olmanızı ve zamanlamaya dikkat etmenizi gerektiren bulmaca kısmı var. Yine aynı şekilde burayı da halledin. Zamanlamaya ok dikkat etmek zorundasınız. Suları dondurup, tam zamanında bırakıp havadayken tekrar dondurmanız gerekiyor.

Bu zorlu aşamayı atlattıktan sonra, yüzlerce yaratığı alt etmemiz gerekiyor. Onları keserek yukarı ulaşın. Kapıdan ge tikten sonra, kuşlara atlayarak diğer platforma ulaşmanız gerekiyor. Sonra yeniden kuşları kulanarak ilerliyorsunuz. Kuşlardan zıpladıktan sonra suları dondurup yukarıdaki balkona ıkıyorsunuz. Yeniden kuşlar, suyu dondurma ve balkona atlamamız gerekiyor. Daha önce yaptıklarımızın aynısı. Kuşlardan atlaya atlaya sonunda duvardaki suya denk geleceksiniz. Burada zamanlama ok önemli. Suları dondurarak birbirlerine atlıyor ardından da tam zamanında kuşa atlamamız gerekiyor. En yukarıya ulaştığınız zaman uzun bir koridor göreceksiniz, emin adımlarla ilerleyin.Koridorun sonuna doğru ilerlerken boss ile karşılaşacağız. Burada platformlar hareket halinde, düşmaları alt edip kuşa atlamamız gerekiyor. Kuşlar hemen yok olduğu i in acele ederek bir kuştan diğerine ge in ve platforma ulaşın. Düşmanları alt ettikten sonra yine kuşlara atlıyoruz ve sütunların olduğu bir platforma ulaşıyoruz. Düşmanları alt edince boss gelip bir tokat atacak ve kaymaya başlayacağız. Sonuna kadar kayıp kuşa atlayıni yeniden kayan platformdayız. Yine sonuna kadar gidip kuşlara atlıyoruz ve kü ük bir platforma geliyoruz. Düşmaları öldürünce boss yeniden tokat atacak ve yine kaymaya başlayacağız. Sonuna kadar kayıp kuşa atlayın. Tekrar aynı şeyleri yaparak kapı olan platforma ulaşın. Benzer şekilde düşmanları öldürmek, kuşlara tutunarak ilerleme rutinine devam edin. Sonunda boss ile karşı karşıya geleceğiz.RATASHÖncelikle bulunduğumuz platform üzerindeki yaratıkları öldürmemiz gerekiyor. Boss ile başbaşa kalınca bir sağa bir sola ka arak yakalanmamaya özen gösterin. Boss hangi kolunu kaldırırsa diğer tarafa koşun ve madalyona vurun. Bir sağ bir de sol kolunu havaya kaldırıyor, bazen de kolunu platform boyunca savuruyor. Eğer kolunu havaya kaldırırsa aksi tarafa koşun. Kolunu savurursa, yerde yuvarlanarak ka abilirsiniz. Gücü biraz azalınca atak şeklini değiştirecek ve yerde enerji balonları oluşturmaya başlayacak. Bunlardan sakınmanın en kolay yolu sürekli daireler izmek. Çevrede dolaşmaya devam edin. Asla yerinizde durmayın!Biraz sonar ortaya yaratıklar ıkacak. Onları öldürmek i in uğraşmanıza gerek yok. Sağa sola ka maya devam edin. Zaten boss onları istemsizce öldürecek. Boss'un hareketlerine dikkat ederseniz hemen ezberleyebiliyorsunuz. Düşmaları görmezden gelip, boss’un iki elini de yere vurmasını bekleyin ve ona doğru koşarak madalyona vurun. Birka kere deneyince boss'un enerjisi epey azalacak. Aynı hareketleri yaptığı i in birka deneme ile ka ıp vurmayı tecrübe edeceksiniz. Gücü iyice azalınca boss biraz geri ekilecek. Karşıdaki kuşlara tutunarak boss’un üzerine atlayın ve oyunu bitirin.

Şimdi sırada son videoyu izlemek var.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.