MMORPG Oyunlarda Kullanılan Kısaltmaların ve Terimlerin Anlamları

MMORPG Oyunlarda Kullanılan Kısaltmaların ve Terimlerin Anlamları

AC: Armor Class, genel itibariyle savunmanız.

AFK: ”Away from keyboard” anlamına gelir. ”Bilgisayar başında değilim” anlamına gelen bir kısaltma.

AFAIK: ”As far as I know”un kısaltması olup, ”Bildiğim kadarıyla” anlamına gelir.

ASAP: As Soon As Possible’ın kısaltmasıdır.”En kısa zamanda” anlamına gelir.

Boss: Normal düşmanlarınızdan daha gü lü, genelde yardımlaşmayla yenilen karakterler.

Buff:Takım arkadaşınızı ve kendinizi destekleme büyüleri.

Bug: Oyunun teknik aksaklıklarına denir.

Clan: Party’den daha organize,her zaman ge erli topluluk.

Cooldown: Bir büyüyü kullandıktan sonra, büyünün yeniden kullanılabilir duruma gelmesi i in beklenen süreye verilen ad.

Critters: Tavşan, geyik gibi süs nesleri olup, sizin saldırılarınıza karşılık vermeyen yaratıklardır.

C U: ”See you”nun kısaltmasıdır. ”Görüşürüz” demektir.

DC: ”Disconnect” anlamına gelir. Çeşitli nedenlerden dolayı oyundan kopmadır.

Dungeon: Zindan demektir. Belirli bir sürede tamamlamanız gereken görevlerin olduğu yer.

F2P: Free To Play,başka bir deyişle ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar.

FH: Full Healt’ın kısaltılmış halidir.

GG: Oyunun bittiğine işarettir. Kaybeden oyuncu ya da kazanan oyuncu tarafından yazılabilir. Ayrıca, oyun esnasında karşılaşılan bir duruma ani reaksiyon olarak da ”gg” denilebilir.

GL: Good Luck’ın kısaltmasıdır. ”İyi şanslar” anlamına gelir.

Grinding: Uzun süre aynı bölgede yaratık öldürme anlamına gelir.

GZ / Gratz: ”Congratulations”ın kısaltmasıdır. ”Tebrikler” anlamına gelir.

HF: ”Have Fun”ın kısaltmasıdır. ”İyi eğlenceler” anlamına gelir.

HP: Health Points, yâni sağlığınız.

IMO: ”In My Opinion”ın kısaltmasıdır. ”Bana göre” anlamına gelir.

IRL: ”In Real Life”ın kısaltmasıdır. ”Ger ek hayatta” anlamına gelir.

JK: ”Just Kidding”in kısaltmasıdır. ”Sadece şakaydı” anlamına gelir.

K: Ü sıfır anlamına gelir. 2.000 demek yerine 2k diyebilirsiniz.

KK: ”Okey, okey”in kısaltmasıdır. ”Tamam tamam” anlamına gelir.

Lag: Bilgisayarlar arası paylaşımın yavaşlayıp oyunda sorunlara yol a ması.

Lamer: Oyun i erisinde henüz aylak olan ya da oyun düzenini bozan kişilere verilen ad.

Lol: ”Laughing of loud” olarak a ılan, MMORPG oyunlarının vazge ilmezi, kişinin pek keyiflenip güldüğünü belirten kısaltma.

Loot: Düşen eşyaları toplayıp yağmalamak.

M: Altı sıfır anlamına gelir. 1.000.000 demek yerine 1m diyebilirsiniz.

Melee: Yakın dövüş anlamına gelir.

Mob: A ılımı ”Monsters of Bashing”dir. Yaratıklara verilen genel addır.

MP: Mana Points, yâni büyü gücünüz.

Newbie Zone: Oyuna yeni başlayan oyuncuların mob kestikleri bölgeye verilen ad.

NPC: Non-playeble Character, yâni oyun tarafından yönetilen, seneryoda yer etmiş karakterler.

Noob / Newb: Oyuna yeni başlayan ve oyun hakkında bir bilgisi olmayan oyunculara verilen addır.

Nuke: Genellikle gü lü bosslara karşı tüm ateş gücünüzle saldırmak.

Party: İşinizi kolaylaştırmak i in bir ekip halinde savaşmak.

Pk: Oyuncuya haber vermeden haince öldürme bi imine denir. Bazı oyunlarda cezası vardır.

PPL: ”People”ın kısaltmasıdır. İnsan anlamına gelir.

PVM (PVE): Oyunun yönettiği yaratıklara karşı verdiğiniz mücadele.

PvP: Diğer karakterlerle savaşmak. Bir nevi düello.

Ranged: Menzilli dövüş anlamına gelir.

RFP: ”Read for Pull”un kısaltmasıdır. ”Mob/Boss ekmeye hazırım” anlamında kullanılır.

Skill: Büyü veya eşitli bonusları kapsayan yetenekleriniz,genellikle kullanımları Mana gerektirir.

Spawn: Dirilmek veya yeniden ortaya ıkmak anlamına gelir. Öldüğünüzde belli başlı Spawn noktalarına dönersiniz.

Sup: ”What’s up?”ın kısaltmasıdır. ”Ne haber?” anlamına gelir.

T: Dokuz sıfır anlamına gelir. 1.000.000.000 demek yerine 1t diyebilirsiniz.

Tank: Dikkat ekme görevini üstlenmiş kişi.

TBA: ”To Be Announced”ın kısaltmasıdır.”Bildirilecektir” anlamında kullanılır.

Quest: Tamamlamanız gereken görevler.

Yeni kısaltmalar ve terimler.

Related posts

Leave a Comment