Kehanet Online Vata Irkı Ve Yetenekleri

Kehanet Online Vata Irkı Ve Yetenekleri

Cengaver


Püskürtme: Silahının vahşi gücü ile fiziksel hasarın yanı sıra düşmanın ka masına neden olur.

Toprak Saldırısı: Tek hamleye bütün yoğunluğunu vererek yerde atlaklar yaratır ve etrafındaki düşmanlara hasar verir.

Kışkırtma: Düşmanı tahrik ederek kendinize saldırmaya zorlar.

Saldırıya Odaklanma: İsabet oranı ve ağır hasar ihtimalini yükseltmek i in savunma ve hızı azaltarak düşmana tüm gücü ile saldırır.

Çift Elle Dev Balta Kullanma: Çift elle dev balta kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırırlarını gü lendirir.

Pansuman: Sakatlanma etkisini azaltmak i in kişinin kednine pansuman yapmasını sağlar.

Savaş ı Ruhu: Gladyatör ruhunu serbest bırakarak büyü gücünün sınırlarını arttırır.

Vahşi Ofke: Savunmayı azaltarak ge ici bir süre i in saldırı gücünü arttırır.

Çift Elle Dev Çeki Kullanma: Çift elle dev eki kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırırlarını gü lendirir.

Çift Elle Dev Kılı Kullanma: Çift elle dev kılı kullanma yeteneği vererek fiziksel ve büyü saldırırlarını gü lendirir.

Akıncı


Sersemleten Vuruş: Silahın sapı ile düşmanların başına vurarak hasar verir ve sersemletir.

Ateşli Kan: Ölmek üzre iken (YP 20%'nin altına indiğinde) son bir gü ile vücutaki kan kaynamaya başlar ve saldırı gücü yükselir.

Savaş Tanrısı Ruhu: Kadim Vata gü lerini uyandırarak kişi Vata Savaş ısına dönüşür ve kısa bir süre i in ok yüksek güce sahip olur.

Kasırga Saldırısı: Zıplayarak yerde şok dalgaları yaratır, etrafındaki düşmanları sersemletir.

Yakan Kırba : Bütün gücünü silahın üzerinde toplayarak silahı bir alev kılıcına eviri ve etrafındaki herşeyi yakar. Yetenek ancak savaş ıya dönüşüldüğünde kullanılabilir.

Ejder Kesen: Vata savaş ısının mistik gü leri ile Vata savaş ısına dönüşülmüş haldeyken kadim ejderhanın kılıcı gökyüzünden ağrılır ve menzildeki düşmanların hasar almasına neden olur.

Hortum saldırısı: Kendi etrafında salınarak döner ve hava dalgalarının şok etkisi ile düşmanlara hasar verir.

Demir Bilek


Döner Kırba : Silahı ile fırtına yaratarak etrafındaki düşmanlara hasar verir.

Gü lü Savaş Çığlığı: Moral vermek i in savaş ığlığı atarak takım arkadaşlarının savaşma isteğini ve yeteneklerini gü lendirir.

Çift Elle Dev Kılı Kullanma: Çift elle dev kılı kullanma yeteneği vererek fiziksel ve büyü saldırırlarını gü lendirir.

Pansuman: Sakatlanma etkisini azaltmak i in kişinin kednine pansuman yapmasını sağlar.

İyileşme Hızlandırıcı: Gücünü toplamak i in dinlenme. Oturur durumdayken yetenek aktive edilir ve BP sürekli olarak artar.

Yaşam Gü lendirme: Vücut savunması yeteneği vererek en fazla 100 oranında YP artırır.

Yanar Kan Narası: Kendi kanını feda ederek kaslarının gücünü artırır. Böylece can kaybeder, ancak saldırı gücü artar.

Demir Savaş Çığlığı: Moral vermek i in savaş ığlığı atarak takım arkadaşlarının savunma yeteneklerini gü lendirir.

Çift Elle Dev Balta Kullanma: Çift elle dev balta kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırırlarını gü lendirir.

Tehditkar Nara: Kükreme sesleri ile rakibi sersemleterek saldırı gücünü azaltır.

Şok Edici Uluma: Düşmanı dehşete düşürerek menzildeki düşmanlara hasar verir ve savaş gü lerini azaltır.

Vahşi Öfke: Savunmayı azaltarak ge ici bir süre i in saldırı gücünü arttırır.

Hepsini Al: Saldırıya uğrayan takım arkadaşı i in kendini cesurca öne atarak onun alacağı hasarı alır ve bu sürede sürekli olarak BP kaybeder.

Çift Elle Dev Çeki Kullanma: Çift elle dev eki kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırırlarını gü lendirir.

Kışkırtma: Düşmanı tahrik ederek kendinize saldırmaya zorlar.

Öfkeli Kışkırtma: Öfkeli kükremesi ile düşmanları sinirlendirerek birbirine düşürür.

Saldırıya Odaklanma: İsabet oranı ve ağır hasar ihtimalini yükseltmek i in savunma ve hızı azaltarak düşmana tüm gücü ile saldırır.

Zırh Ustalığı: Zırh ile savubma yeteneği verir. Vücudun alt ve üst kısımlarını zırhla kaplayarak fiziksel savunmayı artırır.

Sahibin Esiri: Vücudun yaşamsal faaliyetlerini gü lendirerek ve kas dokularını sertleştirerek fiziksel ve büyü gü lerini artırır.

Savaş ı Ruhu: Gladyatör ruhunu serbest bırakarak büyü gücünün sınırlarını arttırır.

Demir Duvar: Ölmek üzereyken vücudunu elik gibi sertleştirerek fiziksel ve büyü gücünü 5 seviye artırır ve olumsuz durumlardan etkilenmemesini sağlar.

Demir Vücut: Bütün gü lerini odaklayarak inanılmaz bir gü ile elik gibi bir vücuda sahip olur ve büyü süresince hi hasar almaz

Ağır Darbe: Gü lü saldırı düşmana ağır hasar verirken, saldırı gücü ve hızını da düşürür.

Püskürtme: Silahının vahşi gücü ile fiziksel hasarın yanı sıra düşmanın ka ınmasına neden olur

Saldırı Teptirme: Silah ile büyük bir gü kullanarak hasar vermez ancak etrafındaki düşmanları yener.

Ağır Saldırma: Acımasız Saldırılar ile tüm gücünü düşman üzerinde toplayarak dev hasarlar verir.

Toprak Saldırısı: Tek hamleye bütün yoğunluğunu vererek yerde atlaklar yaratır ve etrafındaki düşmanlara hasar verir.

Kasırga Saldırısı: Zıplayarak yerde şok dalgaları yaratır, etrafındaki düşmanları sersemletir.

Şaman


Savaş Sarsıntısı Ateşi: Ateşin kutsal ruhunun yardımı ile düşmanlara saldırarak onları alevler i erisnde bırakır. Düşmanlar devamlı olarak alev hasar alır.

Yaşam Veren Savaş Çığlığı: Gü lü kükremeler ile kutsal ruhtan iyileştiren gücü isteyerek takım arkadaşının YP kazanmasını sağlar.

Arındırma: Kutsal gücün arındırıcı etkisi ile hedef üerindeki her türlü kötü etkileyici durumu rastgele kaldırır.

Şeytani Savaş Çığlığı: Gü lü savaş ığlıkları ile kutsal ruhtan korunma gücü isteyerek takım arkadaşlarnın saldırı hızını arttırır.

Büyü Yenileme: Büyü puanını toplarlamak i in dinlenme özelliği. Oturur pozisyondayken yetenek aktive edlir ve sürekli olarak BP artar.

Vahşi Savaş Çığlığı: Moral veren savaş ığlığı ile vahşetin gücünü ağırarak tüm takım arkadaşlarının saldırı hızını arttırır.

Doğa Zırhı: Doğanın kutsal ruhunun korunmasına sığınarak savunma yeteneklerini artırır.

Solucanların İstilası: Doğanın gücünün yardımı ile düşmanı u an böcekler i erisinde bırakır ve verilen süre boyunca rüzgar türü hasar verir.

Tedavi: Kü ük bir bölgeyi bataklığa evirerek bölgedeki düşmanların hıznı azaltır.

Dört Köşeli Kurt Dişi Asası Ustalığı: Dört Köşeli Kurt Dişi Asası kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırlarını gü.lendirir.

Karmaşık Sarmaşık: Doğının gücü yardımımıza yetişir. Ağa kökleri ve sarmaşıklar rakibinizi bir süreliğine olduğu yere iviler.

Ejderhan


Istırap Ejderi Tekniği: Bedenindeki ejderha ruhu uyandırarak kendisini dev, kadim yaratığa, ''Acubub Ejderhası''na dönüştürür.

Fel Zehri: ''Acının Ejderhası'' halindeyken zehirli bir sıvı tükürerek düşmanlarını fel edebilir.

Zehirli Gaz: ''Acının Ejderhası'' halindeyken v cudundan zehirli bir gaz ıkararak etrafındaki düşmanları zehirler.

Ejder Pen esi: ''Acının Ejderhası'' halindeyken keskin pen eleri ile düşmanlara ağır hasar verirken, ağır yaralanmaya da neden olablir.

Zırhlı Ejder Tekniği: Bedenindeki ejderha ruhunu uyandırarak kendisini dev, kadim yaratığa, ''Zırhlı Ejderha''ya dönüştürür.

Ejder Taaruzu: ''Zırhlı Ejderha'' halindeyken sert vücudu ile düşmanlara vurarak hasar verir ve sersemletebilir.

Ejderhanın Savaş Çığlığı: ''Zırhlı Ejderha'' halindeyken öfkeli kükremesi ile düşmanları sinirlendirerek birbirine düşürür.

Dev Taş İstilası: '' Zırhlı Ejderha'2 halindeyken dev kayaları yerden sökerek düşmanlara atar, bu saldırı sersemletmeye neden olabilir.

Related posts

Leave a Comment