Kehanet Online Naiti Kasabası

1

Kehanet Online Naiti Kasabası

Naitiler…

İsimlerinin sonsuz gece anlamına geldiğini tüm Kehanet diyarı bilir. Geceleri ruhları huzur bulur Naiti ırkının. Yaşamış oldukları coğrafya ile tam olarak özdeşmişlerdir. Onlar karanlığın güzelliği ile beslenen, sonsuz gecenin bahşedildiği bir ırk. Nameft ormanının doğusu ve güneyine yolu bulunan Naiti kasabası, bir ok savaş ının huzur bulmak i in yol tuttuğu bir bölgedir. Savaş sesleri yoktur bu bölgede, sadece sessizlik vardır; Derin bir huzuru Naiti halkının i ine serpen.

Bölgede bulunan OOK'ler

Tüccarlar
Hizmetkar Satısıcı Eby
Melek Gaia ve Şeytan Lilith
Depo Müdürü Valentine
A ık Arttırmacı Forbes

Related posts

Leave a Comment