Kehanet Online Luluanta Irkı ve Yetenekleri

Kehanet Online Luluanta Irkı ve Yetenekleri

Papaz


Kutsal Işık: Kutsal hale ile etrafındaki canavarları sakinleştirerek kendisine olan düşmanlığı azaltır.

Hale Bombası: Kutsal ışık ve büyü gücü ile hale bombası uzun menzilli ışık türü saldırı yapar.

Karanlık Korunma: Karanlık saldırıların gücünü azaltan bir''Karanlık Savunması'' yaratır.

Kutsanmış Saldırı: Işığın gücünü kullanarak hedefe '' Kutsal Saldırı'2 ile ışık büyüsü hasarı verir.

Kör Edici Işık: Kutsal ışığın gücü ile etrafındaki alanı aydınlatarak karanlıkta saklanan düşmanları a ığa ıkarır.

Yaşam Gü lendirme: Kutsal ışığın lutfü ile yaşam gücünü arttırarak en yüksek YP değerlerini yükseltir.

Büyü Gücü Gü lendirme: Gereksinimler Yaşam Gü lendirme: Kutsal uşuğub korunması ile en yüksek BP değerlerini yükselir.

Ölü Kaldırma: Kutsal Işığın yardımı ile ağır hasar almış dostlarına yardım eder. Az miktarda YP ve BP ekler.

Büyü Yeteneği: Kutsal ışığın gücü ile hedef üzerindeki her türlü kötü etkileyici durumu rastgele kaldırır.

Tek Elli Çeki Ustalığı: Tek elle eki kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırılarını gü lendirir.

Rüzgar Kanatları: Kutsal rüzgar kanatlarını ağırarak hedefin hızını arttırır. '' Rüzgar Kanatları'' ile birlikte hareket hızını artırır.

Keşiş


Kutsal Mühür: Halenin gücü ile düşmanların bilgeliklerini durdurarak yeteneklerini kullanmalarını engeller.

Gurup Diriltme: Takım arkadaşlarına kutsal enerji vererek Yplerini zamanla artırır. ''Diriltme'' ile birlikte kullanıldığında belirli süre boyunca sürekli olarak YP artırır.

Sağalma: Uzaydaki kutsal enerjiyi emdikten sonra hedefin vücuduna akıtarak yüksek oranda YP verir (Az BP harcar, büyü süresi uzundur, ancak iyileştirme etkisi büyüktür)

Tanrı anın Lutfu: Kutsal uşuğun gücü ile hedefe sunulan lutuf, özellik yeteneklerini artırır.

Gurup ilk Yardım: Yüksek oranda büyü gücü kullanarak kutsal enerji ile takım arkadaşlarının yaraları hemen iyileştirilir, YP artar.

Gurup İyileştirme: Kutsal enerji ile takım arkadaşlarını iyileştirir.

Gurup Ölü Kaldırma: Kutsal ışıın yardımı ile ağır hasar almış dostlarına yardım eder. Az miktarda YP ve BP ekler.

Kahin


Fırtına Ruhu Çağırma: Rüzgar perilerini bir araya getirerek bir Fırtına Ruhu oluşturur ve rüzgar büyülerinin yapılma sürelerini azaltıri gü lerini artırır ve savunmasını iki katına ıkarır.

Toprak Ruhu Çağırma: Toprak perilerini bir araya getirerek bir toprak ruhu oluşuturur ve toprak büyülerninin yapılma sürelerini azaltıri gü lerrini artırır ve savunmasını iki katına ıkarır.

Deprem: Rüzgar ve toprak elemenlerini aynı anda kullanarak ani bir enerjini pazlamasıyla yaratılan deprem, menzildeki düşmanları sarsarak saldırı ve hareket hızlarını düşürür.

Kasırga: Rüzgar perileri ağırarak belirli bölgelerde hortum yaratır. Hortumun olduğu bölgelerdeki düşmanlar hasar alır ve yavaşlar.

Bora: Rüzgar ve su elementlerini aynı anda kullanarak düşmanları kar fırtınası i erisinde bırakır ve buz yanıkları oluşturur, ayrıca donmaya ve saldırı hızının düşmesine neden olabilir.

Meteor: Ateş ve toprak elementlerini aynı anda kullanarak düşmanların üzerine dev kayalar yağdırılur ve menzildeki düşmanlara hasar verilir, ayrıca sersemletme ihtimali vardır.

Buz Ruhu Çağırma: Buz perilerini bir araya getirerek bir buz ruhu oluşturur ve su büyülerinin yaplma sürelerini azaltır, gü lerini artırır ve savunmasını iki katına ıkarır.

Dondurucu: Su elementinin gücü ile hedef dondurularak su türü hasar verir. Ayrıca '' dondurucu'' ile birleştirme şansı vardır, hareketsiz bırakır.

Yıldırım Çarpma: Ateş ve su elementlerini aynı anda kullanarak ok miktarda bulut oluşturur ve yıldırım ve şimşekler ile saldırır, menzildeki düşmanlara hasar verir ve yıldırım arpması durumu yaratabilir.

Alev Topu: Ateş elementinin gücü ile yüksek ısılı bir alev toğu oluşturarak hedefe ve etrafındakilere ateş türü hasar verir.

Sihirbaz


Ateş Oku: Ateş elementinin gücü ile sayısuz ateş mızrağını hedefin başının üzerinden düşürerek ateş türü hasar verir.

Alev Topu: Ateş elementinin gücü ile yüksek ısılı bir alev toğu oluşturarak hedefe ve etrafındakilere ateş türü hasar verir.

Buz Oku: Su elementinin gücü ile sayısız buz okunu hedefin başının üzerinden düşünerek su türü hasar verir.

Dondurucu: Su elementinin gücü ile hedef dondurularak su türü hasar verir. Ayrıca ''dondurucu'' ile birleştirme şansı vardır, hareketsiz bırakır.

Tuzak Kurma: Toprak elementinin gücü ile sayısız sivri kayayı hedefin ayaklarının altından ıkararak toprak türü hasar verir.

Toprak Yarma: Toprak elementinin gücü ile sayısız sivri kayayı hedefin ayaklarının altından ıkararak toprak türü hasar verir. Ayrıca '' uyuşturma'' durumu ile birleştirme şansı vardır, hareketsiz bırakır.

Rüzgar Oku: Rüzgar elementinin gücü ile hedefin etrafı rüzgar bı akları ile evirilir ve rüzgar türü hasar verir.

Kasırga: Rüzgar perisi dünyasından düşük seviyeli rüzgar perileri ağırarak belirli bölgelerde hortum yaratır. Hortumun olduğu bölgelerdeki düşmanlar hasar alır ve yavaşlar.

Uzun Değnek Ustalığı: Uzun Değnek kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırılarını gü lendirir.

Plan Yapma: Zaman perisinin yardımı ile büyü hızını arttırır.

Ruh Değiştirme: Gereken büyü gücünün karşılığında kişinin canını alır.

Paladin


Koruyucu Melek: Kutsal enerji ile hedef objeyi koruyan bir büyü kalkanı oluşturur, ayrıca "Koruyucu Melek" durumundayken fiziksel savunma ve özellik puanını artırır.

Yaşam Gü lendirme: Kutsal ışığın lütfu ile yaşam gücünü artırarak en yüksek YP değerini yükseltir.

Büyü Gücü Gü lendirme: Kutsal ışığın koruması ile en yüksek BP değerini yükseltir.

Büyü Oku: Büyü gücü ile dondurulmuş bir ok atarak büyü tipi saldırı yapar.

Zihin Şoku: Yüksek enerjili büyü gücünü sıkıştırarak tek hamlede etrafına salar ve etrafındaki düşmanlara hasar verir.

Su Aynası: Olumsuz durumlardan etkilenme olasılığını azaltmak i in sakinleştirir.

Yavaşlatma: Kutsal ışık büyü gücü ile yaratılmış prangalar hedefin hareket hızını düşürür.

Karanlık Koruma: Karanlık saldırıların gücünü azalran bir "Karanlık Savunması" yaratır.

Kutsanmış Saldırı: Işığın gücünü kullanarak hedefe "Kutsal Saldırı" ile ışık büyüsü hasarı verir.

Hale Bombası: Kutsal ışık ve büyü gücü ile hale bombası uzun menzilli ışık türü saldırı yapar.

Kör Edici Işık: Kutsal ışığın gücü ile etrafındaki alanı aydınlatarak karanlıkta saklanan düşmanları a ığa ıkarır.

Işık Hızı: Kadim dövüş sanatlarını kullanarak nefes kontrolü ve vücudu geliştirme yeteneği ile hızını artırarak hedef alınan yere anında koşmasını sağlar.

Rüzgar Kanatları: Kutsal rüzgar kanatlarını ağırarak hedefin hızını artırır.

İsabetlilik Gü lendirme: Büyü gücü ile düşmanların gözünden görme yeteneği vererek isabetlilik oranını artırır.

Zayıf Nokta Bulma: Luluanta savaş tecrübesi sayesinde düşmanın zayıf noktalarını bulup tam istenilen noktaya saldırabilir, ayrıca fiziksel kritik saldırı oranını, sıklığını ve isabetliliğini yükseltir.

Hale Sihir Bombası: Kutsal ışık ve büyü gücü ile hale bombası uzun menzilli ışık türü saldırı yapar.

Hale Kışkırtma Bombası: Kutsal ışık ve kinin birleşimi ile yaratılmış hale bombası uzaktaki hedeflere hızla atılarak hasar verir.

Büyü Gü lendirme: Büyü saldırıları üzerine konsantrasyonunu artırarak büyü saldırılarının gücünü artırır.

Ka ınma Gü lendirme: Vücut evikliğini artırmak i in düşmanlarına saldırı davranışları üzerinden gelecek hamleleri tahmin etme yeteneği vererek ka ınma oranını artırır.

Aşırı Hız Ruhu: Savaş ı ruhunu a ığa ıkararak i güdülerini en yüksek duyarlılığa ıkarır, böylece fiziksel saldırı hızı ve ka ınma oranını artırır.

Diriltme: Hedefin vücuduna kutsal gü vererek YP artırır. "Diriltme" ile birlikte belirli bir süre boyunca sürekli olarak YP verir.

Büyü Yenileme: Büyü puanını toparlamak i in dinlenme özelliği. Oturur pozisyondayken yetenek aktive edilir ve sürekli olarak BP artar.

Bilgelik: Gücü artırarak en yüksek BP seviyesini 100 artırır.

Tek Elli Çeki Ustalığı: Tek elle eki kullanma yeteneği verir ve fiziksel ve büyü saldırılarını gü lendirir.

İyileştirme: Kutsal gü ile hedefin YP'nı artırır.

Büyü Yeteneği: Kutsal ışığın gücü ile hedef üzerindeki her türlü kötü etkileyici durumu rastgele kaldırır.

Göğüs Göğüse Çarpışma Ustalığı: Yakın dövüş yetenekleri verir ve fiziksel saldırıları artırır.

Ejder Tekmesi: Bir volkan patlaması gibi yükselerek düşmanlarını yere serer.

Ölü Kaldırma: Kutsal ışığın yardımı ile ağır hasar almış dostlarına yardım eder. Az miktarda YP ve BP ekler.

Kutsal Işık: Kutsal hale ile etrafındaki canavarları sakinleştirerek kendisine olan düşmanlığı azaltır.

Çoğalma: Büyü etkisi ile devleşerek saldırı ve savunma özelliklerini artırır.

Tao Boksu: Tüm gücünü tek hedefe odaklayarak hedef alınan alanlarda hasara yol a ar.

Sessiz Ölüm: Ölüler ve yaşayanların kapısını a arak tüm büyü gücünü tek hedef üzerine yoğunlaştırır, savunmaya bakmaksızın fiziksel hasar verir.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.