Kehanet Online Lonca Sistemi

Kehanet Online Lonca Sistemi


Bir Lonca Kurma


Bir Lonca kurabilmek i in, öncelikle SVY20'ye ulaşmanız ve " İş Birliği Başkanı"ndan Lonca kitabı almanız gerekir. Ayrıca, Parti veya Taarruzun ne olduğunu bilmeyen biri olmak yerine liderlik yapma yeteneğinizi kanıtlayacağınız 3 veya daha fazla Partide lider ( Parti lideri veya Taarruz lideri) olmanız gerekir.


Yukarıdaki gereklilikleri tamamladıktan sonra, kendi Lonca'nızı kurmak i in Lonca kitabını kullanabilirsiniz. Sonrasında, pratik yapabileceğiniz Lonca'ya dair yetkileri Lonca sekmesinde bulabilirsiniz.


Lonca Kontrolü


Lonca kontrol işlevi doğrultusunda, bir Lonca lideri farklı seviyelerdeki Lonca üyelerine kurallar koyabilir. Bunlar Lonca mesajı, Lonca üye seviyesinin ayarlanması,Lonca üyeliğine davet, bilgilerin düzenlenmesi, Lonca sohbeti ve Lonca üyelerini atma gibi se enekleri i erir.


Bir Loncayı Bırakma


Bir Lonca üyesi veya lideri olduğunuzda Lonca'yı bırakmadan önce "İş birliği Lideri" ile Lonca üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir.


Bir Loncayı Dağıtma


Bir Lonca'yı dağıtmanın iki yolu vardır: 1. Lonca lideri, Lonca'sını dağıtmak i in " İş Birliği Lideri" ile konuşur. Eğer isteği onaylanırsa Lonca dağıtılabilir. 2. Lonca'da sadece tek bir üye kaldığında, Lonca'nın durmasının bir anlamı yoktur. Bu nedenle Lonca otomatik olarak dağıtılacaktır.


Lonca'sını dağıtan Lonca Liderinin bir Lonca'ya katılması veya Lonca kurması yasaklanacaktır. Böylece kendi oluşturduğu Lonca'sına yeterince ilgi göstermediği i in cezalandırılmış olacaktır.


Lonca Arması


Lonca SVY2 olduğunda, Lonca armasının işlevi aktif olur. İmparatorluk her Lonca'ya bir arma verir. Fakat, Lonca başkanı aldığı armanın yerine kendi tasarladığı armayı da koyabilir. Ge erli Lonca arması 24×24. bmp formatında olmalı ve armaya bir isim verilmelidir. [loncaarması](loncaarması.bmp) Bu arma dosyası (game installation directory\81keys\Game) yetkisi altında konulmalı ve bir önceki armayı değiştirmek i in Lonca lider işlevi sayfasında bulunan yükle tuşuna basarak yüklenmelidir.


Lonca Deposu


Lonca SVY2 olduğunda, bir Lonca deposu a mak i in depo yönetim ofisi oluşturabilir. Lonca lideri, Lonca liderinin işlev sayfasını kullanarak, üyenin eşya veya para depolaması,bunların limitini veya miktarı gibi Lonca üyelerinin depo yetkilerini belirleyebilir.Lonca deposuna erişim tek seferde yalnızca bir Lonca üyesi tarafından sağlanabilir, daha fazla Lonca üysei depoyu kullanmak istediğinde, sırada beklemek zorundadırlar.


Not: Lonca deposuna konulan para Lonca fonlarından farklıdır. Lonca deposunun aylık ücreti Lonca üyelerinin depoya koydukları paradan otomatik olarak alınmaz.


Lonca Takvimi


Lonca SVY2 olduğunda, bir takvim işlevine sahip olacaktır.Yetkisi olan Lonca üyeleri Lonca takvimini düzenleyebilir. ( Düzenleme süresi 3 aydır.) Lonca üyeleri bu takvime aktiviteleri veya Lonca ile alakalı konuları ekleyebilirler.


Üye Sayısı Artışının En Üst Limiti


Lonca lideri, Lonca üyelerini oğaltmak i in "İş Birliği Lideri"nden "Üyelik Arttırma Özelliği" satın alabilir. Her "Üyelik Arttırma Özelliği" kullanımında Lonca lideri, Lonca üye sayısını 50 kadar arttırabilir. SVY1 Lonca, üyelerini bir seferde en fazla 100'e kadar arttırabilir. SVY2 Lonca bu özelliği kademeli olarak 150'ye kadar ıkarabilir.


(örneğin: Eğer bir SVY1 Lonca Üyelik Arttırma Özelliği kullanmamışsa fakat sonradan SVY2 olmuşsa, üye sayısı artışının en üst limiti 50 olarak kalır. Ancak, bir SVY2 Lonca 2 tane Üyelik Arttırma Özelliği alabilir ve bunu 2 kez kullanarak üyelerini 150'ye kadar arttırabilir.)


Lonca DNA Kutsaması


Kü ük Şeytan-Alice Lonca'nın DNA kader faktörlerinin birleşimini tanıtacaktır. Bu DNA kader faktörü birleşimi, DNA kutsaması almak i in SVY2 ve üstü Loncalar tarafından kullanılabilir.


Lonca SVY2 olduğunda, Lonca lideri 5 kişilik bir Parti oluşturmak zorundadır.Bu 5 üyenin birleştirdiği " ekirdek kader" numaralarını Alice'in tanıttığı DNA kader birleşimine uygulamaları gerekir böylece Lonca, Kü ük Şeytan- Alice'den Gü lendirme – DNA kutsaması alabilir.


Lonca lideri bir Lonca DNA kutsaması alırken, evrimi i olan Lonca üyeleri aynı zamanda beraber Lonca DNA kutsaması – Gü lendirme alabilir. Bu nedenle, Lonca lideri kutsama alırken, Lonca üyelerinin evrimi i olması böylece beraber kutsama almaları önerilir.


Lonca Karargahı Alma


Lonca SVY3 olduğunda, SVY1 Lonca karargahı ücretsiz olarak verilir. Lonca karargahı bölgesi Lonca'ya ve üyelerine aittir. Siz şehirdeyken, Lonca'nın işlev menüsünü kullanarak Lonca karargahınıza girip orayı dekore edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızı Lonca karargahına ağırabilirsiniz.


Bir Lonca Karargahının Seviyesini Arttırma


Lonca SVY3 olduğunda ve SVY1 Lonca karargahı aldığında, İş Birliği Liderine yeterli fon vererek Lonca karargahının seviyesini arttırabilir. Farklı seviyelerdeki Loncaların farklı seviyede Lonca karargahları vardır. Ayrıca, ileri seviyedeki Loncalar farklı işlevleri olan mobilyalar bile üretebilir.


Bir Lonca Karargahının Düzenlenmesi


Lonca karargahına mobilyaların düzenlenmesi Lonca lideri tarafından yapılmaz zorundadır. Lonca karargahına girdikten sonra, Lonca lideri karargahtaki mobilyaları düzenlemek i in Lonca görevlisiyle konuşup "Lonca karargahını düzenle" se eneğine tıklayabilir. Lonca lideri, Lonca karargahındaki mobilyaları düzenlerken, diğer Lonca üyeleri karargaha giremez.


Related posts

Leave a Comment