Kehanet Online İnsan Irkı ve Yetenekleri

1

Kehanet Online İnsan Irkı ve Yetenekleri

Keskin Kılı

Tek Elli Kılı Ustalığı: Fiziksel ve büyü saldırılarının gücünü arttırmak i in tek elle kılı kullanma özelliği verir.

Sakatlama: Hedefin her iki bacağına da saldırarak hasar verir ve daha yavaş hareket etmesine neden olur.

Kanlı Saldırı: Düşmanın zayıf noktasını bularak korkun yaralar a ar.

Karşı Saldırı: Dikkatli bir şekilde rakibi izleyerek gelecek saldırıya hazırlıklı olur. Kalkan kullanılıyorsa kalkanın savunma oranı ne olursa olsun başarılı olur.

Kalkan Ustası: Kalkan savunma gücünü artırmak i in kalkan kullanma özelliği verir.

Kalkan Saldırısı: Kalkan ile acımasızca saldırarak düşmanınn bir ka saniye boyunca baygın kalmasını sağlar.

Büyü Darbesi: Odaklanarak saldırısı ile rakibin BP'nın tamamını bitirir.

Kalkan Duvar: Savunma oranını artırmak i in konsantre olur.

Tapınak Şovalyesi

Derin Meditasyon: Meditasyon yaparak iyileşme gücünü insanüstü seviyelere ıkarar.

Paganın Yargısı: Kutsal konuşması ile karanlık ruhların nefretini kazanarak düşmanın kendisine saldırmasını sağlar.

Kurban Ayini: Kendi canından bir kısmını feda ederek hedefinin rakip saldırılarından bir kısnını almamasını sağlar.

Karanlık Koruma: Karanlık saldırıların gücünü azaltan bir '' Karanlık Savunması'' yaratır.

İlk Yardım: Hedefinin yaralarını iyileştirmek i in ışıın büyüsü ile büyü gücünün oğu karşılığında yüksek miktarda YP arttırır.

Diriltme: Kutsal ışığın yardımı ile ağır hasar almış dostlarına yardım eder. Az miktarda YP ve BP ekler.

Hale Kalesi: Kalkanı aynı noktada tutarak gelen saldırıları savunmaya odaklanır.

Ongörü: Kutsal Gücün arındırıcı etkisi ile hedef üzerindeki her türlü kötü etkileyici durumu rastgele kaldırır.

Kutsal Ayin: Kutsal uşuğun gücü ile hedefini her ürlü saldırıdan korur.

Kutsal Saldırı: Işığın gücünü kullanarak hedefe ''Kutsal Saldırı'' ile ışık büyüsü hasarı verir.

Savaş Kalkanı: Saldırılar sırasında dikkatle izleyerek rakibi devirme fırsatını kollar (Savunma yeteneği hasar verebilir)

Elemental Korunma: Halenin savunması ile Toprak, Su, Ateş ve Rüzgar elementlerinin gücünden ge ici olarak daha az hasar alınır.

Kılı Ustası


Taarruz :Rakibe yıldırım hızında bir saldırı uygulayarak hasar verir

Kalkan Duvar:Savunma oranını arttırmak i in konsantre olur

Mühürlü Kılı :Kadim büyülerin gücü ile hedef aldığı düşmanın ge erli süre boyunca büyü yapmasını engeller

Kılıcın Kep esi:Uzaktaki düşmanlara büyüler ile donatılmış kılıcını fırlatarak hedefi delip ge er, a tığı yaralar hedefin hareket edememesine neden olabilir

Büyü Darbesi:Odaklanarak saldırısı ile rakibin büyü puanının tamamını bitirir

İyileşme Hızlandırıcı:Gücünü toplamak i in dinlenme. Oturur durumdayken yetenek aktive edilir ve yaşam puanı sürekli olarak artar

Kalkan Ustası:Kalkan savunma gücünü artırmak i in kalkan kullanma özelliği verir

Kalkan Saldırısı:Kalkan ile acımasızca saldırarak düşmanın bir ka saniye boyunca baygın kalmasını sağlar

Kışkırtma:Düşmanı tahrik eder, kendinize saldırmayı zorlar

Zırh Ustalığı:Koruyucularla düşmandan gelen hasarı düşürme tekniğidir. Vücudun alt ve üst kısımlarını zırhla kaplayarak fiziksel savunmayı arttırır.

Tam Gü Saldırı:Tüm gücü tek bir noktaya odaklayarak yapılan şiddetli saldırı, düşmanları acı i inde bırakır.

İhtiras Kalkanı:Fiziksel ve büyü savunmasını artırmak i in inan kalkanını ağırarak kendini korur.

Karşı Saldırı:Dikkatli bir şekilde rakibi izleyerek gelecek saldırıya hazırlıklı olur. Kalkan kullanılıyorsa kalkanın savunma oranı ne olursa olsun başarılı olur.

Ka ınma Gü lendirici:Ka ınma oranını artırmak i in savaşta ka ınma pratikleri yapar

Kanlı Saldırı:Düşmanın zayıf noktasını bularak korkun yaralar a ar.

Tek Elli Kılı Ustalığı:Fiziksel ve büyü saldırılarının gücünü arttırmak i in tek elle kılı kullanma özelliği verir.

Sakatlama:Hedefin her iki bacağına da saldırarak hasar verir ve daha yavaş hareket etmesine neden olur.

İsabetli Vuruş:Büyü gücü ile refleksleri ve altıncı hissi gü lendirerek saldırıların verdiği hasarı artırır ve düşmanların ka ınmasını zorlaştırır

Ölüm Dansı:Kılı dansı ile takım arkadaşlarının fiziksel saldırı gücü artar.

Çift El Kullanma Uzmanlığı:Çift elle silah kullanma özelliği verir

Mükemmel Gölge:Hızlı hareket eden gölgeler yaratarak düşmanı inanılmaz bir hızla bı aklar.

Öfke Saldırısı:Büyü gücü ile saldırıların verdiği hasarı arttırır, ancak yan etkisi olarak savunma yetenekleri azalır.

Şeytani Dans:Kılı dansı ile takım arkadaşlarının morali artar ve büyü saldırıları ile isabet oranları yükselir.

Ruh Dansı:Kılı dansı ile takım arkadaşlarının konsantrasyonu artar ve büyülerin yapılma süresi kısalır.

Ölümcül İstila:Rakibin zayıf noktası bulunarak karanlık saldırıların ağır hasar verme ve isabetlilik oranı artar.

Su Aynası:Olumsuz durumlardan etkilenme olasılığını azaltmak i in sakinleştirir.

Rüzgar ruhu dansı:Kılı dansı ile takım arkadaşlarının morali artar ve ka ınma oranları ile saldırı hızları yükselir.

Cennetin Dansı:Kılı Dansı işe takım arkadaşlarının ağırlıkları azalır ve hızları artar.

Mızrak ı


Rüzgar Kırbacı: Elindeki silahla bir kasırga yaratarak hedef düşmana saldırır.

Dumanla Ka ma: Ölmek üzereyken (Yp 20%'nin altındayken) etrafa kalın bir duman bulutu sa arak ka ınma oranını arttırır.

Silah Ustalığı: Fiziksel ve büyü saldırılarının gücünü arttırmak i in mızrak kullanma özelliği verir.

Zırh Delici: Tüm gücü tek bir noktaya odaklayarak yapılan şiddetli mızrak saldırısı, rakibin kalkanını tek hamlede par alar. Verdiği büyük hasarın yanısıra, rakibin savunma gücünü de azaltır.

Silah Fırlatma: Gücünü toplayarak rakibe hasar vermek i in bir Işık Mızrağı fırlatır.

Aşırı Ka ınma: Fiziksel ve büyü ka ınma yeteneklerini ge ici olarak arttırır.

Tam Gü Taaruz: Rakibe yıldırım hızında bir saldırı uygulayarak devirir hasar verir.

Silah Darbesi: Mızrağını sallayarak etrafını saran düşmanları keskin fırtına hareketi ile yere serer.

Ejder Şövalyesi


Binek Saldrısı: Ejderha sürerken dövüşme yeteneği vererek sürüş sırasında gücü ve fiziksel saldırıları arttırır.

Binek Sürme: Ejderha sürme yeteneği vererek sürüş sırasında hız arttırır.

Ejderha Alevi: Dev ejderha ile iletişim kurmak i in ejder dili öğretir ve ejderhanın aldığı komutla düşmanların üzerine ağzından attığı alev topunu göndermesini sağlar.

Ejder Terbiyecisi: Ejderha sürmenin gizli tekniklerini öğrenerek savaş sırasında ıkan seslerden etkinlenmemeyi öğretir. Saldırıldığında ejderhadan düşme olasılığını azaltır.

Büyü Yenileme: Büyü puanını toplarlamak i in dinlenme özelliği. Oturur pozisyondayken yetenek aktive edilir ve sürekli olarak BP artar.

Ejderha Öfkesi: Kendi ruhunu ejderha ile birleştirerek kısa süre i in ok yüksek savaş gücü verir.

Yıldırım Darbesi: Yıldırım gücünü silaha toplayarak saldırı sonrası fel etme olasılığı yaratır.

Ani Saldırı: Mızrak ile ok hızlı saldırılar yaparak düşmanın boyutu ile orantılı hasar verir.

Büyü Savaş ısı


Tam Gü Saldırı:Tüm gücü tek bir noktaya odaklayarak yapılan şiddetli saldırı, düşmanları acı i inde bırakır.

İsabetli Vuruş:Büyü gücü ile refleksleri ve altıncı hissi gü lendirerek saldırıların verdiği hasarı artırır ve düşmanların ka ınmasını zorlaştırır.

Taarruz:Rakibe yıldırım hızında bir saldırı uygulayarak hasar verir.

Tam Gü Taarruz:Rakibe yıldırım hızında bir saldırı uygulayarak devirir, hasar verir.

Mühürlü Kılı :Kadim büyülerin gücü ile hedef aldığı düşmanın ge erli süre boyunca büyü yapmasını engeller.

Öfke Saldırısı:Büyü gücü ile saldırıların verdiği hasarı arttırır, ancak yan etkisi olarak savunma yetenekleri azalır.

Ka ınma Gü lendirici:Ka ınma oranını artırmak i in savaşta ka ınma pratikleri yapar

Aşırı Ka ınma:Fiziksel ve büyü ka ınma yeteneklerini ge ici olarak artırır.

Rüzgar Kırbacı:Elindeki Silahla bir kasırga yaratarak hedef düşmana saldırır.

Dumanla Ka ma:Ölmek üzereyken (YP %20'nin altındayken) etrafta kalan bir duman bulutu sa arak ka ınma oranını artırır.

Silah Fırlatma:Gücünü toplayarak rakibe hasar vermek i in bir Işık Mızrağı fırlatır.

Kışkırtma:Düşmanı tahrik eder, kendinize saldırmayı zorlar

İyileşme Hızlandırıcı:Gücünü toplamak i in dinlenme. Oturur durumdayken yetenek aktive edilir ve yaşam puanı sürekli olarak artar

Derin Meditasyon:Meditasyon yaparak iyileşme gücünü insanüstü seviyelere evirir.

Zırh Delici:Tüm gücü tek bir noktaya odaklayarak yapılan şiddetli mızrak saldırısı, rakibin kalkanını tek hamlede par alar. Verdiği büyük hasarın yanısıra, rakibin savunma gücünü de azaltır.

İhtiras Kalkanı:Rüzgar Perisi ile anlaşma yaparak hız, saldırıve ka ınma artıran bir zırh verir.

Fırtına Zırhı:Fiziksel ve büyü saldırılarının gücünü arttırmak i in mızrak kullanma özelliği verir.

Silah Ustalığı:Mızrağını sallayarak etrafını saran düşmanları keskin fırtına hareketi ile yere serer.

Silah Darbesi:Toprak Perisi ile anlaşma yaparak ruhani bir zırh verir.

Toprak Zırhı:Koruyucularla düşmandan gelen hasarı düşürme tekniğidir. Vücudun alt ve üst kısımlarını zırhla kaplayarak fiziksel savunmayı arttırır.

Zırh Ustalığı:Ateş Perisi işe anlaşma yaparak saldırı gücünü artıran ve etrafındaki düşmanları kavuran bir alev zırhı verir.

Ateş Zırhı:Kutsal gücün ge ici yardımı ile silahın gücünü en yüksek seviyeye getiren bir ışık yaratır.

Ruhani Işık:Su Perisi ile anlaşma yaparal etraftaki düşmanları donduran ve isabetlilik oranını artıran bir buz zırhı verir.

Buz Zırhı:Tüm gücü tek bir noktaya odaklayarak yapılan şiddetli saldırı, düşmanları acı i inde bırakır.

Karanlık Ruh:Karanlığın gücünün ge ici yardımı ile düşmanların ruhunu tüketen sabit bir saldırı yaratır.

Tam Gü Saldırı:Tüm gücü tek bir noktaya odaklayarak yapılan şiddetli saldırı, düşmanları acı i inde bırakır.

Related posts

Leave a Comment