Kara Taht Oyun Hikayesi

Kara Taht Oyun Hikayesi

kara taht hikaye

İnsanlar, büyüyü keşfettiler ve kullanmayı öğrenip büyük liderleri Aslan Elthestan’ın ruhunu 5 Ejderha’ya feda ederek bir zamanlar oralarda hüküm süren aşağılık yaratıkları ücra bölgelere gönderdiler ve kıtayı ele geçirdiler.

Bunu takip eden 500 yıl sayısız savaş, güç mücadelesi ve komplo teorilerine sahne oldu. Güç hırsı bir yandan gelişmeyi tetiklerken bir yandan birçok trajik olaya da zemin hazırladı.

Monarşinin sona ermesiyle henüz 11 yaşındaki Eleonore, imparator olarak başkent Nineveh’teki tahta oturdu. Fakat Kızıl Kalkanlar adıyla bilinen bağnaz bir grup, Yüksek Başpiskopos Teophilius’un liderliğinde Eleonore’u pençelerine alarak politik iktidarın sahibi oldu. Kendilerine karşı çıkanlara kâfir damgası vurarak idam ettirmeleri ile insanları On Yıl Savaşı adıyla bilinen büyük savaşa sürüklediler.

On Yıl Savaşı’nın son çarpışması Bezier’de meydana geldi ve Kızıl Kalkanlar’ın zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer Kızıl Kalkanlar’ın iktidarını perçinlerken düşmanlarının da büyük kısmının Kızıl Kalkanlar’a dahil olmasına sebep oldu.

Diğer yandan yıkılan hanedanlıkların soyluları ve cumhuriyet yanlıları birleşerek “Rosen Kreuz” adında bir örgüt kurdular ve soylu Kızıl Kalkan üyelerinin ve Kadim Ana’nın ölümüyle sonuçlanan suikastlar düzenlediler. Zamanla bu örgütün eylemlerinin odağı iktidar sahiplerine yapılan suikastlardan Elsir adı verilen gizemli bir madde üzerinde yapılan araştırmalara kaydı.

Bu durumdan huzursuz olan Kızıl Kalkanlar, onlarla Megiddo’da tekrar karşı karşıya geldiler. Bu savaşta Teophillus ve ona bağlı kuvvetler buharlaştı, Rosen Kreuz da dağıldı.

Bu iki ana kuvvetin ortadan kalkmasıyla, fırtına öncesi sessizlik gibi, zoraki bir barış ortamı oluştu. Ancak, On Yıl Savaşı’na sebep olan iç çatışmanın kıvılcımları hiç bir zaman dinmedi. Kızıl Kalkanlar ve Rosen Kreuz’un dağılmasından sonra kurulan Mavi Mızraklar arasındaki çatışma soylular seviyesinde hala devam etmekte.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.