İnternette topluca belgesel seyrediyormuşuz!

İnternette topluca belgesel seyrediyormuşuz!

Avrupa Komisyonu, yaptığı bir ankette internet kullanıcılarının eğilimlerini belirledi.

Türkiye'de kullanıcılar; yıllık 13 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sanal porno sektörü ile sanal oyun, romantizm ve öp atan sitelerine ilgi duymuyor, en ok haber, müzik, sanat, edebiyat ve sağlık sitelerinde vakit ge iriyor.

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Keleş, Avrupa Komisyonu tarafından internetin sivil ve politik katılıma etkisini öl mek i in yürütülen Civic Web projesinin verilerini komisyona sundu.

Yapılan ankette Türkiye'deki kullanıcıların internetteki eğilimleri saptandı.

Ankete göre, Türkiye'de gen lerin en ok internette ilgilendiği ve ilgin bulduğu 5 web sitesi türü sırasıyla; haberler, filmler, müzik, sanat, edebiyat ve sağlık.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının “hi ilgin bulmadığı” ve “hi ilgilenmediği” web siteleri ise sanal oyun, porno, romantizm, öp atan siteleri.

Aynı araştırmanın Avrupa ülkelerindeki sonu ları da Türkiye ile benzerlik gösteriyor. Avrupalı internet kullanıcıları da internette porno ve öp atanlık gibi i eriklere sahip sitelere hi ilgi duymuyor. Örneğin Macaristan'da en ilgin bulunanlar; müzik, filmler, haberler, oyunlar, moda ve yaşam. İlgin bulunmayanlar ise hükümet, uyuşturucu, dini siteler, siyasi partiler ve sanal oyunlar.

İngiltere'de en ilgin bulunanlar; müzik, filmler, sanal alışveriş, moda ve yaşam tarzı, sohbet. İngiltere'de ilgin bulunmayanlar ise siyasi partiler, porno, hükümet, se imler, romantizm, öp atan siteleri.

TÜİK'e göre de muzır ama lı kullanım tespit edilemedi

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın tarafından TBMM İnternet Araştırma Komisyonu'na sunulan bilgilere göre ise Türkiye'de TÜİK tarafından yapılan başka bir araştırmada, internet kullanıcıları en ok evrimi i haber, gazete ve dergi okuduklarını belirtti.

Kullanım ama ları sıralamasında haber ve gazete okumayı sağlıkla ilgili aramalar, siyasal konularla ilgili görüş okuma ve paylaşma, internetteki sosyal gruplara katılma, mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, okul, üniversite ve mesleki konularla ilgili bilgi arama, internet bankacılığı, yazılım indirme, iş arama veya iş başvurusu yapma, evrimi i eğitim alma takip ediyor. TÜİK'İn yaptığı araştırmada muzır konularla ilgili bir kullanım amacının tespit edilemediği görülüyor.

İnternet kullanıcıları ile ilgili dünyada ve Türkiye'de yapılan anket sonu larında muzır ama lı kullanım tespit edilemezken, önde gelen arama motorlarından Google'ın kendi verilerine göre ise internetteki 7 milyara yakın sayfanın yaklaşık 1.6 milyarı erotik i eriğe sahip.

Aramaların yüzde 25'i bu sitelere ulaşmak i in yapılıyor.

Sanal porno sektörünün yıllık 13 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu belirtiliyor.

Related posts

Leave a Comment