Cengiz Han 2 Irklar: Rus Irkı

Rus Irkı;

Ruslar hakkında M.S 864 yılından öncesine ait pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Rusların Doğu Slav ırkından geldiği söylenmektedir. Rus Irkının ilk kurduğu büyük devlet, Kiev Knezliği’dir. Kiev Knezliği(Kiev Dükalığı) 880 yılında kurulmuştur. Günümüzde bulunan Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya’nın atası olarak kabul edilir.

Kiev Knezliği’nin hükmü, 12. yüzyılda Moğolların istilası ile sona ermiştir. Cengiz Han, şimdiki Rusya’nın bulunduğu bölgeyi Avrupa’ya açılmak için en uygun geçit olarak görmekteydi. Ayrıca Rus askerlerin savaş uzmanlıklarından yararlanmak, Moğol İmparatorluğu’nun ordusu için oldukça yararlı olmuştur.

Moğol’ların işgali hiç kolay olmamıştır. Üstün savaş tekniklerine sahip Rus ordusunun kuvvetinin yanında, ağır hava koşullarıda zorluk çıkartmıştır. Bu noktada kazanılan zaferin Moğollar için anlamı daha büyüktür. Cengiz Han ordularını her hava koşulunda savaşabilecek şekilde yetiştirdiğinin en açık göstergesidir.

Moskova Knezliği Çar’ı Korkunç Ivan.

Ruslar, Moğolların işgalinden sonra kısa sürede toparlanmıştır. 14. yüzyılda Moskova Knezliği’ni kurmuşlardır. Zamanla gelişerek, 16. yüzyılda Rusya Çarlığı, 18. yüzyılda daha da güçlenerek Rusya İmparatorluğunu kurmuşlar ve günümüzdeki Rusya’nın ilk temellerini atmışlardır.

Related posts

Leave a Comment