Cengiz Han 2 Irklar: Pers Irkı

Persliler;

M.Ö. 3000’li yıllardan bu yana aynı coğrafyada ikamet etmektedirler. Aynı topraklarda, bir çok devlet kurmuşlardır. Çok zengin topraklarda farklı isimlerle binlerce yıl hüküm sürmüşlerdir. Harzemşah hanedanı Alaaddin Muhammed’in en büyük hayali, Çin’i elegeçirmekti. Fakat moğollar Çin’i elegeçirmişlerdi. Bu dönem içerisinde Harzemşah Hanedanın Cengiz Han’ı kışkırtma çabaları sonunda amacına ulaşmıştır.

Cengiz Han, Pers Irkının bulunduğu topraklara yaklaşık olarak 200.000 asker göndermiştir. 1220 yılında bütün ülke Moğollar tarafından kuşatma altına alınmıştır.

Günümüzde İran olan bu topraklar o dönemlerde bölgeyi fethetmek için yeterince cesur olanlar için büyük bir ödül niteliğinde bir çıok hazineyi içerisinde barındırmaktaydı. Cengiz Han’da bunun bilincinde idi. Persli topraklarını fethetmek hiç kolay olmamıştı. Fetih uzun ve çok zorlu olduğunu, ancak Moğolların daha önce görülmemeiş yeni teknolojileri ve en önemlisi mistik güçlerin, savaş sırasında ne kadar etkili olabileceğini göstermiştir.

Harzemşahlardan sonra günümüz İran ve Azerbaycan topraklarında Cengiz  Han’ın torunu Hülagû Han tarafından İlhanlılar isminde bir devlet kurulmuştur. Bu aynı zamanda Cengiz Han’dan sonra Moğol İmparatorluğunun bitişi ve toprakların mirasçılar tarafından paylaşılması ile aynı zamana denk gelmektedir.

Related posts

Leave a Comment