Assassin’s Creed: Brotherhood Tam Çözüm

Assassin's Creed: Brotherhood Tam Çözüm

SEQUENCE I – PEACE AT LAST

IL VATICANO 1499
Oyun başlar başlamaz savaş sahnesine geleceksiniz burada ard arda X tuşuna basmanız yeterli.

Sinematikten sonra Y tuşuna basarak Eagle Vision özelliğini a ın ve etrafta aydınlatılan yerleri kullanarak yukarıya doğru tırmanın. Amcanızı takip edin ve Vatikan’dan ıkın. Çıkış kapısındaki savaştan sonra amcanızı takip etmeye devam ederek (ona olabildiğinizce yakın durun) karşınıza ıkan askerlerden kurtulun.

MONTERIGGIONI – JANUARY 1500

Videodan sonra amcanızı takip ederek villaya doğru ilerleyin. Kısa sinematikten sonra haritadan ünlem işaretlerini bularak görevlerin yerlerini kontrol edin.

Çi ek taşıyan kadın: Bu kadını şehir meydanına yakın bir yerde bulacaksınız. Onun i ek sandığını taşımasına yardım edin. Kadını takip ederek villaya kadar gidin.

Mario’nun atı: Bu görevi şehrin dışında ahırların olduğu yerdeki seyisten alacaksınız. Adamın sorunu, amcanızın en sevdiği atı kaybetmiş olmak. Siz de onu bulmak i in yardım ediyorsunuz. Görev başlar başlamaz at önünüzden koşarak ge ecek ve ilerde duracak. Siz yaklaştık a at tekrardan koşmaya başlayacak. Yapanız gereken şey at tam yanınızdan ge erken B tuşuna basarak ata binmek. Ata bindikten sonra seyisin yanına gelin.

Bozuk top ve mühendis: Bu görevi almak i in kalenin girişinde karşınızda duran binanın atısına tırmanıp sola devam edin L şeklindeki atında kesişim yerinde tekrar sola dönüp asansörün önüne gelin ve RT tuşuna basılı tutarak ileri tuşuna basın. Surlara ıktığınızda sağa devam edin ve topun başındaki paralı asker ile konuşun. Ezio yeni toplardan bir tanesini denemek istiyor ancak sorun şu ki top alışmıyor ve onu kurması gereken mühendis de ortalıkta yok. Dolayısı ile adamı bulmak bize düşüyor.

Sola doğru U yaparak surların üzerinden ileriye devam edin. Mühendisi ikinci kulenin i erisinde dinlenirken bulacaksınız. Y tuşuna basarak adamla konuşun. Derdinizi anlattığınızda size öğleden önce tamire başlamam diyor ve gitmenizi söylüyor ancak Ezio onu bir şekilde ikna ediyor.

Adamı bozuk topun olduğu yere doğru götürmeye başlayın. Topun başına geldiğinizde mühendis askerlere topun ateşlemek i in henüz hazır olmadığını ve bu yüzden bozduklarını söyleyip kızacak ve topu tamir edecek. Topun başına gidin ve zemindeki parlak noktalara RT tuşuna basarak ateş edin. Topun ateş edeceği yer beyaz hedef işareti ile yerde belirecek. Beş hedef vurduktan sonra görev tamamlanmış olacak.

Ü üncü görevi de tamamladıktan sonra villaya geri dönün. İ eriye girdiğinizde Caterina sizi girişte karşılayacak. Size papalık ordusuna karşı bir müttefik aradığını söylüyor, daha sonra Ezio villadaki insanlara başından ge enleri ve ikinci oyunun sonunda gözüken Tanrı a Minerva’yı anlattıktan sonra girişteki büyük merdivenden sağa üst kata ıkın. Tablolu duvarı ge erek solunuzdaki kapıdan girin. Caterina ile güzel bir gece ge irdikten sonra sinematik bitince kendimizi meydandaki eşmede, Monteriggioni’yi de saldırı altında bulacağız. Amacımız şehir halkı güveli şekilde ka ana kadar düşmanı dışarıda tutmank. Şehir duvarlarına doğru gitmeye başlayın, duvara tırmanırken bir top güllesi tırmandığınız merdiveni yıkacak ve duvarda bir oyuk oluşturacak. Bu oyuğa tutunarak surlara tırmanın ve sola devam edin ve boştaki topun başına ge erek şehir duvarları yıkılmadan önce bütün düşman toplarını vurun. Sol taraftaki düşman topları bitince sağ taraftaki topun başında bulunana adam düşman ateşi ile ölecek. Bu sefer sağ taraftaki topun başına ge in ve buradaki düşman toplarını da par alayın. Toplarla işiniz bitince düşman askerlerinin surlara ıktığını göreceksiniz. Sağ taraftan devam edip kulenin altından ge in ve ilerideki merdiveni kullanıp atıya ıkın ve diğer tarafa atlayarak düşman askerlerini öldürün. Zırhlı şövalyeler ile dövüşürken yakın durup A tuşuna basarak tekmeleyin ve rakibinizin savunmasını kırıp ondan sonra saldırın. Bu sırada Borgia adamları ile kapıları kırarak i eri girecekler ve amcanızı öldürecek.

Sinematikten sonra askerleri öldürün ve villaya doğru ilerlemeye başlayın. Bu sıra yer yer karşınıza düşmanlar ıkmaya devam edecek, onları da öldürerek yolunuza devam edin. Villanın bah esinde kız kardeşinizi kurtarıp villanın sağ tarafına doğru onu takip edin. Aranızdaki mesafeyi korumaya özen gösterin. Gizli ge ide geldiğinizde merdivenlerden aşağıya inin ve anneniz ile buluşun ve Sequence 1’i bitirin.

Şimdi Desmond’u kontrol ediyoruz.

Kemerli kapından villanın bah esine girin ve sağdan devam ederek önünüzdeki hayaleti takip edin. Demirlerden tırmanıp kütüğün üzerine gelin ve sonunda Leap of Faith atlayışı yapın. Taş koridordan dümdüz ilerleyin. Anahtarın üzerine gelip herhangi bir tuşa basın ve Lucy’nin sıkışmış kapıdan ge mesini sağlayın. Anahtara yakın olan duvara tırmanın ve yolu takip edin ve Lucy ile tekrar buluşun. Denir kapının olduğu duvar tırmanın ve ilerleyin. Ezio ile kız kardeşinin hayaletini gördükten sonra anahtarın üzerine ıkın ve asansör ile yukarı ıkın. İlerdeki kalasleri zıplayarak ge in ve tahta platforma ulaşın. İ eri girip koridordan sağa ilerleyin. Zaten siz yönünüzü kaybetseniz bile Lucy yola devam edecek. Buradaki kalaslerden de zıplayarak ge in ve ü üncü anahtara ilerleyin. Asansör ile yukarı ıktıktan sonra dümdüz ilerleyin. Kemerli kapıdan ge tikten sonra taş mezarın önünden ge ip ilerdeki ukura gidin ve merdiven ile aşağıya inin. Dümdüz ilerleyip kalaslerden ge in ve taş platforma zıplayın. Zıplayarak karşınızdaki duvara tutunun ve duvara tutunarak aşağıya inin. Kapıdan ge erek anahtara ulaşın. Anahtarı alıştırıp Lucy’nin kapıdan ge mesini sağlayın. Sağdaki duvarın dibindeki taşın üzerine ıkıp duvara tırmanın. Bu sırada Lucy i erideki anahtarı alıştırıp farklı bir kapıyı a acak. Yukarı ıktığınızda karşınızdaki bayrak direklerine tutunarak aşağıdaki platforma ulaşın. Bu sırada yine hayaleti göreceksiniz. Hayalet bir mekanizmanın başında duruyor. Mekanizmaya yaklaşınca herhangi bir tuşa basılı tutun ve Lucy’nin yer değiştirip diğer anahtara ulaşmasını sağlayın. Suya atlayıp Lucy’nin olduğu yere doğru yüzün ve duvarın tahtalı tarafından yukarı tırmanın. Anahtarın solunda bulunan sandığın üstüne ıkıp tahta sütunun en üstüne tırmanın. Üstteki tahta ıkıntılara tutunarak sola doğru ilerleyin. Tahtaların sonuna geldiğinizde aşağıda parlayan anahtarı göreceksiniz. Aşağıya atlayın ve anahtarı alıştırarak Lucy’nin yanınıza gelmesini sağlayın. Yola devam edin ve ileriye zıplayarak diğer anahtarın oraya gelin ve anahtarı alıştırıp asansör ile yukarı ıkın. Yoldan ilerleyerek iple asılı duran tahta platformların üzerinden ge in. Maalesef köprü yıkılmış.

Sinematikten sonra Desmond’ı hi kıpırdatmadan herhangi bir tuşa atın ve Lucy’nin de bizim kadar atletik olduğuna şahit olun. Lucy’nin indirdiği kütüğün yardımı ile karşıya ge in. İlerleyerek koridoru takip edin. Yıkılmış duvardan ge ip aşağıdaki demirlere atlayarak aşağıya ulaşın. Kalaslerden zıplayarak karşıya ge in sola dönüp tahat platformun üstüne ıkın ve karşı duvara atlayıp duvardaki kalasa tutunun. Tutunarak sola doğru ilerleyin ve üstteki kalaslara tutuna tutuna yukarı tırmanın. En yukarı ıkınca sağa dönün ve kalasların üzerinden ilerleyerek anahtarın olduğu tahta platforma atlayın. Bir tuşa basıp anahtarı alıştırın ve Lucy’e yolu a ın. Tekrar kalaslere geri dönüp geldiğiniz yoldan geri gidin ve Lucy’i takip edin. Yerdeki plakanın üzerine geldiğinizde bir tuşa basarak tekrar Lucy’nin ileriye zıplamasına yardımcı olun. İnen kütüğün yardımı ile karşıya ge ip ilerleyin ve sağdaki merdiveni kullanarak aşağıya inin. Karşıya zıplayıp Kayanın yüksek kısmına ıkın ve karşıdaki tahta platforma atlayarak duvardan yukarıya tırmanın. İkinci platformda sola dönüp duvar dibindeki sandığın üstüne ıkarak bu duvardan da tırmanın. En üst tarafa tırmanınca kalasa tutunarak sağa doğru ilerleyin. Yolun sonunda tekrar kalaslara tutunarak yukarı tırmanın ve anahtarın olduğu platforma ulaşın. Lucy yanınıza gelince anahtarın karşısında duran yerdeki panele ilerleyin ve tekrar Lucy’nin karşıya zıplamasına yardım edin. Karşıya ge in ve taş yoldan ilerleyerek villanın altındaki tapınağa ulaşın. Lucy’i takip ederek merdivenlerden yukarı ıkın. Ezio’nun kapattığı gizli kapıya gelince Y tuşuna basarak Eagle Vision’ı aktif edin ve herhangi bir tuşa basıp kapıyı a ın.

Sinematikten sonra Shoun’ı takip ederek merdivenlerden yukarıya ıkın ve bah eye ulaşın. Amacımız Monteriggioni’nin etrafındaki elektrik kutularını bulmak ve buradaki elektrik akımının yönünü Rebecca’nın jeneratörüne doğru aktarmak. Y tuşuna basarak Eagle Vision’ı a ın. Bu görünümde elektrik kutuları sarı ışıkla, kablolar mavi-beyaz ışık ile gösterilecek. Toplamda dört adet kutu bulacağız. Bah eden ilerleyip sola doğru gidin, tekrar sol yapın ve ilerleyerek merdivenlerden inin. İlk elektrik kutumuz hemen karşıdaki evin duvarında parlayacak. Yanına gelin ve bir tuşa basın. Sağdan ilerleyerek kemerli ge idin yanındaki el arabası ve sandıklara tırmanın. Lamba direğini ve kalasleri kullanarak tekrar bah eye ge in ve villanın bah esine ıkan merdivenlere doğru gidin merdivenlerden inin ve dümdüz giderek sağınızdaki beyaz arabayı ge in. Şimdi Eagle Vision’ı a ınca sağ tarafınızdaki evlerden birinin duvarında ikinci elektrik kutusunu göreceksiniz. Sırtınızı eşmeli merdivene vererek devam edin ve ikiye ayrılan yoldan sola dönünce ü üncü elektrik kutusunu görün. Sol taraftan devam edin ve ilk soldan girerek yanında araba olan eşmeye varın. Arabanın ön tarafının baktığı evin duvarında dördüncü elektrik kutusunu göreceksiniz. Sinematikten sonra Anubis’in odasına dönüyoruz. Dilerseniz burada ekip elemanları ile konuşabilirsiniz. İşiniz bitince Abnubis’e oturun.

SEQUENCE 2 – A WILDERNESS OF TIGERS

ROMA – JANUARY 1500

İlk işimiz yaralarımızı iyileştirmek i in bir doktor bulmak. Kadının evinden sol tarafa doğru ilerleyin ve kemerli ge itten ge ip soldaki taş merdivenlerden aşağıya inin. Sola dönüp düz gittiğinizde doktoru karşınızda göreceksiniz. Doktorla işiniz bitince sağından ileriye devam edin toprak yolu takip edin ve aşağıya inemeden sağa dönün geniş taş merdivenlerden yukarı ıkarak kiliseye ulaşın ve en tepesine tırmanarak haritayı güncelleyin.. Leap of Faith yaptıktan sonra sağ taraftan devam ederek ekranda sarı ile işaretlenmiş muhafızları takip edin. Ancak ok fazla yakınlaşmayın sizi fark etmesinler. Uzun bir takipten sonra muhafızların üzerinde kırmızı işaret belirecek ve hepsi birden bir adama saldırmaya başlayacaklar. Muhafızların hepsini öldürün. İdam platformuna yaslanıp dua eden yeşilli adamın yanına gidip onunla konuşun.

Well Executed: Amacımız tepedeki evde yaşayan Ill Carnefice’yi bulup öldürmek. İdam platformunun arkasındaki sarı eve tırmanıp karşıdaki binaya ge in. Binanın atısından yeşillik alana zıplayın. İlerleyip taş duvardan tırmanarak tarlamsı bölgeden ge in ve oradaki eve ulaşın. Evin ön tarafından atıya ıkın ve arka bah ede duran Ill Carnefice’yi öldürün. Ardından etraftaki muhafızları öldürün veya onlardan ka arak izinizi kaybettirin. Bu arada öldürdüğünüz kişileri soymayı unutmayın. Haritadaki ünlem işaretine giderek Machiavelli ile buluşun.

New Man In Town: Amacımız Machiavelli ile Rome sokaklarını arşınlarken gelebilecek tehlikelere karşı onu korumak olacak. Machiavelli size para verinde demirciye doğru gidin ve Stiletto ve Roman Spaulders alın ve Machiavelli’yi takip etmeye devam edin. Sinematikten sonra devam edip kemeli ge itten ge in ve sağdaki duvarın ilerisinde bulunan sandık yığınlarını kullanarak yukarıya ıkıp kalasların üzerinden ilerlemeye devam edin. Amacımız Borgia’nın yüzbaşısını öldürmek. Yüzbaşıyı öldürdükten sonra bölgeden ıkın ve Machiavelli’nin yanına dönün. Şimdi Borgia kulesini ateşe vereceğiz. İlerleyin ve az önce altından ge tiğiniz kemerli ge idin bulunduğu binanın tepesine tırmanın. Çatıya ıkıp ilerdeki atıya atlayın ve oradan kuleye ulaşın. Artık ahır kullanımımıza a ık. Machiavelli’yi takip ederek ahıra doğru gidin. Ahırı A tuşuna basarak upgrade edin.

Easy Come Easy Go: Sırada Machiavelli’ye Campidogllio’ya kadar eşlik etmek var. Yanınızda beliren ata binin ve Machiavelli’yi takip edin. Sinematikten sonra paranızı alan hırsızın peşine düşün. Kafasında sarı işaret bulunan hırsızı takip edin ve yanına yaklaşınca RT ve B tuşlarına birlikte basarak üzerine atlayın. Paranızı geri alınca tekrar haritadaki ünlem işaretine doğru gidin ve Machiavelli ile buluşun.

Who’s Got Mail: Machiavelli’yi takip edin takibin sonunda Machiavelli’nin irtibat kurduğu kişinin muhafızlar tarafından tehdit edildiğini göreceksiniz. Muhafızları öldürün ve adamdan mektubun yerini öğrenin. Mektubu taşıyan kuryeyi yakalayın ve tekrar haritadaki ünlem işaretine ilerleyin.

Crepi il Lupo: Sinematikten sonra size saldıranların hepsini öldürün. Girişin soluna doğru gidip merdivenden aşağıya inin.

The Halls of Nero: Amacımız yer altı yıkıntılarına giden yolu bulmak. Başladığınız noktadaki ufak sütundan başlayarak en yüksek olanına tırmanın. Ü üncü sütunun üstündeki ıkıntıya tutunarak sola kayın ve kamera a ısı düzelince LS tuşunu bırakarak RT ve A tuşlarına aynı anda basıp arkanızda kalan sütuna atlayın. Bu sütunun tepesini ıkın ve atladığınız anda Ezio’nun tam karşıdaki H şeklindeki sütuna zıplayın ve üzerindeki oyuklara tutunun. Sağa doğru devam edip taş platforma ıkın. Platformun solunda kalan yere altalyın. Ve anahtarı alıştırın. Çeşmelerden birinden havuza su akmaya başlayacak. Anahtarın karşısındaki yönden devam ederek platformdan atlayıp duvardan ıkan kalasa tutunun ve bu şekilde karşıya ge ip oradaki anahtarı da alıştırın. İkinci eşme de alışacak. Sol taraftan devam ederek ilk anahtarın olduğu noktaya gelin ve devam ederek odanın diğer tarafına ilerleyin. Ü üncü anahtarı ve ü üncü eşmeyi alıştırın. Bulunduğunuz balkonun sol tarafındaki yıkık ufak sütunun üstünde ilerleyip ucuna gelince karşıdakine atlayın. Sütüne ıkın ve sağa dönüp karşıdaki sütunun yüzeyindeki oyuklara tutunun. Bu sütunun da tepesine ıkıp sola dönün ve karşıdakine atlayın. Oyuğa tutunarak sola doğru kayın bir üstteki oyuğu görüp ona tutunun. Spiral bir şekilde oyunlardan tırmanıp arkanızda kalan kırık kirişe atlayın. Sola dönüp karşınızdaki taş platforma atlayarak anahtarı alıştırın ve dördüncü eşmeyi de aktif edin.

Çeşmelerin dördü birden alışınca havuz suyun ağırlığını kaldıramayacak ve yıkılacak size gereken yolu a acak. Yıkılan havuzun oluşturduğu delikten aşağıya atlayın ve sağ tarafa yüzüp havuzdan ıkarak düz ilerleyin. Şarap kadehine benzer heykelin oradan sağa dönün ve ilerleyip tekrar sağa dönerek benzer heykeli bularak üstüne tırmanın. Sol taraftaki duvarda bulunan ıkıntılardan en yakın olanına zıplayıp tutunun ve sağa doğru devam edin. Kemerin altına geldiğinizde arkanızda kalan ıkıntıya zıplayın ve sağa doğru devam edin. En sonunda kalasa tutunup üstüne ıkın ve bitişik olduğu duvarın üzerinde bulunan diğer kalasa bağlı olan lambaya tutunarak kapının üzerinden arka tarafa ge in. İlerleyip sağ tarafa döndüğünüzde yine bir heykel göreceksiniz. Heykelin üstüne tırmanın ve sağa dönüp iki duvar arasında bulunan kalasa zıplayıp tutunun ve sonra üstüne ıkarak yarın kalasa zıplayın oradan da kapını üstüne doğru zıplayıp lambaya tutunun ve sol taraftaki yarım kalasa ulaşın. İlerideki yarım kalasa sı rayın. Karşıda gördüğünüz lambaya zıplayıp tutunun ve haritadaki yeşil işaretin olduğu yönü kapatan kapının üstünden ge in. B tuşuna basarak tahta kapıyı a ın.

Sinematikten sonra sağınızdaki ufak sütunun üzerine ıkın ve hemen yanındaki eğri büğrü sütuna tırmanın. Kamera a ısı değişince arkanızda kalan heykele zıplayıp tutunun. Heykelin kafasının üstünden öbür tarafa gidip kaşınızdaki sütuna zıplayıp üzerindeki oyuklara tutunarak tırmanın. En üst oyuğun sağında kalan duvardaki taş plakaya tutunarak sağ taraf doğru ilerleyin ve bu duvardaki taşlara ve plakalara tutunarak sağa doğru gitmeye devam edin. Yolun sonuna geldiğinizde kamera a ısı değişecek. Arkanızda kalan heykele zıplayıp yarısı kırılmış koluna tutunun ve üstüne ıkıp diğer koluna giderek en ucundan karşı duvardaki ıkıntıya tutunun. Çıkıntılar yardımı ile sol tarafa doğru ilerleyip yarım kalasa tutunun ve üstüne ıkın. Buradan karşıdaki direğe zıplayın ve destek alarak ileriye ve aşağıya atlayın. Kafasız heykelin yanındaki iki kırkı sütunu kullanarak heykelin tepesine ıkın. Oradan heykelin diğer tarafında kalan yarım sütuna zıplayın, oradan da karşıdaki duvara zıplayarak ıkıntıya tutunun. Bir üstteki ıkıntıya tutunarak sağ taraftaki balkona ulaşın. Balkondaki taş merdivenlerden hızlıca tırmanarak karşıda ki sütuna tutunun. Çıkıntılar yardımı ile sağa doğru ilerleyip sütunun diğer tarafına ulaşın ve arkanızda kalan diğer sütuna zıplayın. Bir üstündeki ıkıntıyı tutarak bu safer sol tarafa doğru ilerleyin. Köşeyi dönün. Çıkıntının bir bölümü kırılmış durumda. Çıkıntının sonuna gelerek arkanızda kalan bayrak direğine zıplayın. Oradan ileri aşağıdaki sütunun üstüne zıplayın. Buna benzer diğer sütunlara zıplayarak kapıya kadar ulaşın ve kapının üst kısmına zıplayıp tutunun. Tırmanarak üstüne ıkın ve ilerleyerek kapının diğer tarafına ge in. Karşınızdaki demirli kapının yanında bulunan kırık taşlara tırmanın ve buradan duvara tırmanarak en üstüne tutunup kapının üstüne ıkın.

Aşağıda gördüğünüz kadeh heykelinin üstüne zıplayın ve oradan da karşıdaki diğere zıplayarak tutunun. Direkten aşağıya atladığınızda sağ tarafınızda kalan koridoru takip edin. Koridorun sonundaki büyük taşın üzerine ıkın ve buradan başka bir kadeh heykelinin üzerine zıplayın. Sağa dönün ve ilerideki diğere zıplayarak tutunun, ardından ilerdeki ü üncü bir kadeh heykelinin üstüne zıplayın ve sağ tarafa dönüp duvar üzerindeki demir halkaya tutunup ıkıntılar yardımı ile sola ilerleyin. Kamera a ısı değişince arkanızdaki duvarda bulunan ıkıntıya zıplayıp tutunun. Yine ıkıntılar yardımı ile duvar üzerinden bu sefer sağa doğru ilerleyerek demir kapının üstündeki duvardan sağa doğru ilerleyerek demir halkaları kullanarak yukarıya tırmanın. Kamera a ısı değişince arkanızda kalan ince ıkıntılı platforma zıplayın. Platformdan ilerleyip duvara tırmanın ve en tepedeki ıkıntıya tutunarak sola devam edin. Kamera a ısı değişince arkanızda kalan asılı direğe zıplayın ve buradan destek alarak aşağıda kalan kemerli ge ide zıplayın. Ge idin üstünden karşıdaki demirlere zıplayarak aşağıya inin ve az önce gördüğünüz ateş yakılmış meydana gelin.

Meydandaki tahtın üzerine tırmanarak tahtın üzerindeki duvarda bulunan ıkıntıya tutunarak sola ilerleyin ve yarım kalasa gelip üzerine ıkın. Buradan karşıdaki kalasa zıplayın ve kalasın bağlı olduğu sütuna tırmanarak üstündeki tahta iskeleye tutunup yukarı tırmanın ve onunda üstünde bulunan kalasa tutunarak üstüne ıkın ve sola dönüp karşıdaki direğe, oradan yarım kalasa ve ikinci bir kalsa zıplayıp tutunun ve üstüne ıkıp sola dönerek sütunun üstüne zıplayın. Sütunun en sonuna gelip iki balkon arasındaki yarım kalasa tutunarak üstüne ıkın ve sola dönüp kırılmış balkonun tırabzanına tutunun. Tırabzandan ilerideki eğri büğrü sütuna zıplayın. Sütunun yanındaki duvara tırmanıp ıkıntıya tutunarak sola doğru ilerleyin. Çıkıntının sonundaki kalas ve direği kullanarak balkona ilerleyin oradan ikinci balkona ge in ve tırabzanı üstüne ıkıp sola dönün. Aşağıdaki sütunun tepesine atlayın oradan da ilerideki sütuna atlayın. Sağa dönüp diğer iki sütuna atlayın. İkinci sütunun sonunda duvara zıplayıp tutunun ve yukarı tırmanın. En tepedeki tahta iskeleye tutunup yuları tırmanmaya devam edin. Geniş duvarın üstündeki yarım kalasa tutunduğunuzda üstüne ıkıp sola devam edin direkleri kullanarak ilerleyin ve balkona ulaşın. Balkondan odaya doğru girdiğinizde yerde Romulus’un adamlarının hazine sandıklarını göreceksiniz. Bunları toplayın. Taş sunağın üzerindeki sandığı a tığınızda ilk Scroll of Romulus’u bulacaksınız. Merdivenden tırmanarak odadan dışarı ıkın ve bölümü tamamlayın.

Sinematikten sonra Machiavelli’yi takip edin. Tünele girerek Tiber Adası’na gidin ve sequence 2’yi tamamlayın.

SEQUENCE 3 – THE FIGHTER, THE LOVER AND THE THIEF

Between a Rock and a Hard Place: Amacımız yine bir Borgia yüzbaşısını öldürüp kontrol ettiği kuleyi ateşe vermek. Savaş başladığında yüzbaşının ka makta olduğunu göreceksiniz. Kafasının üzerinde kırmızı üzerine beyaz bir ha işareti bulunan en fazla zırha sahip kişi. Koşarak ona yetişin ve öldürün ardından denizin ortasındaki kuleye ulaşmak i in suya atlayın ve kuleye tırmanın. Kuleyi yakmadan önce haritayı güncellemeyi unutmayın. Kuleyi ateşe verdikten sonra Bartolomoe ve Pantasilea’nın yanına dönerek görevi tamamlayın.

Barracks: Görevden sonra Bartolomoe Papa’nın askerleri ile olan savaşı daha da ileri götürmek i in öncelikle kışlaları gü lendirmek istiyor. Kendisi bu konuda yeterli olmadığı i in yeni kışla planları ile ilgilenme işini size devredecek. Konuşmanız gereken mimar, heme sağ tarafınızda binanın köşesinde duruyor. Mimarla konuşup A tuşuna bastığınızda kışla gü lendirilmiş olacak. Böylece Roma’da daha fazla paralı aslker gezinebilecek.

High-Stakes Negotiation: Bu görevi Roma’daki bir genelevden alacaksınız. Geneleve geldiğinizde kapıdaki kadın size Madam Solari’nin evde olmadığını söyleyecek. O sırada başka bir kadın bağırarak size doğru koşacak ve Madam Solari’nin köle tüccarlarının eline düştüğünü söyleyecek. Haritadaki işaretli yere gittiğinizde köle tüccarları ile karşılaşacaksınız. Onlara fidyeyi verdiğinizde tacirler Madam Solari’yi öldürecekler ve siz de köle tüccarları ile savaşmak zorunda kalacaksınız. Hepsini öldürdükten sonra adamların üstlerini arayın ve Rosa’nın yanına dönün. Geldiğinizde annenizi ve kız kardeşinizi bulacaksınız. Konuşma bitince mimarın yanına gidin ve onunla konuşarak Brothel’ı restore edin.

Double Agent: Ünlem işaretinin bulunduğu yere giderek La Volpe’nin evine gidin. Kendisi sizi kapının önünde karşılayacak. Siz ondan yardım istediğinizde Machiavelli’ye yardım etmeyeceğini, onun bir hain olduğunu söyleyecek. Ardından bir hırsız La Volpe’ye Machiavelli’nin birisiyle bulaşacağını söyleyecek. La Volpe buluştuğu kişinin kim olduğunu görmek i in gidecek ve sizi de davet edecek. La Volpe ile Pazar yerinde bulaşacaksınız. Haritadaki sarı noktaya ilerleyin ev La Volpe ile buluşun. Buluşma noktasına vardığınızda Machiavelli’yi bir askerden belge alırken göreceksiniz. Daha sonra hırsızlar askerlere saldıracak. O sırada hırsızlardan bir tanesi yaralanıp geride kalacak ve o sırada atıdan daha fazla asker ıkarak yaralı hırsıza saldıracaklar. La Volpe sağ atıdaki askerlere yönelirken size de karşı atıdakileri devredecek. Ancak savaş başlayınca bütün hırsızlarla neredeyse siz savaşacaksınız. Savaş bittikten sonra hırsız ile kısa bir konuşmadan sonra hırsız sizi takip etmeye başlayacak. Onu askerlerin göremeyeceği bir şekilde haritadaki işaretli noktaya götürün. Hırsızı babası ile buluşturduktan sonra La Volpe, askerlerin sizi aradığınızı söyleyecek. İkinci oyun gibi bu oyunda da duvarlardaki posterleri yırtarak, habercilere para vererek ya da subayları öldürerek aranma seviyenizi düşürebilirsiniz. Subayları öldürmek %75’lik, habercilere rüşvet vermek %50’lik, posterleri yırtmak ise %25’lik yaklaşık değerlerde düşüş yapacaktır.

Eğer subay öldürmek isterseniz La Volpe ile ikinci sinematik bittiğinde sağınızdaki binaya tırmanın ve atısından ilerleyerek kırık duvardan karşı alt atıya atlayın. Çatıdan düz ilerlediğinizde subayı aşağıda yürürken göreceksiniz. Zaten subayların üzerinde kırmız beyaz bir hedef işareti mevcut. Notoriety’niz sıfırlanınca tekrardan haritadaki işaretli yere giderek La Volpe ile buluşun. Ü üncü kez konuştuktan sonra mimarın yanına gidin ve hırsızlar loncasını yenileyin. Bina Borgia’nın şüphelenmemesi i in bir tavernaya dönüşecek. La Volpe size tavernayı tanıtacak.

Haritadaki görev noktasına ulaştığınızda Machiavelli ile aldığı belge hakkında konuşmaya başlayacaksınız. Daha sonra Claudia, Bartolomeo ve La Volpe’ün i erde beklediğini söyleyecek. Bartolomeo size Cesare’nin Papa ile birlikte Castel Sant’Angelo’da bulunduğunu, La Volpe aradığınız apple’ın kimliği belirsinz bir kişinin daha sonradan alışması i in saklı tutulduğunu, Claudia da Caterina’nın gelecek hafta Castello’daki bir hapishaneye gönderileceğini söyleyecek.

Konuşma bittikten sonra odadan ıkıp sağdaki adam ile konuşun. Size bütün gelirlerinizi etrafta bulunan bookkeeper’lardan temin edebileceğinizi belirtecek ve böylece Sequence 3’ü bitirmiş olacaksınız.

SEQUENCE 4 – THE DEN OF THIEVES

A Second Chance: Haritadaki kalp işaretine geldiğinizde bu göreve başlamış olacaksınız. Burada yapmanız gereken tek şey kadını takip etmek.

FIRENZE – 1476
Görevin devamında ge mişe dönüyoruz. Ezio ile abisi bir kız hakkında konuşacaklar. Abisi Ezio’yu kızla konuşmaya ikna edecek. Ancak maalesef ok başarılı olamayacak yine de onu takip edip nerede yaşadığını öğrenmeye alışacağız. Yapmamız gereken şey Cristina’yı takip etmek. Ancak dikkat edin sizi fark etmemeli o yüzden mesafenizi koruyun. Cristina eve ulaştığında ikinci oyundan tanıdığınız ezeli düşmanınız Vieri onu kapı önünde bekliyor olacak ve doğal olarak kavga başlayacak. Vieri’yi benzettikten sonra Cristina ile tekrar konuşma fırsatı bulacaksınız.

Castello Crasher: Görevi aldığınızda Lucrezia Borgia ile Caterina Sforza’nın bir arabadan indiğini göreceksiniz. Lucrezia, Caterina’yı halka karşı yermeye başlayacak ve askerler Caterina’yı Castel Sant’Angelo’ya götürecekler. Amacımız kaleye girip Caterina’yı kurtarmak. Suya atlayıp haritadaki işaretli yere gidin. Buraya ıkmak i in kale duvarına ulaştığınızda sol tarafa doğru yüzüp suyun üzerinden ıkan kütüğün üzerine ıkıp duvara zıplayın ve sağ tarafa ilerleyerek ilk checkpoint noktasına ulaşın. Suru aşınca hemen samanlara atlayın. Samanlığa en yakın zırhlı devriye ilk başta samanlığa geldiğinde onu öldürün. Daha sonra muhafızların durdukları yerlere dikkat ederek samanlıktan ıkın ve ortadaki eşmenin tepesine tırmanın. Karşı kapıdaki askeri fırlatma bı ağınız ile öldürün. Ve arkasındaki duvarın üst kısmında bulunana ikinci checkpoint tahta merdiveni kullanarak noktasına ulaşın.

Borgia’nın birka adam ile konuşmasını dinledikten sonra amacımız Caterina’nın tutulduğu kuleye ulaşan bir yol bulmak. Sağ tarafınıza dönün ve kule duvarına tırmanmaya başlayın. Bur lara ulaştığınızda dikkat edin hemen burcun üstüne ıkmayın. Burcun kenarına tutunarak sağa doğru ilerleyin ve nöbet iyi aşağıya atarak öldürün. Sağa doğru ilerlemeye devam edin. Bur ların arasında ufak bir atı ve üzerinde bir nöbet i göreceksiniz. Nöbet i arkasını döndüğünde surun üzerine ıkıp arkasından yaklaşarak öldürün. Surun üzerine inip sağa doğru –ilk geldiğiniz tarafa doğru- ilerleyin.

Biraz ilerleyince sağ alt köşedeki bir atının yanında ü üncü checkpoint noktasını göreceksiniz. Aşağıda bir tane muhafız bulunuyor. Çatının kenarına gelerek muhafızı “assassinate” se eneği ile öldürün. Merdiven şeklinde dizilmiş sandıkların üstüne tırmanarak karşıdaki direklere ve en sonunda kalın kolona zıplayıp kenara tutunun. Tutunarak sağa doğru ilerleyip kolonun diğer tarafına ge in ve arkanızda kalan kalasa zıplayın. Eğer kalası tutturamazsanız zaten Ezio otomatik emn aşağıdaki tahta platforma düşecektir. Platformun üst katına ıkın ve karşıdaki tahta kalasın üstüne zıplayın. Karşıda yarısını gördüğünüz atıda bir tane muhafız var. Onun atının size yakın tarafına gelmesini bekleyin ve sonra fırlatma bı ağınız ile öldürün. Sonra kalasın üzerinde sağa giderek duvardan ıkan demirlerle aynı hizaya gelip demirlere oradan da tahta platforma atlayıp az önce muhafızı öldürdüğünüz atının duvarına ulaşın ve atıya ıkın ve karşınızdaki checkpoint noktasına doğru gidin. BURADA DİKKAT EDİN. Checkpoint’in olduğu atının hemen altında bir muhafız daha var. Onu da gizlice öldürün. Çatının bitişik olduğu duvara tırmanıp duvardaki kabartmaya tırmanın. Oradan hemen yanınızda bulunana cumbaya ( ıkıntılı balkona benzeyen yer) zıplayıp atısına ıkın ve karşıdaki yarım kalasın üstüne zıplayın. Sağa dönüp kulenin duvarına zıplayıp ıkıntıya tutunun (En alttakine yetişebileceksiniz). Hemen bir üst taşa tırmanın ve tutunarak sağa doğru ilerleyin.

Checkpoint noktasına gelince tekrar bir üstteki taşa tırmanın. Sola ilerleyerek pencerenin altına gelin ve pencereyi kullanarak yukarıya tırmanmaya devam edin. En üstteki ıkıntıya ulaşınca sağa ilerleyin ve tekrar pencerenin altına gelince pencereyi kullanarak yukarıya tırmanmaya devam edin. Sağa doğru ilerleyip buradaki pencereye gidin. Pencereye bitişik yarım kalasın üzerine ıkıp karşıdaki demire zıplayın ve tutunup karşıdaki diğer yarım kalasa ve oradan da aşağıda kalan yarım kalasa zıplayıp tutunun. Kalasın üstüne ıkın. Şimdi burada dikkat edin ünkü yapacağımız şey duvara tırmanıp sol üstümüzde kalan kalasa tutunmak. Bunun i in duvara tırmandıktan sonra sola basıp zıplayın. Ve kalasın üzerine ıkın. Daha sonra arkanızı dönüp o kalasa ıkın. Duvara tırmanıp ıkıntıya tutunun ve tutunarak sağdaki cumbaya doğru ilerleyin. Cumbanın atısına ıkıp checkpoint’e ulaşın.Burada Cesare ve Lucrezia’nın muhabbetine şahit olacağız.

Sinematikten sonra sağdan devam edip direkler ve kalasları kullanarak ilerleyin. Son kalasın üzerinde durup diğerlerine nazaran daha uzakta ve biraz aşağıda olan kalasa zıplayıp tutunun. Tutunarak sola doğru ilerleyerek tutunarak ıkıntıya ulaşın ve buradan hemen altındaki değil ona nazaran daha aşağıda kalan ıkıntıya doğru düşün. Bu sırada Cesare’nin kaleden ayrıldığına şahit olacağız. Bu sırada da bir sonraki checkpoint’e ulaşmış olacağız. Sıra geldi Caterina’ya ulaşmakta. Tutunduğunuz ıkıntıdan düşerek aşağıdaki ü kalasın en üstündekine inin. Sağa dönüp bir aşağıdaki kalasa inin. Burada tekrar dikkat edin. Yapacağımız şey sağ tarafa doğru ilerleme. Duvara tırmanıp sağa doğru atlayın ve duvardaki ıkıntılardan bir tanesini tutmaya alışın. Tutunarak sağa doğru ilerleyin. Çıkıntının üstündeki pencerenin hizasına geldiğinizde pencereye doğru tırmanın.

Checkpoint’i ge ip tırmanmaya devam edin ve cumbanın alt kısmına tutunup atısına kadar ıkın. Buradaki checkpoint’e ulaştığınızda tekrar bir sinematik girecek ve Lucrezia Caterina’nın hücresine girip onunla biraz sohbet edecek. Sinematikten sonra tırmanmaya devam edin. Kemerlere tırmandıktan sonra sağa ilerleyip pencere hizasına gelin ve buradan tırmanmaya devam edin. Kulenin tepesine geldiğinizde i eri atlamayın. Kenardan tutunarak sola devam edin ve atıdaki muhafızı öldürün. Çatıdan diğer kulenin tepesine doğru (sola) devam edin ve kulenin tepesindeki diğer askeri de öldürün. Kulenin aşağısındaki avluda da bir muhafız var. Onu da öldürüp checkpoint’in olduğu kapıdan i eri girin. Merdivenlerden aşağıya inin. Koridora geldiğinizde sağınızda kalan kapıdan aşağıya inin. Ancak burada muhafızlara dikkat edin. Sola dönüp checkpoint’i ge ip ilerleyin ve sağa dönüp merdivenlerden yukarı ıkın. Geniş odanın sağındaki merdivenlerden yukarı ıkın. DİKKAT EDİN İLERİDE İKİ TANE MUHAFIZ VAR. Caterina muhafızlardan su testisini isteyince muhafızların ikisi birden Caterina’nın hücresinin önüne gelecekler ve sırtlarını size dönecekler. Önce size yakın olanı daha sonra uzak olanı öldürün. Caterina anahtarın Lucrezia’da olduğunu söyleyince Ezio onun peşine düşecek ve sıradaki göreve ge eceğiz.

Femme Fatale: Amacımız Lucrezia’dan hücrenin anahtarını almak. Hücrelerin olduğu odaya girdiğiniz kapıdan dışarı ıkın ve devam edin. Koridora gelince sol tarafa ilerleyin ve sağa dönüp merdivenlerden yukarı ıkın ve ilk geldiğiniz koridora geri dönün. Soldan devam edip avluya geri dönün. Burada bir muhafız daha göreceksiniz. Zamanlamanızı ayarlayarak onu öldürün. Avluya indiğiniz kule tepesine tekrar geri ıkın ve karşıdaki duvara tırmanın. Duvarın tepesine ıkıp ucuna doğru ilerleyince tekrardan Lucrezia’nın bir sinematiği girecek. Sinematikten sonra atının ucuna doğru devam edin ve az önce Lucrezia ile aşığının bulunduğu bah enin üstüne gelin. Çatıya atlayıp onlara doğru yaklaşın. Biraz ilerleyince tekrar bir sinematik girecek ve Lucrezia bir ses duyduğunu söyleyecek. Sinematikten sonra yalnız başına kalmış Lucrezia’nın yanına gidin ve onunla yüzleşin.

Sinematikten sonra iki adet hafif zırhlı muhafız gelecek. Muhafızları öldürdükten sonra bu sefer ü adet zırhsız muhafız gelecek. Bu muhafızları da öldürünce Lucrezia’nın yanına gidin ve onu rehin alın (kucağında taşımak nasıl rehin almaksa artık). Muhafızların geldiği yerden devam edin. Kapıya yaklaşınca tekrardan muhafızlar gelecek. DİKKAT EDİN SİZ SAVAŞIRKEN LUCREZIA KAÇMAYA ÇALIŞACAK. Yine aynı şekilde Lucrezia’yı uzun süre taşıdığınızda size dirsek atarak yere yıkacak ve ka maya alışacak. Ancak neyse ki sizin kadar hızlı koşamıyor. Lucrezia’yı taşıyarak Caterina’nın hücresine gidin. Bu sırada karşınıza ıkan muhafızları öldürün ve bölümü bitirin.

The Burdens We Carry: Şimdiki amacımız Caterina’yı kaleden ıkartmak. Ancak kendisinin ayağı sakat olduğu i in biz taşımak zorundayız. Ancak Lucrezia’nın aksine tehlike anında Caterina’yı yere bırakıp muhafızları gizlice öldürebiliyoruz. Hücrelerin olduğu odanın kapısına geldiğinizde Caterina’yı yere bırakın ve diğer odadaki iki muhafız ile ilgilenin. Caterina’yı tekrar kucaklayıp odadan devam edin ve soldaki kapıdan ıkın ve merdivenlerden aşağıya inip sola dönün. İleride birka muhafızın sol tarafa doğru koştuğunu göreceksiniz. Muhafızların ge tikleri yere gelip sola dönünce merdivenlerin aşağısında bir tane ağır zırhlı muhafızın beklediğini fark edeceksiniz. Caterinayı yere bırakın ve karşıdaki kapalı kapının olduğu duvara tırmanıp tavanda asılı duran tahta platforma zıplayın. Platformdan karşıdaki kalaslara ve direklere tutunup yukarıdan ilerleyin. Tam muhafızın üstüne geldiğinizde aşağıya atlayıp öldürün. Burada bir de devriye dolaşan iki adet zırhsız bir muhafız var. Onları da öldürün ve daha sonra Caterina’yı alıp merdivenlerden aşağıya inin ve sağdan devam edin. Yolun sonunda Caterina’yı samanlığa atıp ardından siz de atlayın. ANCAK SAMANLIKTAN ÇIKMAYIN. Samanlığın olduğu odaya bir muhafız girecek. Samanlığa yaklaştığı sırada onu öldürün. Samanlıktan ıkın. Şimdilik Caterina’yı yerde bırakın. Odadan yavaş a ıkın ve koridorda volta atan muhafızı da öldürün. Şimdi Caterina’yı alıp ve odadan ıkıp soldan devam edin. Koridorun sonunda yol sağa ve sola ayrılıyor. Sağdaki yolun sonunda, kapının dibinde bir muhafız var. Koridorda Caterina’yı bırakın ve muhafızı öldürün. Geri dönüp Caterina’yı alın ve öldürdüğünüz muhafızın bulunduğu kapıdan ıkın. Şimdi kapıyı a acak vinci bulacağız. Vin sağ taraftaki merdivenlerin bitiminde bulunuyor ancak başında bir muhafız var. Caterina’yı yere bırakın ve merdivenin yanından (merdivenden ıkmadan) avluda ilerleyin. Muhafızın hizasına geldiğinizde merdivenin yan duvarından ıkarak muhafızı öldürün ve vinci alıştırarak ilk kapıyı a ın. Caterina’yı alıp bu sefer soldaki merdivene doğru gidin buradaki vinci de alıştırıp ikinci kapıyı da a ın ve bu görevi de bitirin.

Guardian of Forli: Şimdi Caterina’yı güvenli bir yere kadar koruyacağız. Olabildiğince muhafızlarla uğraşmayın. Siz atlı onlar yaya olduğu i in size yetişmeleri ok zor. Zaten köprüyü ge tiğinizde Ezio Caterina’yı Machiavelli’nin yanına gönderip köprünün başında muhafızları oyalamak i in kalacak. Yapmamız gereken şey ise bir bu uk dakika boyunca askerlerle savaşmak. Süre bittikten sonra kalede patlama olacak ve askerlerin bir oğu kaleye koşacak. Bundan sonra yapmanız gereken Notoriety seviyenizi düşürüp askerleri atlatmak.

Askerlerden kurtulduktan sonra haritadaki ünlem işaretine gittiğinizde i eride bir doktorun Caterina’yı tedavi ettiğini göreceksiniz. Daha sonra odaya sırasıyla La Volpe ve Machiavelli girecek ve bir sonraki adımınızı konuşacaksınız. Ardından Ezio, Machiavelli ile dışarıda baş başa konuşmak isteyecek.

Man of the People: Buradaki amacımız Borgia’nın zulüm ettiği haklatan sadık askerler toplamak. Yapmamız gereken şey askerler tarafından saldırıya uğrayan iki vatandaşı kurtararak kardeşliğe kazandırmak. Haritada kare i erisindeki artı işaretli noktalara gideceğiz. Zaten bir tanesi Machiavelli’yle konuşmanızın bittiği yerin hemen ilerisinde bulunuyor. Bir vatandaşın askerlerden bir tanesini rehin aldığını, diğer askerlerin de etrafını kuşattığını göreceksiniz. Askerleri öldürdükten sonra adamla konuşun ve birliğe katılmasını sağlayın. İkinci noktada da bu sefer bir kadınının benzer durumda olduğunu göreceksiniz. Onu da askerlerin elinden kurtarıp konuştuğunuzda size katılacak ve görevi tamamlamış olacaksınız.

Birliğe katılmasını sağladığınız suikast ıları haritada beyaz bir daire i erisinde kapüşona benzer bir işaretin olduğu noktada bulabileceksiniz. Burada birlikteki tüm suikast ılar ile ilgili bilgileri bulacak ve onlara yeni yetenek, zırh ve silahlar verip, dünya üzerindeki kontratları tamamlamak üzere gönderebileceksiniz. Her şehirde 2-3 kontrat var. Kimisi koruma görevi iken kimisi birisini hapisten kurtarmak veya birisine suikast düzenlemek. (Constantinople hakkında ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyoruz)

Serial Offender: Bu görevin olduğu noktaya gittiğinizde bir hayat kadınının vahşice öldürüldüğünü bir diğerinin de başında ağladığını göreceksiniz. Kadından bunu Malfatto’nun yaptığını öğreneceksiniz. Yapacağımız şey Malfatto’ya giden hayat kadınlarını takip etmek. Yol üzerinde bir sürü hayat kadını göreceksiniz bunları birer checkpoint gibi düşünün ve bu kadınları sırasıyla bulduğunuzda Malfatto’ya dğru yaklaşacaksınız. Haritadaki mavi noktaları takip edin son kadını da ge tikten sonra Malfatto’yu göreceksiniz. O da sizi görür görmez ka maya başlayacak ancak yine de diğer suikast ıları üzerine salacak kadar yakınlaşacaksınız. Dolayısı ile peşinden koşturmak istemiyorsanız. Suikast ılardan bir tanesini üzerine salın, zaten birka adım sonra Malfatto’nun kanlar i inde yerde yattığını göreceksiniz.

Human Cargo: Görev yerine gittiğinizde bir ocuğun iskelede ağladığını göreceksiniz. Onunla konuştuğunuzda annesinin tutuklandığını ve tekneyle bir yerlere götürüleceğini belirtecek ve sizden annesini kurtarmanızı isteyecek. Amacımız Silvestro Sabbatini’yi bulup öldürmek ve aldığı esirleri serbest bırakmak. Haritadaki işaretli yere doğru gidin ve yeşil alanın i erisine girdiğinizde Eagle Vision özelliğini a ıp hedefinizi bulun. Sarı renkli olan kişi öldürmeniz gereken adam. Sabbatini’yi genelde köprü üzerinden ge erken buluyorsunuz. Şimdi fark edilmeden Sabbatini’yi takip edip kölelerin nerede olduğunu bulacağız. Yine mesafenizi koruyarak takip etmeye başlayın. Takibiniz bittiğinde hedeflerin sarı renkten kırmızı renge dönüştüğünü göreceksiniz. Sabbatini buluştuğu adamlarla konuşmaya başlayacak. Toplam yedi adet hedefiniz var. Dikkat edin etrafta askerler de bulunuyor. Eğer görevi %100 senkronizasyon ile bitirmek istiyorsanız, hedefi suikast ılarınıza öldürtmeniz gerekiyor. Yüksek kemerlerden birisine ıkıp önce fırlatma bı akları ile askerleri öldürüp daha sonra hedeflere saldırırsanız görevi daha rahat yapabilirsiniz. Bütün hedefleri öldürdükten sonra haritadaki işareti takip edip güvecin kafesine doğru gidin. Güvercinler aracılığı ile suikast ılarınızın görevleri hakkında bilgi edinip birlik evinde yaptığınız diğer bütün işlemleri yapabileceksiniz. Güvercin kafesinde işiniz bitince göreviniz de tamamlanmış olacak.

An Unexpected Visitor: Görevin ilk adımı sürekli bizi ağıran sesin kaynağını bulmak. Hemen solunuzdaki merdivenlerden aşağıya inin ve sağınızdaki sandığa doğru ilerleyince eski dostumuz Leonardo Da Vinci ile karşılaşacaksınız. Leonardo size Borgia i in alıştığını ve askerler i in savaş makineleri yaptığını söyleyecek. Size inşaat alanlarını kontrol eden tapınak ıların isimlerini verecek ve onları yok etmenizi isteyecek. Leonardo ayrıca Cesare’nin Apple’ı alışması i in kendisine verdiğini ancak daha sonra Rodrigo’nun elinden aldığını ve şimdiki yerini bilmediğini söyleyecek. Daha sonra bir banka el işareti izecek. Banka oturduğunuzda Leonardo da yanınıza oturacak ve bu şekilde özel silahlarınızı geliştirebileceksiniz. Bundan sonra haritadaki L işaretlerinde Leonardo ile buluşabileceksiniz.

War Plans: Ünlem işaretine gittiğinizde Leonardo’nun bize verdiği görevi başlatacağız. Amacımız tapınak ı gözlemcilerini öldürüp Leonardo’nun savaş makinelerinin yerlerini gösteren haritaları almak. Haritadaki işaretli noktaya giderek gözlemcinin yerini belirleyin. Gözlemciyi biraz ileride birka asker ile yürürken göreceksiniz. Dilerseniz hepsi ile kendiniz ilgilenirsiniz dilerseniz etraftaki paralı askerleri korumalara saldırtıp gözlemciyi de suikast ılarınıza öldürtebilirsiniz. Gözlemci öldükten sonra savaş makinesinden bir tanesinin yeri a ılacak. Ünlem işaretine gittiğinizde büyük bir kale kapısına gelceksiniz.

MACINE GUN – COLLI ALBANI

Outgunned: İlk silahımız ok kısa zamanda 100 kişiyi öldürebilen bir makine. Eğer bölümü tam senkronizasyon ile bitirmek istiyorsanız planları yok edene kadar kimseyi öldürmeyin. Burada iki tarzda insan var. Birisi iş iler birisi askerler. İkisini kıyafetlerinden kolayca ayırabilirsiniz. Sizin uzak durmanız gereken kişiler askerler. İş iler sizi görse de bir şey yapmıyorlar. İlerleyerek u urumdan aşağıya Leap of Faith yapın ve aşağıdaki samanların i erisine atlayın. Samanlıktan ıkıp sağa doğru ilerleyin merdiven sandıkların üstüne ıkıp asılı ipe tutunarak binanın yan duvarına ge in. Kalasları ve tahta platformu kullanarak ilerlemeye devam edin. Karşınızdaki duvara tahta iskeleyi kullanarak tırmanın. Çatıya ıktığınızda sağa dönüp biraz ilerleyin ve aşağıdaki samanlığa atlayın.

Sırtı size dönük muhafıza aktırmadan ilerleyin. Muhafız sizi fark etse de koşarak en uzaktaki binanın duvarına tırmanırsanız sorun ıkmayacaktır. Duvara tırmanıp kalasa tutunun ve üzerine ıkın. Sağa dönüp ipe asılarak evin diğer tarafına ge in. Kalastan zıplayarak tekrar ipe asılın ve diğer tarafa ge in. Kalastan zıplayıp tahta platforma ulaşın. Düz devam edin ve önünüzdeki kalsa zıplayıp karşı duvara atlayın ve tutunun. Duvardan atıya ıkın ve sağ tarafındaki ipi kullanıp karşı atıya ge in. Çatının ileriki sol ucundan aşağıdaki samanlığa atlayın. Samanlığın başındaki adamlara aldırmadan onun olduğu taraftan ıkıp sağa dönün. Dikkat edin duvarın ilerisinde sağdaki girişte devriye gezen bir nöbet i var. Onun kapıdan uzaklaşmasını bekleyin. Nöbet i uzaklaşınca kapının önündeki yığınlara tırmanıp sağ tarafınızda kalan girişin solundaki tahta platforma atlayın ve duvarın üstüne ıkın. Duvarın diğer tarafından aşağıya inin ve hemen karşınızda duvarda parlayan planı yırtıp yakın. Şimdi sıra makinenin kendisine geldi. Planı yaktığınız yerin atısına ıkın.

Oradan yüksek duvara tırmanıp kiremit atıya ıkın. Çatının ucuna kadar ilerleyin. Makinenin hizasına geldiğinizde askerleri kontrol edin eğer arkası size dönükse aşağıya yavaş a inip makinenin yanındaki kırmızı varillere yaklaşıp B tuşuna basın ve patlayıcıların fitilini yakın. Şimdi 10 saniyede haritada beliren checkpoint noktalarını kullanarak güvenli bir mesafeye ka manız gerekiyor. Merak etmeyin gitmeniz gereken yer taş merdivenin üst tarafı. Variller patladıktan sonra ahırdan bir at arabası ıkacak. Arabanın arkasında bir makineli tüfek bulunuyor ve bunu durdurmamız gerekiyor. Kovalamaca sırasında makineli tüfek size ateş edecek ve yolarda yıkılan ağa lar ve atınızı üzerinden atlatmanız gereken engeller ıkacak. Arabayı yakaladıktan sonra kontrolü biz alacağız. Sırada araba ile ka mamız gerekiyor. Bu sırada atlı askerler peşimize düşecekler. Bir noktadan sonra Ezio atları bırakıp arabanın arka tarafına ge ecek ve silahla askerleri vurmamız gerekecek. Uzunca bir koşuşturmadan sonra Ezio atlarla arabayı ayıracak ve silahı yok edecek. Şehre geri gelince ünlem işaretine gidip saklanma yerinize ulaşın. Burada Machiavelli ve diğerleri ile konuştuktan sonra dışarı haritaya bakın ve ıkıp sequence’i bitirin.

SEQUENCE 5 – THE BANKER

Escape From Debt: Ünlem işaretine giderek kapıdan i eri girin. Claudia ile konuşup görevi alın. Amacımız Campidoglio’da Senatör Egidio Troche ile buluşup Banker’in yerini öğrenmek. Haritadaki işaretli noktaya ilerleyin. Buraya geldiğinizde yeşil bir alana gireceksiniz. Burada Eagle Vision’ı a arak senatörü bulmaya alışın. Senatörü bulduğunuzda etrafındaki askerlerin borcunu ödemesi i in adamı zorladığını göreceksiniz. Askerleri öldürüp senatörü kurtarın. Senatör ile konuştuktan sonra onunla birlikte yeşil işaretli noktaya gidin bu sırada önünüze ıkan askerlerle dilediğiniz şekilde ilgilenin. İlk noktaya geldiğinizde Ezio bölgenin güvenli olmadığını söyleyecek ve başka bir yere gideceksiniz. İkinci noktaya ulaştığınızda burasının da güvenli olmadığını göreceksiniz ve ü üncü bir noktaya doğru yola ıkacaksınız. Güvenli noktaya ulaştığınızda senatör Cesare’nin bankerinin yerini bilmediğini buluşmak i in ü noktadan birine gittiğini orada ise Banker’in arkadaşlarından birisinin onu Banker’e götürdüğünü söyleyecek. Daha sonra Ezio senatöre ödemesi gereken parayı bulma sözü verecek. Sıradaki görev i in 3000 florine ihtiyacınız var. Eğer bu para sizde mevcut ise direk senatöre gidin ve parayı ona verin. Eğer yoksa etrafta biraz hırsızlık yapın veya hazine sandıkları arayın.

Follow the Money: Senatöre gerekli olan parayı verdikten sonra, parayı Banker’e vermek üzere yola ıkacak ve siz de onu takip etmeye başlayacaksınız. Ancak bunun i in senatörün peşinden gitmeniz gerekmiyor. Haritadaki işaretli yere gidin ve buluşmaya kulak misafiri olun. Konuşma bittikten sonra senatör ve muhafızları takip edin. Senatör parayı devredeceği noktaya gelince muhafız lideri parayı elinden alacak ve onu Banker’e kendisi götürecek ancak bu sırada senatörün de beklemesini isteyecek. Bizim amacımız ise parayı takip etmek.

Şimdi Pantheon adlı binaya (paranın girdiği bina) atıdan sızmamız gerekiyor. Binanın önündeki meydana gelin ve sol tarafına doğru ilerleyin. Büyük kolonları ge ince sağınızda kalan mermer duvara tırmanmaya başlayın ve en tepeye kadar ıkın. Gireceğimiz yer atının üzerinde bulunan kubbenin üst tarafında bulunuyor. Bu noktaya ulaştığınızda sandığın başında muhafız liderini göreceksiniz. Şimdi onu kimse fark etmeden öldürmemiz gerekiyor. Bunun i in kubbenin i duvarına atlayın. Duvarın bir bölümünde sarı renkte ıkıntılar mevcut. Bunları kullanarak yavaş a aşağıya doğru inin. İlk sarı embere ulaştığınızda sağa doğru yürüyün ve muhafızın dengine gelerek “Assasinate” se eneğinin a ılmasını sağlayın ve bu şekilde muhafızı öldürün. Ezio muhafız lideri Luigi’nin kılığına girerek parayı taşımaya başlayacak.

When in Rome: Amacımız kimliğimizi belli etmeden parayı Banker’e ulaştırıp yerini öğrenmek. Gideceğimiz yol i in askerlerin konuşmalarını dinlememiz gerekiyor.

Gitmeniz gereken yere ulaşmak i in düz devam edin ve ağacın arkasında kalan ara sokağa ilerleyin. Sağınızda i erisinde yaprak dolu bir arabayı kontrol eden bir asker göreceksiniz. Ara sokakta dört yol ağzına geldiğinizde sola dönün ve yolu takip edin. Şimdi ilk soldan dönün. Yolu takip ederek ikiye ayrılan yoldan sağa gidin ancak merdivenlerden ıkmadan tekrar sağa dönüp ara sokaktan ilerleyin. Yoldan devam edip ilk soldan dönün. İki yol ikiye ayrılında sağa dönün. Devam edin ve sol tarafınızda taş merdivenli ge itten aşağıya inin. Meydana inince karşınızdaki saman arabasının sağ tarafından dümdüz ilerleyin. Atların olduğu yerin önünden ge ip devam edin ve ilk sağdan girin. Karşınızda geniş uzun taştan bir merdiven göreceksiniz. Merdivenden ıkın ve sola dönüp tünel benzeri yere gidin ve düz devam edin. Saman yığınına gelince sağa dönün ve tünelden ıkın. Yola ıkınca sağa doğru ilerleyin. Tahta iskeleyi ge ince soldaki taş merdivenlerden aşağıya inin. Sol taraftan saman arabasının yanından ge erek düz devam edin. Köprünün üzerinden ge in. Köprünün bitiminde hedefinize ulaşmış olacaksınız. Sizi karşılayan muhafızlar sizi Banker’in yanına alırken diğer ikisine gitmelerini söyleyecekler. Aynı anda Cesare’nin burada olabileceğini ve muhafızların da ger ek Luigi’nin cesedini bulduğunu öğreneceğiz.

In and Out: Amacımız parayı takip edip Banker’i öldürmek ve ka mak. Eğer görevi tam senkronizasyon ile tamamlamak i in Banker’i bankta otururken öldürmelisiniz.

Parayı taşıyan muhafızı üzerindeki sarı işaretten tanıyabilirsiniz. Rahat rahat takip etmek i in etraftaki hayat kadınlarını kullanabilirsiniz. Takip bittiğinde Banker’i -Juan Borgia- garip bir kılıkta bulacaksınız. Bu arada parayı taşıyan muhafızların yanına gönderdiğiniz hayat kadını da Banker’in yanında kalacak. O sırada bir muhafız Cesare’nin konuşma yapacağını söyleyecek ve kadın ile birlikte Juan oraya gidecekler.

Sırada Banker’i gizli bir şekilde öldürmemiz gerekiyor. Bunun i in yine hayat kadınlarını kullanabilirsiniz. Takip bittiğinde Cesare’nin konuşmasını dinleyeceksiniz, bu arada ikinci oyundaki İspanyol’un da orada olduğunu göreceğiz. Şimdi sıra Banker’i gizlice öldürmekte.

Başladığınız noktadaki saman arabasına atlayın ve önündeki askeri gizlice öldürün. Daha sonra ıkıp kısa taş duvarın arkasından sol tarafa gidin ve ilerideki hayat kadınlarını tutun. Şu anda meydanın sol ucunda olmanız lazım. Yani meydan sağınıza doğru devam ediyor olmalı. Dümdüz devam edin ve tahta sahnenin önündeki muhafıza kızlardan birini gönderin. Sahnenin önünden ge erek düz ilerleyin. Sahneyi ge inde solunuzda hemen bir bank var o banka oturun. Eğer hi zaman kaybetmeden buraya ulaşırsanız kısa bir süre sonra Banker önünüzden ge ecek. Tam önünüzdeyken onu öldürün. Bankın arkasındaki duvara ıkarak aşağıdaki samanlığa atlayın ve mekandan uzaklaşın.

Paper Trail: Bu görevden ok biraz ara video gibi. Ünlem işaretine giderken bu görevi alacaksınız. Muhafızlar sandığı alan hayat kadınlarını takip edip Brothel’a kadar gelmişler. İ eri girdiğinizde Claudia’nın askerleri öldürdüğüne şahit olacaksınız. Sonradan anneniz gelecek ve bu şekilde sequence 5’i bitirmiş olacaksınız.

SEQUENCE 6 – THE BARON DE VALOIS

Gatekeeper: Ünlem işaretli yere gittiğinizde Bartolomeo ile karşılaşacaksınız. Konuşma sırasında bulunduğunuz kale saldırıya uğrayacak ve her yerden Fransız askerleri gelmeye başlayacak. Amacımız bir an önce kapıları kapatmak. Toplam ü adet kapı var. Kapıların hepsi kapandıktan sonra i eride kalan Fransızları öldürmelisiniz. Hepsi ölünce Fransız general kalenin dışında belirecek ve Bartolomeo’nun karısını esir aldığını söyleyecek. Şimdi Bartolomeo’yi takip ediyoruz. Bartolomeo, bizi Fransız’ın kalesine götürecek ve generale tehditler savurmaya başlayacak. Ancak Ezio onu geri dönmeye ikna edecek.

French Kiss: Bartolomeo’nun evine gittiğinizde ona planımızı a ıklayacağız. Buradaki amacımız Fransız kalesine rahat a girebilmek i in Fransız askerlerinin zırhlarını almak bunun i in de Roma harabelerinde 20 Fransız askerini öldürmemiz gerekiyor. Askerler haritada işaretleneceği i in bulması zor olmayacak. Askerleri öldürmenin en kolay yolu etrafta bulunan paralı askerleri onların üzerine salmak ve uzaktan hepsini oklarla öldürmek. Toplam 20 askeri öldürdüğünüzde bu görevi de tamamlamış olacaksınız.

Trojan Horse: 20 askeri öldürdükten sonra Bartolomeo’nun yanına gidin ve onunla konuşun. Bartolomeo’yu esir almış gibi Fransız kalesine sokacağız ve ani bir saldırı başlatacağız, ancak yol boyunca Fransız askerlerini de öldürmemiz gerekiyor. Kaleye ulaştığınızda kapıdaki asker ile konuşup i eri gireceksiniz. Doğrudan ikinci kapıya kadar ilerleyin ve kapıdan ge in. İlerleyin ve sola dönerek kemerli ge itten ge in. Biraz daha ilerleyince Fransız general Bartolomeo’nun karısı ile birlikte sizi karşılayacak. Sinematikten sonra Baron’un bütün adamları ile savaşmaya başlayacaksınız. Ancak sizin öldürmeniz gerekenler 3 tane ağır zırhlı koruma. Bunları kafalarındaki kırmızı beyaz işaretlerden anlayabilirsiniz. Ü ünü de öldürdükten sonra görevi bitirmiş oluyorsunuz.

Au Revoir: Bartolomeo sizden karısını kurtarmanızı isteyecek ve atıya ıkmanızı söyleyecek. Amacımız atıları kullanarak kalenin diğer tarafına ge mek. Göreve başladığınızda haritadaki işaretli yere kadar gidin. Haritadaki yeşil alana girdiğinizde evlerden birisinin atısına tırmanın. İşaretli alan geldiğinizde karşı taraftaki kale duvarının dibinde iki kuleli bir bina göreceksiniz. Kulelerdeki muhafızları öldürün ve aşağıdaki meydana atlayın. Meydana indiğinizde sol tarafınızdaki büyük kale kapısından dört tane muhafız gelecek. Dördünü de öldürdükten sonra kapının sol tarafındaki vinci kullanarak kapıyı a ın ve i eri girin. Ara sinematikten sonra devam edin şimdiki amacımız fark edilmeden Baron’u öldürmek. Dolayısı ile etraftaki askerleri gizlenerek öldürün.

Bunun i in başladığınız noktadan sola dönüp merdivenlerden yukarı ıkın. Sağ taraftaki atıda bulunan askeri varsa silah ya da arbaletiniz ile öldürün yoksa yanına gitmeniz lazım. Öldürdükten sonra binanın arkasındaki duvara yapışık taş yoldan devam edin. Merdivenden inip karşıdaki kulübeyi evreleyen kü ük duvardan atlayın ve hızlıca kulübenin önündeki askeri öldürün. Sağ aprazdaki merdivende bulunan askere dikkat ederek düz ilerelyin ve merdivenin yanındaki alılıklı duvardan tırmanın. Tırmanma bitince karşıdaki tahta bir kapı ve pencerenin olduğu duvara zıplayıp oraya da tırmanın ve binanın atısına ulaşın. Bahsettiğim atı üzerinde sağ tarafta kü ük bir kulübe bulunan bir atı. Kulübenin yanından yavaş a yürüdüğünüzde Baron’un aşağıdaki bah ede elinde silah ile Bartolomeo’nun karısının yanında durduğunu göreceksiniz. Şimdi at ıdaki kulübenin üzerine tırmanın ve atının diğer tarafındaki askeri öldürün. Şimdi Baron’a tepeden bakabiliyorsunuz. O yüzden uygun bir mevki bulun ve tepesine atlayarak öldürün. Bartolomeo ve karısı arasındaki diyalogdan sonra görevi ve sequence 6’yı bitirmiş olacaksınız.

SEQUENCE 7 – THE KEY TO THE CASTELLO

Patching The Leak: Tavernaya (ünlem işaretli yer) girin ve La Volpe ile konuşun. Görevimiz esir alınan hırsızları sorgulayan saldırganları Hırsızlar Loncası’nın yerini bulmadan öldürüp La Volpe ile esir alınan hırsızları kurtarmak. Tavernadan ıktığınızda askerler size saldırmaya başlayacak. La Volpe ve bir hırsız sizinle birlikte savaşacak. Bütün askerleri öldürdükten sonra La Volpe’yi takip edip hırsızlara ulaşın. La Vople’yi biraz takip ettikten sonra askerler tarafından kovalanan hırsızları kurtaracağız. Ardından hırsızlardan birisi La Volpe’ye Pietro’nun – Lucrezia’nın sevgilisi- bu akşam suikaste kurban gideceğini söyleyecek. Sinematikten sonra La Volpe’yi takip etmeye devam edeceğiz. Biraz daha ilerleyince başka bir hırsızın askerler tarafından kovalandığını göreceğiz. Bu hırsızı da kurtardığımızda hırsız Pietro’nun aktör olduğunu ve bu gece bir oyunda oynayacağını söyleyecek. Tekrardan La Volpe’yi takip edeceğiz. Bir süre ilerledikten sonra haritada yeşil bir alana geleceğiz. Bu alanın i erisinde bir yerde hırsızlarla askerler savaşıyor. Onları bulmak i in atınızdan inin ve geniş kapının sağ tarafındaki duvara tırmanın ve evin atısına ulaşın. Çatının sağ tarafındaki yıkık duvara tırmanın üzerinden ilerleyerek sağ uca gidin. Kemerlerin ve arkasında aktif bir su kemerinin olduğu alanda Eagle Vision’ı a arak hırsızları görün. Hızlı bir şekilde hırsızlara saldıran askerleri öldürün. La Volpe tekrardan Pietro ile ilgili bilgi soracak ve hırsız bilgiyi verdiğinde görevi tamamlayacaksınız.

Calling All Stand-Ins: Ünlem işaretli yere gittiğinizde bir hırsız ile karşılaşacaksınız. La Volpe Pietro’nun yerini sorunca bilmediğini söyleyecek ancak Pietro’yu öldürecek kişinin yerini verecek. Amacımız Pietro’yu öldürecek olan Micheletto’yu takip ederek Pietro’nun oynayacağı oyunun yerini bulmak ve suikast ilerin oyuna sızması i in bir yol bulmak olacak.

Haritadaki işaretli noktaya gidin. Yeşil alana girdiğinizde büyük kapının orada Cesare’nin Francesco Troche’yi sorguladığını göreceksiniz. Ardından Micheletto, Troche’yi boğarak öldürecek ve oyuna sızmak i in gereken giysileri giyecek.

Sırada Micheletto’yu takip etmek var. Bir harabeye geldikten sonra Micheletto harabeden i eri girecek ve bizde Micheletto’nun adamlarının yerini tespit etmeye alışacağız. Bunu i in harabe girişinin sol tarafına gidin ve buradaki kısa duvardan tırmanıp üst kısma ıkın. Kemerli kapının sağındaki duvarın üzerine ıkıp sağ apraza doğru ilerleyin. Uzak noktada üzerinde sarı işareti ile Micheletto’yu görebileceksiniz. Askerlere dikkat ederek ve Micheletto’ya ok fazla yaklaşmadan onu takip edin. Gerekirse Micheletto’nun etrafta olmadığı anlarda suikast ilerinizi göndererek askerleri öldürün. Takibin bir bölümünde Micheletto sağ tarafında saman yığınının olduğu kemeli bir ge itten ger ek a ık bir alanda bir askerin yanında duracak. Kemerli ge idi karşınıza alıp sağa dönün. Saman yığınının önünden ge ip sütunların hizasında solda bulunan girişten girin ve ikiliye olabildiğince yaklaşın. Yeteri kadar yaklaşınca Micheletto’nun askerle konuşmasını izleyeceğiz. Konuşmadan sonra Micheletto yola devam edecek. Biz de konuştuğu askeri öldürmesi i in adamlarımıza emir vereceğiz. Asker öldükten sonra Micheletto’yu oyun alanına kadar takip edin. Alana geldiğinizde Micheletto attan inecek ve yürümeye başlayacak. Girdiği harabenin i erisinde kapıyı kouyan muhafızlar mevcut. İ eri girmeden harabenin yanındaki hayat kadınlarını alıp muhafızları oyalamak i in kullanın. Ufak bir havuzu olduğu a ık bir alana geldiğinde Micheletto iki asker ile konuşmaya başlayacak. Ona olabildiğince yanaşın. Konuşma bitince askerleri aynı taktikle öldürün ve Micheletto’yu takibe devam edin.

Micheletto yine bir harabeye girecek. Girişin bize göre sol tarafındaki duvara tırmanıp binanın üstüne ıkın ve hızlıca tepedeki muhafızı öldürün. Ardından zaman kaybetmeden sağ tarafınızda kalan muhafızı da öldürün. Harabenin arka tarafına biraz ilerleyince Micheletto’yu bu sefer 3 asker ile konuşurken göreceksiniz. Askerleri öldürün ve Micheletto’yu takibe devam edin.

Bu sefer yaya takip yapacağız. Micheletto harabenin karşısındaki Colosseum’a gidecek. Sinematikten sonra yapmamız gereken şey Colosseum’a tırmanıp Pietro’ya Micheletto’dan önce varmak.

Exit Stage Right: Başladığınız noktada hafif yukarı bakarsanız Colosseum’un duvarında beyaz checkpoint işaretini göreceksiniz. O tarafa doğru koşun. Kemer sütunlarından birisine tutunarak yukarıya tırmanın ve checkpoint’e doğru ilerleyin. Birinci kattaki büyük pencereye ulaştığınızda tahta iskele yardımı ile yukarıya tırmanmaya devam edin. Checkpoint’i ge ip duvara bitişik sütundan yukarı ıkınca ikinci kattaki büyük pencerelere ulaşacaksınız. Sağ tarafınızdaki muhafıza gözükmeden tutunarak sola doğru ilerleyin. Buradaki tahta iskeleyi kullanarak yukarıya tırmanın. Ü üncü kata geldiğinizde pencereler kare olacak. Tutunarak sola doğru ilerleyin. İkinci pencereyi ge ince yüzeyi bozuk bir duvara geleceksiniz. Bu duvarı kullanarak Colosseum’un en tepesine ıkın. Sola devam edin ve haritadaki işaretli noktaya ulaşın.

Sinematikten sonra aşağıdaki samanlığa atlayın. Başladığımız yer seyircinin tam arka hizası biz ise sahnenin arka hizasına ulaşmaya alışacağız. Samanlıktan ıkıp bulunduğunuz katın sahne tarafındaki kenarına doğru gelin sağa dönüp kırık kirişlerin üzerinden ilerleyin ve askerlerin olduğu yere kadar durmayın. Aşağıdaki askerlerin tepesine ulaştığınızda aşağıya inin ve askerleri öldürün. Sağdan gitmeye devam edin ve karşınıza ıkan diğer askerleri de gizlice öldürün. Dört askeri de öldürdükten sonra sahnenin arka hizasına gelin ve duvarın kırık kısmından iplere doğru atlayın. Aşağıda Roma askeri kılığına girmiş adamlarınızı göreceksiniz. Aşağıya atlayın ve siz de kıyafetinizi giyin. Haritadaki işaretli noktaya ilerleyin. Bu arada zaman da dikkat edin. İşaretli yere geldiğinizde sıradaki göreviniz sahnedeki doğru yerinizi şüphe ekmeden bulmak. Sahneye doğru ilerleyin ve Eagle Vision’ı a ıp yerdeki beyaz noktaya gidin. Burada bir süre bekledikten sonra ikinci noktaya ilerleyeceksiniz. İkinci noktada da biraz bekledikten sonra ü üncü noktaya gidin. Burası sahneye en yakın yer. Ü üncü noktaya gelince Eagle Vision’ı a ıp Micheletto’yu bulun ve etkisiz hale getirin.

Intervention: Sinematikten sonra amacımız Pietro’yu en yakındaki doktora götürmek. Muhafızların oğu ile adamlarınız ilgilense de birka tanesi size saldıracaktır. Haritadaki işaretli noktaya giderek Pietro’yu doktora yetiştirin ve kendisinden Castello’nun anahtarını alın.

O sırada Ezio, villadaki saldırı sırasında gizli ge idin orda konuştuğu tek gözü bantlı kel hırsızı görecek ve onu takip etmeye başlayacak. Hırsızı takip ederken askerler sizi durdurmaya alışacaklar. Askerlerden olabildiğince ka arak hırsızı kovalayın.

Hırsızı yakaladığınızda esas hainin o olduğunu anlayacaksınız. Şimdiki amacımız Machiavelli’ye zarar vermeden önce La Volpe’yi durdurmak. Bunun i in birbu uk dakikamız var. Haritadaki işaretli noktaya doğru ilerleyin ve La Volpe’yi son anda durdurun. Sinematikten sonra haritadaki ünlem işretine gidin ve sequence 7’yi bitirin.

SEQUENCE 8 – THE BORGIA

Requiem: Haritadaki ünlem işaretinin olduğu yere giderek göreve başlayın. Amacımız Castel Sant’Angelo’ya girip Papa ile yüzleşmek. Hemen karşınızdaki merdiven sandıklardan tırmanıp tahta platforma atlayın. Avludaki askeri arbaletiniz ile öldürün ve kalas ve demirleri kullanarak düz ilerleyip diğer taraftaki tahta platforma gelmeden bir önceki kalasın üstünde durup sağa doğru ilerleyin. Karşı duvara vardığınızda sola dönüp kalasları kullanarak ilerleyin ve tahta platforma ge in. Duvara tırmanıp kenara tutun ve surdaki askeri gizlice öldürün. Sur üzerinde ilerleyip sağa dönün ve diğer askeri de öldürün. Daha sonra kuleye tırmanıp üstüne ıkın. Checkpoint’e ulaştığınızda aşağıda Cesare atıyla gelip Papa’yı görmek isteyecek.

Surun üstünde birisi düz birisi sağa giden iki yol mevcut. Biz sağdaki yolu se eceğiz. Surun diğer ucuna kadar gidip atıdaki askeri öldürün. Askerin durduğu atı değil, onun arkasındaki atıya ıkın ve karşı atıya atlayın. Sağ taraftaki surda bulunana askeri de öldürün ve bu sura atlayın. Daha sonra surun kalenin i ine bakan kısmında uca gelin ve hemen karşıdaki aşağıda kalan atıya zıplayın. Buradan aşağıdaki kalaslara atlayın ve onların yardımı ile ilerleyin. En sonunda kü ük bir kiremit atıya oradan da bir binanın düz taş atısına geleceksiniz. Çatıya yapışık binanın duvarına tırmanın ve tutunarak sola doğru ilerleyin ve atıdaki askeri öldürün. Çatının diğer tarafına ge ip en ucundan aşağıdaki saman arabasına atlayın. Buradaki muhafızların samanlığı kullanıp öldürün. Merdivenleri kullanarak yukarı ıkın ve gizli ge idi Pietro’dan aldığınız anahtarla a ın.

Düz ilerleyin büyük kapının yanındaki merdiven sandıkları kullanarak duvara tırmanın ve ıkıntıya tutunup sağa doğru ilerleyin. En sağa gittikten sonra duvardaki bayrak direğine tutunup ilerdeki kalasın üstüne ıkın ve duvara tırmanarak yukarıdaki ıkıntıya tutunun. Sağa doğru devam edin. Köşeyi dönün ve duvarın sonuna kadar sağa gidin ve kalasın üzerine düşün. Arkanızı dönüp ilerideki bayrak direğini tutun ve oradan karşıdaki tahta platforma atlayın. Sağ taraftaki kalastan ilerleyerek karşı duvara yanaşın ve sağa dönüp yarım kalasın üzerine zıplayın. Kalasın diğer tarafına ge ip aşağı sarkın ve tutunarak sağa doğru devam edin. Duvara gelince Ezio otomatik olarak duvardaki ıkıntıya tutunacak. Sağa doğru gidebildiğiniz kadar gidin ve pencerenin hizasına gelince yukarı tırmanın. Üstteki dikdörtgen boşluğa tutunup sağa gitmeye devam edin. Bayrak direğine tutunup sallanarak karşıdaki tahta platforma zıplayın. Tavanda sağ tarafta baca tipinde bir boşluk göreceksiniz. Buraya tırmanıp ıkıntılardan tutunun ve checkpoint’i ge in. Bacanın sol tarafından tırmanın ve yukarıya tutunun. Gireceğiniz alanda bir muhafız nöbet tutuyor. Sessizce onu öldürün. Soldaki kapıya ilerleyin ancak aşağıdaki devriyeye dikkat edin. Devriyeyi öldürdükten sonra sola devam edin ve sağdaki merdivenlerden yukarıya kırmızı beyazlı koridora ıkın. Hemen solunuzdaki kapıdan girin ve yukarı ıkmaya devam edin. Merdivenin sonunda sola gidin ve kütüphanenin oradaki biri üstte biri altta iki muhafızı öldürün. Kitaplığı kullanarak balkona tırmanın ve checkpoint’in oradaki ü üncü muhafızı da öldürün. Pencereden aşağıya atlayın ve turuncu duvarlı evin duvarına tırmanmaya başlayın. Cumbaya geldiğinizde sağınızda checkpointi göreceksiniz.

An Apple A Day: Sinematikten sonra yukarıya tırmanmaya devam edin. En tepeye ıkmadan pencerelerin hizasında sağa doğru devam edin ve alttaki atıya inip muhafızları öldürün ve atının uzakta kalan kısa tarafından aşağıya inerek solunuzda kalan a ık pencereye gidin.

Sinematikten sonra Castello’dan ön kapıyı kullanarak ıkın. Sinematikten sonra kapının sağındaki sandıkların üstüne ıkın. Duvara tırmanarak sola zıplayın ve kalasa tutunup üstüne ıkın. Tekrar duvara tırmanıp duvardaki tahta ıkıntılara tutarak yukarı tırmanın. Nöbet iyi öldürüp hemen soldaki spiral merdivenlerden yukarı ıkın. Çıktığınız alanda güvercinlerin olduğu yerden aşağıya atlayın. Samanlıktan ıkın ve sağa doğru koşmaya başlayın. Surun sonuna geldiğinizde bur lara tırmanarak suya atlayın. Sulardan ıkıp şehre döndüğünüzde haritadaki noktaya süre bitmeden yetişmeye alışın. Haritadaki noktaya geldiğinizde ortadaki kozalak benzeri heykele dokunarak Apple’ı alın.

The Apple of Eden: Sinematikten sonra amacımız Vatikan’dan ka mak. Haritanın doğusundaki yerden koşarak ka maya başlayın. Bu arada Apple’ı kullanarak muhafızları bir süre etkisiz hale getirebilirsiniz. Peşinizdekilerden kurtulduktan sonra görevi tamamlamış olacaksınız.

ROMA – AUGUST 1503

Demilitarization: Haritadaki noktaya gidin ve yeşil alana girdiğinizde eşmenin olduğu meydanda Cesare ve adamlarını görün. Sinematikten sonra askerler size saldıracaklar. Saldıracak asker sayısı ok fazla olsa da sizin sadece tepesinde kırmızı beyaz artı işareti olan beş askeri öldürmeniz yeterli. Beşini de öldürünce görevi tamamlamış olacaksınız.

ROMA – SEPTEMBER 1503

Seeing Red: Amacımız Cesare’nin kardinallerle buluşmasını engellemek. Haritadaki işaretli yere ilerleyin ve yeşil alana girince Eagle Vision’ı a arak takip etmeniz gereken kardinali bulun. Çok yaklaşmadan takip edin. Takibin sonunda Cesareyi kardinallerle konuşurken bulacağız ve sinematik bitince savaş başlayacak. Yine burada ok sayıda düşman da olsa sizin öldürmeniz gerekenler beş tane tepesinde hedef işareti olan asker. Ancak oyun size önce ikisini daha sonra kalan ü ünü öldürtecek. Beşini de öldürünce görev bitecek.

ROMA – DECEMBER 1503

All Roads Leads To…: Amacımız kalan adamlarımız ile buluşup Cesare ve askerleri ile yüzleşmek. Dışarı ıktığınızda haritadaki yeşil alana gidip meydanda Cesare’yi bulun. Sinematik sonunda görevimiz Cesare’nin bütün adamlarını öldürmek. Ancak bu savaşat diğerleri de bize yardım edecekler. Ayrıca Apple’ı kullanarak da epey kolaylaştıracak

Tüm askerler ölünce haritadaki işaretli yere gidin ve sinematikten sonra sinematik girecek ve görevi ve sequence 8’i tamamlamış olacağız.

SEQUENCE 9 – THE FALL

Tekrardan oyunun başındaki savaşa dönüyoruz. Ezio Cesare’nin yanına koşuyor. Burada yapmamız gereken ard arda X tuşuna basmak. Ardından askerler bize saldıracak. Hepsini öldürün.

VIANA – MARCH 1507

Sinematikten sonra haritadaki işaretli noktaya gidin. Yol boyunca top ateşine maruz kalacaksınız. Yıkık bir köprüyü ge tikten sonra bir top ateşi Ezio’nun atını öldürecek. Yola yaya olarak devam edeceğiz. Askerlere dikkat ederek işaretli noktaya ulaştığınızda Cesare’yi tekrardan göreceğiz.

Haritadaki yeni işaretli bölgeye doğru ilerleyin. Askerler meşgul olduğundan sizinle fazla uğraşmayacaklardır. Ancak yine de dikkatli olun. İşaretli noktaya ulaştığınızda takip edilmemeniz gerekiyor.

Şimdi ise kuşatma kulesine tırmanacağız. Ancak hızlı olun ünkü biz ıktık a kule yanmaya başlıyor. En tepesine ıktıktan sonra sırada kale kapısına ulaşmak var. Çatıları ve asansörleri kullanarak işaretli noktaya ulaşın. Unutmayın hedefinize ulaştığınızda askerlerin peşinizde olmaması gerekiyor.

Merdivenlerden yukarı ıkıp başka bir kuşatma kulesine tırmanın. Surlara ulaşınca sağdan ilerleyin ve eb sonunda Cesare Borgio ile savaşın. Ancak elbetteki yalnız olmayacak. Onunla birlikte askerlerle de savaşmak zorunda kalacaksınız.

Cesare’yi öldürmek i in birka kez vurduktan sonra tekme ile onun savunmasını kırıp gizli bı ağınızla zırhının bir par asını koparmak. En sonunda bütün zırhı düşecek ve dövüşün sonu gelecek.

Yeniden Desmond’a ge iyoruz. Ezio’nun hatırasından Apple’ın Colosseum’da olduğunu öğreniyoruz ancak bir sorun var ki kapının hernagi bir yerinde a mak i in kullanacak bir kol vs. yok. Dolayısı ile bize bir şifre lazım ancak maalesef bu sırada elektrikler kesiliyor ve şifreyi bulma işlemi Desmond ve takımına kalıyor.

Merdivenleri kullanarak yukarı ıkın ve daha önceden gördüğümüz ü gen şekillerin yanına gidin. Eagle Vision’ı a tığınızda a ığa ıkan rakamları görün. Desmond diğerlerini yanına ağıracak ve Shaun şifreyi özecek.

Sinematikten sonra aşağıya inin ve duvardaki delikten ge erek sola ilerleyin. Elektrik işaretinin altındaki jeneratöre zıplayıp duvara tırmanın ve sarı siyah renkli ıkıntılara tutunarak tırmanmaya devam edin. En üst ıkıntıya tırmandıktan sonra arkanızdaki duvara zıplayın ve oradaki ıkıntıya tutunun. Tutunrak sola dorğu ilerleyin ve taş platforma gelince kalasların ve taş blokların üzerinden ilerlemeye devam edin. Taş kemere gelince ipe doğru zıplayın tutunarak diğer tarafa ge ip kalasın üzerine atlayın. Sola dönüp kalasların ve taş blokların üzerinden ilerlemeye devam edin. Ü üncü taş bloğa geldiğinizde (yanında elektrik kutusu olan taş bloktan bir önceki) diğer tarafındaki tahtalara tutunarak aşağıya inin. Yolun sonuna kadar ilerleyin ve sağ tarafınızdaki büyük taşı kullanarak duvara tırmanıp en üstüne tutunun. Duvarın üstüne ıkın ve sağa dönüp suvarın üstünden tırmanrak ilerlemeye devam edin. Tahta yoldan taş sütunun üstüne atlayıp oradan duvardaki direğe zıplayın ve aşağıdaki kalasın üzerine atlayın. Kalasları ve ipleri kullanarak ilerleyin. Zemine indiğinizde ilerleyip elektrik işareti olan duvara jeneratör yardımıyla tırmanıp yine sarı siyah tahtalar yardımı ile en yukarı ıkın.

Arkanızdaki duvara zıplayıp üstüne ıkın. Taş blokların ve kalasların üzerinden ilerleyrek karşıya ge in. En son taş bloğa geldiğinizde sağa dönüp bloüun üzerinden ilerleyin. Kalastan ge erek uzundaki taş bloğun üstüne ıkın. Sola ıkıp kuşların olduğu yere doğru ıkın ve devam edin. Köşeye geldiğinizde yolu ortalayıp demire zıplayarak oradan sarı siyah tahtalara tutunun. En üsteki tahtaya tutunarak sola doğru ilerleyin ve taşın üstündeki yarıktan köşeyi dönüp duvarın diğer tarafına ge in ve ilerlemeye devam edin. Yolun sonunda altınızdaki taş bloğa atlayın. Yolu ortalayıp karşıdaki direğe tutunun ve kalas ve taş blokların yardımı ile ilerlemeye devam edin. İki duvar arasındaki kalasa geldiğinizde üstüne ıkın ve onu dik kesen kalasa doğru ilerleyin. Sağınızdaki taş platformun hizasına gelince sağa dönüp üstüne atlayın. İlerleyip aşağıya inin ve soldaki jenereatörün yardımı ile duvara tırmanın. En üstteki sarı siyah tahtaya tutununca arkadakine zıplayıp Desmond’un soluna doğru ilerleyin ve yandaki tahtaya sı rayın. Bu tahtada da en sola gidip arkanızdaki taş platforma zıplayın. İlerleyip demrilere asılarak aşaığya inin. Tahta köprüden koşup temellerin üzerinden zıplayarak karşıya ge in ve jeneratörün arkasındaki masaya zıplayıp ilerdeki yarım kalasa tutunun. Kalasın üstüne ıkıp hafif sağ aprazınızda kalan asılı tahta platforma zıplayın ve üstüne ıkın. Bir sonraki platforma oradan dailerideki direğe zıplayın. Direğin yardımı ile tahta panelin arkasına ge in. İlerleyip asansörün yardımı ile yukarı ıkın. Kalasları kullanarak ilerleyin ve sağdaki ge ide doğru gidin. Sola dönüp aşağıya atlayın. Karşınızda bir büst göreceksiniz. Eagle Vision’ı a ında öndeki sütünların ikisinde sarı renkte cisimler gözükecek. Normal görüşe ge in üzerinde parlayan cisimler olan sütunlar gidip herhangi bir tuşla bu düğmelere basın. Büstün olduğu duvar a ılacak.

Sinematikten sonra solunuzdaki kutuları kullanarak bitişik olduğu sütunun üstüne ıkın. Karşıdaki sütunun üstüne zıplayıp oradan da karşı duvara zıplayın ve ıkıntıyı tutun. Tutunarak sağa doğru ilerleyin. Kalasın üstüne ıkın ve ileriye doğru kalasların üstünden atlaryak ilerleyin. Son yarım kalasın üstüne geldiğinizde ileride hi bir şey gözükmeyecek. Kalasın üzerinde sağa gidin ve uzaktaki duvarın penceresine doğru zıplayıp pencerenin altından tutunun. Sola doğru ilerleyin ve yarım kalasın üstüne ıkıp tekrar kalaslar yarıdmı ile ilerlemeye devame din.

Ruhla konuştuktan sonra Eagle Vision’ı a ın ve sol arkanızda kalan sütundaki sarı işareti fark edin. Normal görünüme ge ip düğmeye basın ve a ılan kapıdan ilerleyin. Hemen karşınızdaki duvara tırmanın ve en üste geldiğinizde ortadaki kalasa doğru atlayıp tutunun. Üstüne ıkın ve karşınızdaki ıkıntılı duvara atlayın ve yukarı tırmanın.

Kilisenin sonuna doğru koşup üzerinde hac bulunan sunağa tırmanın. Hacın en üstüne ıkıp karşıdaki duvara atlayın ve anahtarı alıştırın. Sol tarafa gidin ve bayrakların asılı olduğu tahtaları kullanarak ilerleyin ve balkonun üstüne atlayın. Balkonun ilerisinde sarkan direğe zıplayıp tutunun ve sola dönüp sırtınızı arkanızdaki tramplene verin ve oraya zıplayın. Üstüne ıkıp bir sonrakine zıplayın. İkinci tahtanın üstüne ıkıp karşıdaki diğere zıplayın ve tutunun. Sağa dönüp diğer direği arkanıza alın ve zıplayıp tutunun. Aynı işlemi diğer direkler i in de yapın. Tahta tramplene gelince üstüne ıkın ve ilerideki yatay direğe zıplayın. Sallanarak ilerideki tramplenin üstüne atlayın. Tramplenler yardımı ile en u taki duvara kadar ilerleyin. Sağa dönüp ilerdeki tramplene oradan da karşısındaki direğe tutunun ve az önce direkleri ge erken uyguladığınız taktiği burada da uygulayın. En son direğe geldiğinizde ortadaki platforma zıplayıp üstüne ıkın ve anahtarı alıştırın. Yeni a ılan tramplenleri kullanarak aşağıya inin.

Merdivenlerden aşağıya inip heykellerin arkasındaki yüksek basamaklara ıkın ve ortasına gelin. Sinematikten sonra bulunduğunuz platformdan aşağıya atlayın ve ilerleyerek önünüzdeki taşın önüne gelip herhangi bir tuşla taşı aktif edin. Sağ tarafta ıkan blokların üstünden ge erek kolonun solundaki direğe asılın. Aşağıdaki bloğa atlayıp sağa dönün ve T şeklideki bloğa atlayın. Sola dönüp en al ak bloğa atlatın. Tekrar sola dönüp bloklardan yukarıya doğru ilerleyin. Sağınızdaki en aşağıdaki bloğa atlayın. Daha sonra onun önündeki bloğa atlayıp sağa dönün ve ilerideki bloğa atlayın. Bloğun en ucuna gidin ve sağa dönüp bloğa atlayarak tutunun ve üstüne ıkın. Önündeki bloğa atlayıp sağa dönün ve yüksekteki bloğa zıplayın. Tekrar sağa dönün ve aşağıdaki bloklara atlayrak ilerleyin. Kolonun önüne geldiğinizde sağdaki bloğa atlayıp oradan da demire zıplayın ve tutunun. Sallanarak önünüzdeki bloğa atlayın ve bu şekilde ü bloğu ge in. Sağa dönüp size yatay duran bloğa atlayın. Sola dönün ve ilerideki (karşısında bulunan uzun blok değil!) bloğa doğru zıplayın. Zıplayacağınız ü üncü blok size dik şekilde duracak. Size dik duran bloğa zıplayıp sola dönün ve karşısındaki bloklara basarak yukarı doğru ıkın. Ü üncü bloğa ıktığınızda tekrar sola dönün ve karşınızdaki bloğa zıplayın. İkinci bloğa ıktığınızda tekrar sola dönün ve karşıdaki bloğa zıplayın. Sola dönüp ikinci bloğa zıplayın ve oradan aşağıda yüzü size dönük olan bloğa doğru atlayın. İkinci bloğa da atlayıp kolonun solundaki bloğa atlayın ve kolonun solundaki direğe asılın. Karşınızdaki bloğa zıplayın. Sağa dönüp ordaki bloğa atlayın. Sola dönüp son ü bloğu ge in ve ekibin yanına dönün ve sonu beklenmedik bir şekilde biten son sinematiği izleyin.

Related posts

Leave a Comment