Aika Online Kutsal Taş Savaşları Rehberi

mirza tapınağı aika online

Aika Online Kutsal Taş Savaşları Rehberi

Giriş

Kutsal Taş Savaşı, ulusları çok güçlü eşyalar olan kutsal taşların kontrolünü ele geçirmek için birbirleriyle yapmış oldukları amansız mücadeledir. Kutsal taşlara sahip olan ulusun vatandaşları güçlü bufflara sahip olur. Bu bufflar oyuncuların fiziksel savunması, HP, MP vb. özelliklerini belirli bir oranda arttırır.

Çok sayıda kutsal taşa sahip uluslarda, kutsal taşların etkileri birbirine eklenir ve bu da o ulusu avantajlı duruma getirir. Kutsal taşlar etkilerini sadece bulundukları bölgeye verir. Yani o ulusun vatandaşları bu bufflardan yararlanır.

Kutsal taşlar tapınak adı verilen özel güvenlikli yerlerde saklanır. Her ulusun dört tapınağı vardır. Amarkand Tapınağı, Sigmund Tapınağı, Kahill Tapınağı ve Mirza Tapınağı.Bu görkemli yapılar Aika tarafından kutsanmıştır ve enerjileri havada yayılır.

Tapınak savunması Tapınak Muhafızlarını içerir. Bu muhafızlar tapınağın etrafında olası bir Elter saldırısına karşı tapınağı korurlar. Muhafız Taşları sabir olarak bir yerde durur ve saldıranlara yıldırım saldırısı yapar. Son olarak Büyük Taş ise kutsal taşları içerisinde barındıran yerdir. Büyük Taş’a 3 tapınak muhafızını ve 3 muhafız taşını öldürdükten sonra ulaşabilirsiniz.

Bir ulusun vatandaşları diğer ulustaki kutsal taşları oluşturmak için baskın takımları oluşturur. Eğer bir ulus ele geçirdikleri kutsal taşı başarı ile savunursa, tüm vatandaşları Ulus Buff’u kazanır.

Baskın

Cesur bir Elter düşman kutsal taşını ele geçirse bile, güvenli şekilde eve götürürken önünde birçok engel vardır. Kutsal taş tapınağın dışarısına çıktığı anda, ulustaki tüm vatandaşların ekranında tehlike mesajı belirir. Bir oyuncu bir defada sadece tek relic alabilir, ele geçirilen kutsal taşı taşıyan Elter’in adı savunan kişiler tarafından kolayca tanımlanabilmesi için parlar. Eğer kutsal taş taşıyıcısı öldürülürse, kutsal taş yerde şanslı biri tarafından alınmayı bekleyen bir hazine sandığı gibi görünür. Eğer, bir kişi kutsal taş ile beraber öldürülürse, ve bir saat boyunca kutsal taşa dokunulmazsa, taş eskiden var olduğu yere geri gider.

Eğer Elter kutsal taşı kendi tapınağına güvenli bir şekilde götürürse, tüm ulusun bu büyük kahramanı tanıması için ismi ekranda yayınlanır.

Kutsal Taş savaşı sürekli bir PvP modudur, ulustaki herkesin sürekli olarak diğer ulusların, tapınaklarındaki taşları ele geçirme ihtimaline karşı nöbette olmasıdır. Kutsal taş ele geçirildikten itibaren 6 saat boyunca tekrar ele geçirilemez. Kutsal taşlar kasten yok edilemez ve çok nadir olarak zindanlardaki özel görevlerden ödül olarak edilebilir.

Her kutsal taş birbirinden farklı olan %10 hasar, %10 exp gibi özelliklere sahiptir.

Amarkand Tapınağı

Amarkand Tapınağı, Amarkand’ın kuzeydoğusunda bulunur. Aika tarafından kutsanmış tapınak, farklı kutsal taşların güçlerini barındırmak ve açığa çıkarmak için kullanılır. En fazla 3 kutsal taş barındırabilir ve Amarkand’daki geçitte az sayıda muhafız bulunduğu için en savunmasız tapınaklardan biri konumundadır.

Sigmund Tapınağı

Sigmund Tapınağı, Sigmund Çölü’nün merkezinde bulunur. Bu tapınak, hortum şekline gelmiş taşlar ile tasarlanmıştır. En fazla 3 kutsal taş barındırabilir ve Sigmund geçidinde bulunan 6 muhafız tarafından oldukça iyi bir şekilde korunur.

Kahill Tapınağı

Aika tarafından kutsanan tapınak, Kahill’in batısında yer alır. Hessen Dağı ile Kahill Harabeleri arasındaki kanyonlarda iyi bir şekilde gizlenmiştir. 3 kutsal taşı barındırmak ve güçlerini açığa çıkarmak için kullanılır. Kahill Tapınağı’na ulaşmak için Hessen Dağı ile Sigmund Çölü’nü geçmek gerektiğinden, en zorlu tapınaklardan biri konumundadır.

Mirza Tapınağı

Kül Ormanı’nın derinliklerinde, tam olarak bilinmeyen bir yerdedir. Ama söylentilere, diğer tapınaklardan çok daha fazla kutsal taş barındırdığı söylentisi var. Mirza Tapınağı ile ilgili daha keşfedilmemiş çok şey var ama görünen o ki Mirza Tapınağı’ndaki kutsal taşları ele geçirmek isteyen kişiler, birçok engel ile karşılaşacakları için, Mirza Tapınağı en zor tapınaklardan biridir.

Related posts

Leave a Comment