Aika Online Bölgeler Rehberi

Aika Online Bölgeler Rehberi

Regenshein

Ordu Başkenti

Regenshein, Lakia’nın siyasi, askeri ve ekonomik merkezidir. Şehir üç yüzyıldan daha uzun süre ulusun başkenti olmuştur ve Aika’nın kıtayı ölüm saçan Zerecalardan uzağa, gökyüzüne yükseltebilmesi için Yüce Kahin Giovanni insanların tahliyesini bu şehre yönlendirmiştir.

Regenshein ayrıca Elter ile Pran arasında bağ kurma töreninin yapıldığı Pran Merkezi’nin de bulunduğu yerdir. Efendi Mareşal Lakia’yı şehrin üzerinde süzülen, bulutların içine yerleşmiş bir kaleden yönetir.

Verband

Sakin Çiftlik Bölgeleri

Gökyüzü Devri’nin ilk günlerinde,  birlik anlamına gelen Verband, Regenshein’in tüm vatandaşlarına ait olan bir çiftlikti. Daha sonra kuzeydeki zengin çiftlik bölgesi olan Amarkand gibi, karanlık güçler tarafından istilaya uğrayınca Verband sakinleri bölgeyi terk etmeye başladı. Bu da çiftçiler için ciddi bir sorun oldu. Son aylarda, canavarların saldırılarının sıklaşması ve toprağın kötüleşen durumu çiftçileri ve ürünlerini oldukça etkiledi ve bu da yüksek kaliteli ürün oluşumunu gün geçtikçe daha da nadir hale getirdi.

Amarkand

Ticaret Arazisi

Amarkand bir zamanlar Sabrina Gölü’nü çevreleyen ve bol ürün yetiştirilen bir bölgeydi ama Gresil ve onun karanlık güçlerinin son istilası bölgeyi bozdu ve bölge sakinlerinin dehşet içinde bölgeden kaçmalarına neden oldu. Lakia’nın gökyüzüne yükselmesi sırasında meydana gelen yerçekimi bozukluğu boyutlar arasında bir çatlak oluşmasına neden olmuştur. Büyücüler, çatlağı kontrol edebilmek için Amarkand’ın etrafında dört büyü meydanı oluşturdular. Bölge şu anda yasadışı haydut grubu olan Dehşet Klübünün ana yuvası halindedir.

Ursula Tapınağı

Terkedilmiş İblis Kalesi

Aslında Yüce Aika’nın geri dönüşü için dua edilen bir tapınaktır. Ursula Tapınağı, 46. Gökyüzü Yükselme Günü’ndeki saldırı sırasında canavarların ordusuna önderlik eden Jerennis Balavan tarafından ele geçirildi. S.C.340’da Lakia’nın Kongre Ordusu’nun İkinci Birliği tarafından yok edilip tapınağa hapsedildiler. Balavan ve köleleri o zaman ağır şekilde yaralanmışlardı ve şimdi tapınakta güçlerini geri kazanıyorlar. Onlar tamamen iyileşmeden, ordu Ursula Tapınağı’nı geri almayı düşünüyor.

 Hekla Mağarası

 Amarkand Alt Bölgesi

 Hekla Mağarası Ingrid Şelalesi’ni Evgenia’ya bağlayan bir yeraltı geçit ağı içerir. Meydanların büyülü etkisinin dışında yatan bir sürü canavar bulunmaktadır. Karanlık enerji burada gelişir ve ayrıca mağaranın güçlü Zereca iblisinin evi olduğu söylenir.

 Helparin Çatallı Yolu

 Sonsuz Savaş Alanı

Lakia’daki en önemli stratejik konumda bulunan Helparin Çatallı Yolu tüm ulusları yüzen bir kıta üzerinde birleştirir. Diğer ulusa geçişi sağlayan efsanevi çatlak burada bulunmaktadır. Çetelerin bu bölgenin kontrolünü ele geçirmek için birbirleriyle amansız bir mücadele içerisindedirler.

L’enfer Maden Bölgesi

Terkedilmiş Yeraltı Labirenti

L’enfer eskiden Lakia’daki en büyük facion madeniydi, ayrıca Holgado Madeni olarak da anılıyordu ama zalim meleklerin saldırılarından dolayı şu anda kapalı durumdadır. Malik terkedilmiş madenin derinliğine doğru ilerliyor ve yeniden ortaya çıkmaya başlayan iblisler madencilik bölgesi 2’de toplanarak, madeni iblislerin yok edilemez kalesi haline getirmeye çalışıyorlar.

Sigmund Çölü

Geniş kapsamlı sıcak topraklar

Gökyüzü devri başladığı zaman, Fritz Sigmund, Kahilllerin lideri Giovanni kuvvetleri tarafından Mirza Ormanı’na geri çekilmek zorunda kaldılar. Üssünü bölgeye taşıdığından beri bu bölge Sigmund Çölü olarak anılmaya başladı.  Bu bölge Kahilllerin izlerini taşıyan tek yerdir ve etraftaki güçlü canavarlara evdir.

Hessen Dağı

Kirli Uçurum

 Yeryüzü devrinde, Lakia’daki en yüksek dağ olan Hessen Dağı, Lakia gökyüzüne kaldırıldığında yıkıldı. Eski dev dağ şimdi yayla ve ovaları birleştiren benzersiz bir arazidir. Hessen Dağı  Lakia’nın kuzeybatısında Basilan kentinin yakınlarında yer almaktadır.

Basilan

Savunmanın Kalbi

Basilan, Lakia kuzeybatı sınırında yer almaktadır. Hessen Dağı ile çevrilidir. Bu şehir coğrafi konumu ile savunma için mükemmel bir yere sahiptir. Bu şehir gökyüzünden facion getirmek için çalışan halk için bir ev olmuştur. Hızlı ekonomik gelişim ve kaliteli ürünleriyle Basilan kısa zamanda en büyük ikinci şehir ünvanını kazanmıştır.

Kül Ormanı

Kül Ormanı, normalde batıya kadar uzanan büyük ve göz kamaştıran bir ormandı, ancak daha sonra Lakia Ordusu, mirzaların eski Sahrarı’nı ortadan kaldırmak için geldiler ve bu güzel, yemyeşil ormanı alevler içinde bıraktı. Bu olay, mirza ve insanlar arasında bir gerginlik çıkmasına neden oldu. Şu anda bu orman, öfkeli ruhlarla ve hayaletlerle dolu bir kül yığınına dönüşüyor.

Kahill Harabeleri

Regenshein vatandaşları tarafından evlerinden olan Kahilller, Sigmund Çölü’nde kalacak bir yer bulamayınca buraya yerleştiler. Kurdukları medeniyet bir asır kadar sürdü ancak Lakia Kongresi tarafından gönderilen bir bildiri sonucunda bölgeyi boşaltmak zorunda kaldılar. Şu anda harabelerin içinde, bölgede Kahillerin bıraktığı bir çok esere rastlamak mümkün.

Giovanni Kulesi

Büyük Kahin’in Mezarı

Kahin Giovanni’nin bilgisinin kaynağı olan, Khajuraho bölgesi bir zamanlar Termiz’in bozulmamış bölgeleri kadar güzel ve nezihti. Zalim Meleklerin ilk saldırısı bölgede ağır tahribat oluşturdu, bölgenin yarısını patlayıcı, yanıcı bataklığa geri kalan yarısı da zehirli kirlenmiş bataklığa dönüştürdü. Giovanni Kulesi, Lakia için en iyi şans olacaktı, Kahin’in bilgisi ne pahasına olursa olsun korunmalıydı!

Giovanni Kulesi, Büyük Kahin Giovanni’nin öğrencileri tarafından onun hatırasına yapılmıştır. Yüce Kule Giovanni’nin mirası olarak göğe yükselirken, etrafı Zerecaların son saldırıları sonucu kirlenmiş topraklarla sarılıdır.

Related posts

Leave a Comment